Kampányszagú költségvetési vitaIndulatoktól sem mentes, heves érvelésekkel tarkított és éles szóváltásokban bővelkedő vita előzte meg a városi költségvetés-tervezet megtárgyalását Gútán.

guta

Orem Klára, a pénzügyi osztály vezetője kiemelte, óvatos és kiegyensúlyozott büdzsét tár a képviselők elé. Jövőre Gúta több mint 8 millió euróból gazdálkodhat, ami 11 százalékos emelkedést mutat az előző évekhez képest. Javuló pénzügyi irányvonalat irányoz elő. „Míg a város általános bevételei az előző években hosszú időn át változatlanok maradtak, főleg a részesedési adók stagnálása miatt, amely a város bevételeinek meghatározó részét jelenti, pár éve emelkedni kezdtek. Ez idén folytatódott, és a tervezet alapján növekedéssel számolunk 2017-ben is. A város ügyességétől, felkészültségétől és szerencséjétől függ, hogy a pályázatok milyen elbírálást kapnak. Idén is több beruházás megvalósult, részben saját forrásból, részben hitelből. Jövőre remélhetőleg több győztes pályázata is lesz a városnak, és a beruházások java részét ezekből fedezhetjük. 2017-ben is számolunk hitelből való fejlesztéssel, 200 ezer euró értékben” – fogalmazott az osztályvezető. A tervezet szerint a tavalyihoz hasonló mértékben költenének olyan tételekre, mint a szúnyogirtás, deratizáció, valamint nagyobb összeget terveznek a városi közutak karbantartására és javítására, illetve kevesebb pénzt szánnának a hulladékgazdálkodás általános kiadásaira. „A 2017-es tervezet ebben a kezdetleges stádiumban is biztosítékot nyújt arra, hogy a város működése, alapfunkciói biztosítottak legyenek. Soha nem árt óvatosan kezelni a város költségvetését, és az év folyamán inkább többszöri módosítással érni el azt, hogy a bevételek és kiadások összhangban maradjanak” – jelentette ki Orem Klára.

Ahogy az várható volt, a képviselők sokszor heves, indulatos szócsatákat vívtak a költségvetés megtárgyalásakor. Németh Iveta független képviselő elmondta, a bevételi oldal tartalékkal számol, ami mintegy 60 ezer eurót tesz ki. Egyúttal hozzáfűzte, mivel a tervezetthez képest az elmúlt években mindig több bevétel érkezett a városhoz, egy külön pénzcsomagot különíthetnének el, amiből különféle fejlesztésekre és beruházásokra költhetnének. Mivel a részadókat illetően egyelőre nem ismertek a pontos számok, javasolta, hogy februárban újra kerüljön napirendre a költségvetés. „Szorgalmazzuk a külső szolgáltatásokra – például jogi tanácsadás, nyilvános árverések és közbeszerzések – előirányzott összeg csökkentését: ha a városi hivatal dolgozóit is bevonnánk ebbe, jelentős pénzt lehetne megspórolni. A játszóterek felújítására 10 ezer eurót szánnánk, valamint a városi építőcsoport gépparkjának fejlesztését is indokoltnak tartjuk” – jelentette ki Németh Iveta. Horváth Árpád (MKP) polgármester úgy fogalmazott, hogy a jövő évben elsődlegesen a nagyobb beruházásokra szeretnének összpontosítani: „Ne szeleteljük, mint a szalámit, ne aprózzuk el, helyette egy-két nagyobb beruházással számoljunk. Főleg a közutak javítására irányozzuk a figyelmünket.”

koltsegvetes

Tóth Éva főellenőr szerint a beterjesztett költségvetés megfelelő kiindulópont a 2017-es év elkezdéséhez. Forró Tibor független képviselő azt kifogásolta, hogy a büdzsé-tervezetben van egy-két olyan tétel, ami akár komolytalan is lehet, ha eredeti formájában benne hagynák. Tételesen kiemelte a várostervezés pontot, amiben a propagációs és marketing tételek szerepelnek, illetve a turisztikával foglalkozó résznél semmilyen összeg nem szerepel – szerinte ezek mögé valódi feladatot, érdemi munkát kellene tenni. Szorgalmazta a digitális város rendszerének továbbfejlesztését, továbbá megemlítette, hogy az önkormányzat átláthatóságáról szóló Transparency-rangsorban Gúta jelentős mértékben visszaesett, amit az okozhatott, hogy a többi város nagyobb mértékben javult.

Finta Zoltán hivatalvezető szerint Gúta jó éveket él, és a költségvetés tervezete „ésszerű és felelősségteljes, és a város hosszú távú céljait követi.” Ferencz László független képviselő nehezményezte, hogy – meglátása szerint – kihagyták őt a tervezési folyamatból. Úgy vélte, édeskevés a közutakra jóváhagyott 100 ezer euró. „És mi alapján lesz nagyobb beruházás, ha még a tervdokumentációja sincs készen?” – tette fel a kérdést.

Angyal Béla független képviselő szintén hiányolta, hogy a képviselőket nem vonták be kellőképpen a költségvetés előkészítésébe, valamint kevesellte a helyi utakra tervezett pénzeket, az adminisztratív kiadásokat viszont sokallotta. Hozzáfűzte: Gútán nincsenek tisztában az önkormányzatisággal és sérült a demokrácia. Koczkás Beáta (MKP) alpolgármester erre úgy reagált, ha a képviselők kikérték volna a költségvetési számokat, akkor azokat véleményezni tudták volna, de úgy vélte, a városatyáknak „egyszerűbb a tizenkét soros programköltségvetést átnézni, mint a kétszáz soros költségvetési tervezetet.”

Lengyel István független képviselő szerint már csak a jövő évben lesznek képesek érdemi munkát végezni, mivel 2018-ban választások lesznek, és kezdődik a kampányidőszak. Majd miután Forró Tibor és Németh Iveta szópárbajt vívtak, pontosított: „nem két év múlva lesz választási kampány, hanem már megjött.” Madarász Róbertnek (MKP) az volt a benyomása, hogy egyesek a vita kedvéért vitatkoznak és nyomatékosította: „nem támogatom, hogy esztelenül költekezzünk, olyan pénzekről vitázzunk, amik nincsenek, hanem az óvatos költségvetést támogatom”. A képviselők végül 13 igen és egy tartózkodás mellett elfogadták Gúta 2017-es költségvetését.

Borka Roland

Top