Lelkészbeiktatás Madaron

Ünnepi istentiszteleten iktatták be hivatalába szeptember 7-én a madari református gyülekezet megválasztott lelkipásztorát, Csiba Zoltánt.

Fazekas László püspök kiemelte: az evangélium hirdetése elsődleges, és minden más csak utána következhet. Ezt tartotta Jézus a legfontosabbnak, ezért úgy engedelmeskedjünk neki, hogy az életünket másoknak odaadva tudjuk szolgálni őt. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Nem könnyű feladat, de ez a lelkészi hivatás központja.

A beiktatási szolgálatot Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye esperese végezte. Csiba Zoltán Komáromban, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán végezte tanulmányait. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban 2008 szeptemberében kezdte meg lelkipásztori szolgálatát. Komáromba kapott kihelyezést, ahol két évig segéd-, három és fél éven át beosztott lelkipásztorként tevékenykedett. Madaron 2013-ban, Nagy Lajos lelkipásztor 70. életévének betöltése után üresedett meg a lelkészi állás. Az egyházközség presbitériuma pályázatot írt ki, erre jelentkezett Csiba Zoltán. Az egyházközség 2014 tavaszán választotta meg lelkipásztorául.

lelkészbeiktatás 006
A szertartást követően a jelenlévő református lelkipásztorok az Úr asztala köré gyűlve egy-egy igeszakasszal kértek áldást a beiktatott lelkész életére és szolgálatára. Édes István polgármester és felesége ajándékkal, virágcsokorral és kedves szavakkal köszöntötte a már beiktatott lelkipásztort.

Az ünnepet a Himnusz eléneklése zárta, mely után a vendéglátók meghívták szeretetvendégségre a jelenlévőket a kultúrházba.

Miriák Ferenc, a szerző felvétele

Top