Kollaudálták a dunaradványi kompkikötőtOktóber 20-án megtörtént a Dunaradványt és a magyarországi Neszmélyt összekötő komp kikötőjének és a hozzávezető útnak a kollaudációja. Az ellenőrző bizottság a közlekedésrendészet, a közlekedési minisztérium, a tűzoltóság és az aranyosmaróti kivitelező, a Vodostav Plus Kft. szakembereiből állt. A határon átnyúló együttműködési program keretében megvalósult projekt használatbavételi engedélye egy hónap múlva lesz jogerős. Az ünnepélyes átadás időpontjáról Szlovákia és Magyarország külügyminisztériumai közt folynak a tárgyalások.

A két községet összekötő átkelő kialakításának gondolata már korábban felvetődött, de megvalósítására csupán a 2014–2020- as Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program által támogatott sikeres pályázat nyújtott lehetőséget. A mintegy 5,3 millió eurós beruházás 85%-át uniós forrásból finanszírozták, 10%-ot a magyar és a szlovák állam költségvetéséből fedezték. Dunaradványnak 5 százalékos önrésszel, azaz 96 ezer eurós összeggel kellett volna hozzájárulnia a projekthez. Az alig 700 lakosú falu számára anyagilag nem volt megoldható, így 2018-ban állami támogatást igényeltek rá, amit a pénzügyminisztérium jóvá is hagyott.

A világjárvány és egyéb okok miatt azonban csúszott az építkezés, hiszen az eredeti tervek szerint 2021. október 31-én kellett volna befejeződnie. Időközben megemelkedett az építőanyagok ára, így a munkálatok valós költsége meghaladta a 2017-ben kidolgozott tervdokumentáció előkészítése során becsült összeget, ami főleg a községnek okozott gondot. Ľubomír Púchovský, Dunaradvány polgármestere Igor Matovič akkori kormányfőhöz fordult, és kérésére további 101 000 euró állami támogatás érkezett a projekt befejezésére. A magyar és a szlovák államnak szintén emelnie kellett a támogatás összegét, amihez Dunaradványnak újabb 26 ezer eurós önrésszel kellett volna hozzájárulni. A pénzügyminisztérium ezúttal is eleget tett a község igénylésének és biztosította részére a szükséges dotációt. A két Duna parti települést vízi úton összekötő projekt költségei az eredetei tervekhez képest összességében 2,1 millió euróval emelkedtek.

„Több szempontból is nagy jelentőségű községünk számára a kompjárat. Remélhetőleg fellendül térségünkben a turizmus, azok pedig, akik tőlünk, illetve a környező településekről járnak át dolgozni, nem kell majd Komárom irányába 40 km-es kerülőt tenniük, ha el akarnak jutni a Duna jobb oldalán lévő munkahelyükre, vagy akár a rokonaikhoz, barátaikhoz” – mondta a polgármester.

Az ingyenes kompjárat hétköznaponként 8, hétvégén pedig 16 átkeléssel szállítja majd az utasokat.

(JN)

Top