Kísérleti projektben oktatnak Csallóközaranyoson

A helyi Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda – az Állami Pedagógiai Intézet által kiadott kerettanterv 8. számú melléklete alapján – lehetőséget kapott, hogy 3 ciklusra ossza fel az alapiskola 9 évfolyamát, ehhez igazítva a tananyagot és az óraszámokat. Országosan ez az egyetlen magyar tanítási nyelvű alapiskola a kísérleti projektben résztvevő 25 oktatási intézmény közül.

Az iskolák önként jelentkezhettek a kísérleti projektbe, tudtuk meg Várady Kornélia iskolaigazgatótól. „Alaposan utánanéztem, mivel járna az átállás. A tantestületet könnyű volt meggyőzni, komoly szakmai bemutatót tartottam egy nyári belső iskolázás keretében” – avatott a részletekbe.

Eddig a kerettantervben meghatározták az egyes tantárgyak óraszámát. „A ciklusos rendszerben, ahol az első ciklusba az 1–3. évfolyamok, a másodikba a 4. és 5. évfolyamok, míg a harmadik ciklusba a 6–9. évfolyamok tartoznak, művelődési területek vannak és ezek óraszámát határozták meg. A másik különbség az, hogy a tananyag sem évfolyamonkénti tanítási évre, hanem az említett ciklusokra van lebontva. Ezáltal hasznosabban, hatékonyabban oktathatnak a pedagógusok” – magyarázta Várady Kornélia, majd gyakorlati példát is említett. „A nyolc művelődési terület közül a nyelv és kommunikáció alá tartozik a magyar, szlovák és angol nyelv oktatása. A projekt lehetővé tette, hogy az iskola döntse el, melyik nyelvből, mennyi órát tart. Mi pedig úgy döntöttünk, hogy az első ciklusban több magyar órát tartunk, és ezt az óraszámot később, amikor már lesz értelme, adjuk vissza a szlovákra, aszerint, hogy a tanulóknak miképp lesz a legjobb” – fogalmazott az igazgatónő.

Várady Kornélia elmondása szerint a projekt indulása óta, szeptembertől felszabadultabbak a kollégái. A koronavírus-járvány során elmaradt tananyag miatt nagy volt rajtuk a nyomás, hogy miképp, milyen tudással engedték felsőbb osztályba a tanulókat. A ciklusos rendszer lehetővé teszi, hogy az egyik tanévből tananyagot vigyenek a következő tanévbe, a lényeg, hogy a ciklus végére teljesítsék a tantervet. „Ráadásul így több mindent megtaníthat a pedagógus, mintha kötné az eddig megszokott, egy tanévre előírt tanterv” – tette hozzá az iskolaigazgató megjegyezve, Szőköl István, a magyar iskolák számára létrehozott komáromi módszertani központ igazgatója a mentoruk.

A statpedu.sk honlap információi szerint – ahol bővebb tudnivalók szerezhetők be a projektről – jelenleg 25 oktatási intézmény vesz részt a ciklusos rendszerben, a Kó-czán Mór Alapiskola és Óvoda az egyetlen magyar tanítási nyelvű iskola közöttük. „Az a törekvés, hogy 2023-tól szélesebb körben is felajánlják a projektet az iskoláknak. Ennek némileg ellentmond, hogy a módosított oktatásügyi törvénytervezet alsó és felső tagozatokra osztja az alapiskolákat. Kíváncsian várjuk a folytatást” – jegyezte meg végül Várady Kornélia.

Alapiskolájuk első ciklusába 55, második ciklusába 28, harmadik ciklusába pedig 67 tanuló jár, akiket húsz pedagógus és két napközis tanító oktat.

(szél), fotó: a szerző

Top