Közel 700 ezer euró felhasználásáról döntöttek

Ógyalla. Több mint félmillió euró többlettel zárta a tavalyi évet Ógyalla, derült ki a város zárszámadásból, amelyről legutóbbi ülésükön tárgyaltak a képviselők. A tartalékalapot 445 ezer euróval töltötték fel, amely ezzel az összeggel 847 ezer euróra gyarapodott; a testület döntött a tartalékalapban lévő pénz nagy részének felhasználásáról is.

A pandémia nagyban befolyásolta Ógyalla gazdálkodását is, csökkentek a helyi adókból származó bevételek, a járványkezeléssel járó kiadások pedig növelték a kiadási oldalt. Másfelől takarékossági intézkedéseket vezettek be, spóroltak a béreken – több alkalmazott volt betegszabadságon, gyermekgondozási szabadságon –, a vártnál több pénzt kapott a város az állami költségvetésből a fizikai személyek jövedelemadójából származó bevételből. Az eredetileg jóváhagyott 7,2 millió eurós kiegyenlített költségvetést év közben többször módosította a testület. Év végén a bevételi oldalon 8,5 millió, míg a kiadási oldalon 8 millió euró szerepelt. A keretszámok növekedéséhez legnagyobb mértékben az a hitelfelvétel járult hozzá, amellyel a korábbi, kedvezőtlenebb kamatú hiteleket refinanszírozták, valamint a Smaragd idősek otthona felújítására felvett kölcsön, továbbá éltek a járvány miatti bevételek pótlására nyújtott kamatmentes állami hitel lehetőségével is.

A tartalékalap felhasználására tett javaslatot Edita Gogolová, a városi hivatal főkönyvelője ismertette. 27 tételt tartalmazó listát tárt a képviselők elé, rámutatva, hogy a rendelkezdésre álló 847 ezerből 160 ezer euró továbbra is a tartalékalapban marad. A legmagasabb összeget, 230 ezer eurót három városi út (Szabadság út, Feszty Árpád út és Margitpusztai út/Nová Trstená) felújítására szánják, 100 ezer eurót fordítanak a kultúrház épületének rendbetételére, 47 ezer euróból projektdokumentációk készülnek, 30 ezer euróból újítják fel a Sáradi utcában lévő bérlakásokat, és ugyancsak 30 ezret költ a város a Komáromi utca 42-es számú ház átalakítására, ahol az öt évesnél idősebb, szociálisan hátrányos családokból származó gyerekek részére alakítanak ki egyosztályos óvodát. Ez utóbbi tétel kisebb vitát váltott ki a képviselők körében, többek szerint kidobott pénz erre költeni, nem valószínű ugyanis, hogy 4-5 gyereknél több látogatná majd rendszeresen az intézményt. Ráadásul a 30 ezer euró nem is lesz elég a felújításra, akár dupláját is rákölthetik az épületre. Štefan Pupák képviselő rámutatott, az elmúlt 2,5 évben összesen nem költöttek ennyit a városi oktatási intézményekre. Peter Závodský polgármester ezzel kapcsolatban megjegyezte: idén szeptembertől az önkormányzatoknak törvényi kötelessége megteremteni az öt évnél idősebb gyermekek óvodalátogatásának feltételeit. Hiába kérték az önkormányzatok a törvény hatályának elnapolását a kormánynál, nem jártak sikerrel. Két lehetőségük van, vagy a meglévő óvodák fogadják ezeket az öt évnél idősebb gyerekeket, de akkor nem jut hely a fiatalabbaknak, és ezzel nehéz helyzetbe hozzák a dolgozó szülőket, vagy bővítik a kapacitást, azaz nyitnak egy új osztályt.

Tízezres nagyságrendű összeg jut az alapiskolák modernizációjára (20 ezer), a bagotai park revitalizációjára (16 ezer), az egészségügyi központ kis épülete tetejének javítására, illetve szociális helyiségeinek rendbetételére (20 ezer), járdákra (Sport utca, Zsitva utca – 15 ezer), valamint projektek társfinanszírozására (összesen 57 200 euró).

A képviselők végül egyhangúlag megszavazták a tartalékalap felhasználására előterjesztett javaslatot.

Új képviselő a testületben

A városi hivatal honlapján tájékoztatott arról, hogy május 3-án lemondott mandátumáról Miroslav Rusňák (Kotleba pártja) képviselő, miután – a posztra kiírt pályázat nyerteseként – a városi hivatal szolgáltatási részlegének osztályvezetőjévé nevezték ki. Helyére Anna Žigová (Smer) kerül, aki a 2018-as önkormányzati választásokon a „csík alatt maradtak” jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta. Képviselői esküjét a soron következő testületi ülésen teszi le.

(vkm)

Top