Legyünk hitelesekIsmét elérkezett a karácsony. Krisztus Urunk születését ünnepeljük. Az ószövetségi nép évszázadokon keresztül várta a Megváltó érkezését. Mi is örülünk annak, hogy az Üdvözítő születését megünnepelhetjük családjainkban, egyházközségeinkben.

Betlehem_II_54941d013e12c

A karácsony és az Újév közeledtével egyre gyakrabban fejezik ki jókívánságukat egymásnak az emberek. Leggyakrabban kellemes karácsonyt kívánnak a másiknak. Már több alkalommal elgondolkodtam azon, hogy mitől lehet a karácsony vagy a húsvét kellemes. Egyáltalán, lehet-e kellemes? Számunkra a karácsony nem csak szabadnapokat jelent, pihenést, családi idillt a csillogó fa mellett, ajándékozást, finom és sok ételt. Ha csak ebből állna a karácsony, akkor valóban kellemesnek nevezhetjük. De ettől sokkal több az istengyermek születésének misztériuma. Az a tény alkotja a karácsony lényegét, hogy Isten emberré lett. Emberi létünk részesévé lett. Ezen kívül minden egyéb csak dísz, kiegészítő, egyszóval nem lényeges. Ezért a karácsonyi jókívánságainkban a kellemes szó helyett használjuk inkább a boldog, békés, áldott, örömteli, kegyelemteljes jelzőket.

Nemrég egy konferencián vettem részt, melynek témája az Evangelizáció öröme volt. Evangelizálni annyit jelent, eljuttatni minél több emberhez az örömhírt, hogy Jézus, akinek a születését most ünnepeljük, az egyedüli Megváltó. Mindezt örömmel kell tenni. Evangelizálni csak úgy tudok, ha hiteles vagyok. Ha összhangban vannak a szavaim az elveimmel. Ha magam is igyekszem aszerint élni, amiről meg vagyok győződve.

Ezért csak akkor lehetek hiteles, ha Isten- és emberszeretet van bennem, még ha tudatában is vagyok saját emberi gyarlóságaimnak. Akkor lesz igazán áldásos az életünk és ajándékká mások számára, ha az életünk követésre méltó. Tudatosan nem azt írom, hogy az életünk példakép legyen, hanem követésre méltó legyen. Mert ha csak példát akarok mutatni benső meggyőződés nélkül, akkor ez farizeusi magatartáshoz vezet.

A karácsony új lehetőséget kínál nekünk. Tőlünk függ, mivel töltjük meg a következő napokat, heteket. Jézus születésének megünneplése legyen most egyedülálló, bírjon különös jelentőséggel. Ha eddig még nem történt meg a tudatos döntés az életünkben, hogy egészen Krisztuséi legyünk, határozzuk el magunkat most. Ha ezt már korábban megtettük, akkor ez az alkalom a lelki megújulást eredményezze. A komoly lelki életet a szentségek gyakori vétele táplálja.

Az előttünk álló év a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus éve Magyarországon. 2020 szeptemberében a világ figyelme térségünkre irányul. Sokan fognak Magyarországra zarándokolni. Közvetlen közelünkben legutóbb 1938-ban szerveztek Eucharisztikus Világkongresszust. Így Budapest immár második alkalommal ad otthont a világméretű eseménynek.

Már gyermekkorunkban megtapasztalhattuk, hogy a várakozásnak és a készülődésnek fontos szerepe van, hiszen maga az ünnep csak egy „pillanatig” tart. Akkor lesz szép karácsonyunk, ha az advent idejét nem becsüljük le. Ha még eddig nem tettük meg, jelöljük meg valamelyik hibánkat, rossz szokásunkat, bűnünket és igyekezzünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy Isten segítségével ezt el tudjuk kerülni. Az lesz a legjobb előkészület karácsonyra, a legszebb, a legértékesebb ajándék a gyermek Jézusnak, ha ezt meg tudjuk tenni és a tiszta szívünket tudjuk ajándékként oda helyezni a betlehemi jászolhoz.

Áldott békés örömteli karácsonyt kívánok!

Lépes Lóránt, a Mária Rádió igazgatója

Top