I. Felvidéki Szépművészeti Biennálé

Komárom. Az év legjelentősebb képzőművészeti eseményének lehettek tanúi mindazok, akik augusztus 6-án részt vettek az I. Felvidéki Szépművészeti Biennálé tárlatmegnyitóján a komáromi Limes Galériában. A nemzetközi seregszemlén összesen hetven – felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, délvidéki, magyarországi és a cseh diaszpórában élő – művész, százhuszonegy alkotással mutatkozott be. A kiállítás szeptember 10-ig tekinthető meg.

A Felvidéki Magyar Szépművészeti Egyesület (FEMSZE), a Kernstok Károly Művészeti Alapítvány és a Palatinus Polgári Társulás professzionális képző- és iparművészek számára meghirdetett pályázatának témája az Elmozdulás volt, így a biennálén kiállított művek fő vezérfonalát a mozgás, a helyzetváltoztatás és a kerékpár motívuma adta meg. A kerékpárhoz kapcsolódó kerék, ami rendkívül gazdag jelentéskörrel bír, többek közt szimbolizálja az örök körforgást, a visszatérést, az újrakezdést, a megújulást és ahogy a kiállítás kurátora Miglinczi Éva művészetmenedzser a tárlat megnyitóján mondta, a szabadságot és az útkeresést is.

A művészek által feltett kérdésekre – Ki vagyok? Mit csinálok? – a kiállításon látható művek rejtik magukban a válaszokat. Ezek, ha individuális szinten eltérőek is, néha nehezebben, néha könnyebben értelmezhetőek vagy éppen dekódolhatóak, összességében mégis hasonlóak. Keppel Márton művészettörténész katalógusban írt előszavában így fogalmaz: „A magyarság területi széttagolódásának geopolitikai különbözőségét a művészet határtalan egyetemessége oldja fel, amely egy magasabb minőségű értékközösségben egyesíti a részeket. A FEMSZE égisze alatt egyesült felvidéki művészek csoportja az I. Felvidéki Szépművészeti Biennálé megrendezésével reflektál a külhoni és az anyaországi magyarság kulturális identitásának egyenértékűségére. (…) A Kárpát-medencei magyarság sorsfordulásának szimbolikus pályaíve a vonatkoztatási rendszer függvényében egyfelől elmozdulást mutat az időben, másrészről egyszersmind változatlan állapotban képes megőrizni az egységet a térben.”

A díjátadó ünnepséggel egybekötött biennálé megnyitóján Komárom polgármestere, Keszegh Béla hangsúlyozta, nagyra értékeli az új tradíció elindítását. Nagyon fontosnak tartja, hogy a kortárs művészeteknek, melyek a ma emberét érintő aktuális témákkal foglalkoznak és a mai kor kihívásait és szellemiségét közvetítik, megfelelő teret és arányokat biztosítsunk a klasszikus művészetek mellett. Köszöntőjét azzal a gondolattal zárta, miszerint „a lelkünket is táplálni kell, ehhez pedig fontosak az esztétikai élmények, illetve azok a találkozások a művészetekkel, melyek teljessé tesznek bennünket“.

Stefanovits Péter, Munkácsy Mihály-díjas grafikus a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) képzőművészeti tagozatának elnöke, és a biennáléra meghirdetett pályázat zsűrijének elnöke méltatta a FEMSZE bátor kezdeményezését és a díjnyertes alkotókat. A hattagú szakmai zsűri – Dénes Éva és Kövesdi Mónika művészettörténész, Stefanovits Péter Munkácsy-díjas grafikusművész, Szabó Andrea Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, Szunyogh László Ferenczy Béni-díjas szobrászművész, Verebes György Munkácsy Mihály-díjas festőművész – döntése alapján a Magyar Művészeti Akadémia és az I. Felvidéki Szépművészeti Biennálé fődíját Sárkány Balázs vajdasági szobrászművész vehette át.

További díjazottak:

  • Kršňáková Alexandra festőművész és Lázár Tibor festőművész – Emberi Erőforrások Minisztériuma díja
  • Farkas Vajk üvegművész és Kutak Adrienn keramikus – Külgazdasági és Külügyminisztérium díja
  • Kovács Csonga Anikó grafikusművész – Felvidéki Magyar Szépművészeti Egyesület díja
  • Matyus Dóra grafikusművész – Tata Város Különdíja
  • Gábor Béres Éva szobrászművészhez – Dél-Komárom Város Különdíja
  • Szalai Dánielképzőművész – Észak-Komárom Város Különdíja
  • Szunyog Júliaszobrászművész – NEUZER Kft. díja
  • Kelemen Benő Benjámin képzőművész – a győri Művészeti Szaküzlet díja
  • Sárkány Tamás festőművész – BAH39 Kulturális Bombázó különdíja
  • Éliás Ádám szobrászművész – KÉP-ZE-LET Nemzetközi Fémszobrász Szimpózium díja

jan
fotó: Krűger Viktor

Top