Konczer Józsefről nevezik el a Selye Gimnázium kémikumát

A legendás komáromi kémiatanárról nevezik el a Selye János Gimnázium kémiai laborját. A névadás kapcsán Kon-czer József családja is besegít, jelentős adományuknak köszönhetően megújul az intézmény kémikuma.  

Szeptember 12-én újabb névadó ünnepségre kerül sor a komáromi magyar gimnáziumban. A 2008-ban elhunyt népszerű tanárról, Konczer Józsefről nevezik el a kémiai laboratóriumot. Konczer tanár úr szinte ott élte az életét, sok generációnak adta át a kémiával kapcsolatos ismereteket, és számos diák sorsát egyengette.

A teremavató kapcsán a Konczer és a Fiala család is jelentős adománnyal besegít, hogy a laboratórium megújulhasson. Már hagyománnyá vált a gimnáziumban, hogy a névadások során a hozzátartozók támogatják az intézményt. Most a Konczer család gondoskodik a terem kifestéséről, de új segédeszközöket – televíziót és digesztóriumot – is vásárolnak. A családtagok ígéretet tettek arra, hogy a jövőben is rendszeresen segítik a kémikum színvonalának további emelését.

konczer
Sok-sok tanuló kedvenc tanára, Konczer József 1939. november 3-án született Komáromban. Felmenői apai és anyai ágon is „tősgyökeres” komáromiak voltak. A komáromi gimnáziumban érettségizett 1957-ben, majd a pozsonyi egyetemen szerzett kémia-matematika szakon tanári képesítést. A pozsonyi egyetem elvégzése után 1961-ben a Nyitrai Pedagógiai Kar tanársegédje, majd adjunktusa lett, kémiát oktatott. 1973-tól gimnáziumunkban folytatta pályafutását, itt is főleg kémiát, emellett néhány osztályban matematikát tanított. A kémia számára hobbi is volt, széleskörű, hatalmas tudással rendelkezett e területen. Aktívan részt vett diákjai felkészítésében a vegyészeti, az orvosi, a gyógyszerészeti és egyéb szakokra; növendékei mindmáig emlegetik irántuk tanúsított nagyvonalú, baráti gesztusait, hisz ő mintegy munkatársként kezelte őket azzal a céllal, hogy majd önállóan gondolkodó és alkotó szellemiségű szakemberekként láthassa viszont őket. Aktívan vett részt nemcsak a kémia oktatásában, hanem a kémiai olimpiára való felkészítésben is. Az e téren és az oktatásban végzett munka ismertté tette nevét az egyetemi természettudományi karokon is. 1982-ben megszerezte a doktorátust, 1984-ben kerületi kitüntetésben és az iskolaügyi minisztérium külön elismerésben részesítette.

Vidám, nagyvonalú ember volt, erre nevelte tanítványait is. Öt osztálynak volt osztályfőnöke, volt diákjai őszintén ragaszkodtak hozzá. Erről tanúskodtak az osztálytalálkozók, ahol barátként sok boldog órát töltött el volt tanítványaival. Ő volt az a tanár, akivel bármiről lehetett beszélgetni. Fiatal korában kiváló, sokoldalú sportoló volt, iskolánkban évekig vezette a fiúk kosárlabda csapatát. Boldog ember volt, szerette embertársait, családját, hivatását és szülővárosát. Élete tartalmas, érdeklődési köre szerteágazó volt, emellett megőrizte szerénységét, mások iránti érzékenységét, tapintatosságát.

(d)

Top