Havran Erzsébet kapta a Hűségdíjat

SZENTPÉTER. A helyi Csemadok vezetőségének tagjai úgy döntöttek 2013-ban, hogy megalapítják a Hűségdíjat, amelyet minden évben az évzáró taggyűlésen adnak át. Az idei évzáró taggyűlés ékessége immár harmadik alkalommal a Hűségdíj átadása volt.

Havran Erzsébet 1

Ebben az évben Havran Erzsébet kapta a díjat, akinek munkásságát Szabó Gabriella így méltatta: „Havran Erzsébet szentpéteri születésű, az alapiskola befejezése után az újvári kereskedelmi szakközépiskolában érettségizett. Volt alapiskolai osztálytársai még ma is úgy emlékeznek rá, hogy az órák közötti szünetekben táncolni, énekelni verbuválta diáktársait. Már gyerekkora óta, ahol csak lehetett, énekelt és szervezkedett.

Mivel munkahelye sokáig falunkhoz kötötte, így szabad idejében örömmel foglalkozott a helyi kultúrával. Kisebb kihagyásokkal a mai napig ő volt a szervezet kultúrfelelőse.

1969-ben megalakult a 8 tagú menyecskekórus, amely 45 év után is – bár megfogyatkozva, de énekel az Őszirózsa Hagyományőrző Csoportban. Ezzel egy időben szorgalmazták a citeraegyüttes megalakulását, amelynek meghatározó személyisége férje, Havran János volt.

A helyi kultúrcsoport Havran Erzsébet vezetésével évente meglepte a szentpéterieket egy-egy egész estét betöltő esztrádműsorral. 1974-ben nagy fába vágta a fejszéjét. Jankó Ilona segítségével elindult az adat-, népviselet- és kellékgyűjtés a „Szentpéteri lakodalmas” bemutatásához. Sok-sok munka árán sikerre vitték a darabot 60 szereplővel. Azóta is ebből a gyűjtésből merít a szervezet, hiszen a lakodalmast már többször bemutatták.

A Csemadok és a nyugdíjas szervezet egyik legtevékenyebb vezetőségi tagja, az Őszirózsa Hagyományőrző Csoport állandó szereplője, aktívan tevékenykedik az önkormányzat mellett működő kulturális bizottságban, bábáskodott a Falumúzeum létrehozásánál. Több évtizedes munkáját sok-sok elismerő oklevéllel és díjjal köszönték meg. Meggyőződésünk, hogy annak a munkának, amit Havran Erzsébet önszántából, szívvel-lélekkel eddig is elvégzett, valóban megmarad az eredménye, hiszen csak a múlt segítségével tudjuk építeni a jövőt” – mondta a méltatásban Szabó Gabriella.

Kép és szöveg: miriák

Top