Ha valami igazán kreatívra vágysz, teológusként nem lesz két egyforma napod!Egy teológus külső és belső elhívásra is választhatja hivatását. Külső elhívás, ha valaki gyakran jár templomba, megtetszik neki, ahogy a lelkész prédikál, vagy a hittantanár láttán úgy érzi, ez az, amivel foglalkozni szeretne. Belső elhívás alatt pedig azt értjük, amit nem lehet szavakba önteni. Szénási Lilla, a Református Teológiai Kar tanulmányi dékánhelyettese hiába készült rehabilitációs- vagy szülésznővérnek, késztetést érzett a teológia iránt és nem tudta sem megmagyarázni, sem lebeszélni magát róla.

Később tudatosítottam, mit is neveznek belső elhívásnak. Az egészségügy külső hatás lett volna, mivel sokat betegeskedtem. Mára már érzem, hogy a belső hang jót sugallt és a helyemen vagyok!”

Szénási Lilla a Calvin János Teológiai Akadémián kezdte meg tanulmányait és a Selye János Egyetemre jelentkezett a hivatalos diploma megszerzéséhez. Háromhetes latin nyelvkurzussal indítottunk, ami rendkívül intenzív volt. Őszintén szólva nem volt egy leányálom, kemény dolog mind a szavakat, mind a nyelvtant megtanulni. A héber és a görög pedig szintén azon tantárgyak közé tartozik, melyek teljesen mások a középiskolai tantervhez képest. Nehéz, ugyanakkor szép és rettenetesen érdekes volt minden egyes óra, mert minden ismeret új volt.” A lelkésznő a Kortörténetet, a Bevezetést az Ó- és Új Szövetségbe, az Exegézis (írásmagyarázat, hogy a szerző vajon mit érthetett a sorai alatt, hiszen nem mindegy, milyen alakban vannak formálva és kiejtve a szavak, milyen hatásokra reagálva keletkezhetett az adott írásemlék), vagy a Religionisztika (vallástudomány) tantárgyakat emeli ki. „Az összes világvallást átvettük, Molnár János dékán úr még az iszlámot is A-tól Z-ig elmagyarázta, ahogy az összes keresztyén és nem keresztyén vallást is. Mivel nagyon szerettem a történelmet, élveztem a vallástörténetet is. Nehéz, de izgalmas és tanulható tantárgynak tartom. Végül a hitoktatás és a gyakorlati teológia lettek az én területeim.”

A mai hallgatóknak jóval több lehetőség áll rendelkezésre, ami a külföldi tanulmányokat illeti. A kar kicsi, kevés a hallgató, így nagyobb az esély elnyerni a pályázatot. „Két szemeszter sikeres teljesítése után akár minden évben pályázható az ERASMUS+ program. Így a Kárpát-medence számos egyetemén szélesíthetik a látókörüket a diákok.” A lelkésznő életében meghatározó volt a debreceni teológián eltöltött idő, illetve a tudományos konferenciák sora. „Neves professzorok és hallgatók előtt kellett előadást tartanunk, illetve ún. teolimpia elnevezésű sportverseny is volt. Ennyi teológus egy helyen a Kárpát-medencéből nagyon jó alkalmat adott arra, hogy megismerkedjünk.”

Szénási Lilla szerint minden tanár, aki egyben gyakorló lelkipásztor is, nyújt valami pluszt a tananyagon kívül. „Volt egy professzorom, aki exkurzusoknak nevezte a gyakorlati megtapasztalásokon alapuló beszámolóit. A saját gyülekezeti életéből vett példákat is átadta az adott téma keretén belül. Igaz, mindig bocsánatot kért érte, de mi kifejezetten élveztük ezt a részt is. Tiszteletre tanított a dolgok és egymás iránt, hogy mit jelent minden helyzetben korrektnek lenni, mit jelent a pontosság, a precizitás fogalma. Adott egyfajta lelki útravalót is.” Egy teológushallgató megtanulja azt is, hogyan viszonyuljon az emberekhez, a környező vallási felekezetekhez. A kiscsoportos foglalkozásokban látom a hasonlóságot a mi időnkkel összehasonlítva. Olyanok vagyunk most is a Református Teológiai Karon, mint egy nagyobb család. Mindenki megismeri a másikat, közeli kapcsolatba kerülünk egymással.”

Vajon hogyan kell elképzelni egy teológus mindennapjait? Nincs két egyforma nap, de van, ami nem maradhat ki egyik napból sem. „A férjemmel közös igeolvasással indítjuk a reggelt. Ez a vírushelyzet óta rutinná vált, beszélgetünk az olvasottakról kávézás mellett. Ha kell, korábban kelünk, hiszen jó így indítani a napot.” Ezt követően az irodai teendők és a tanítás következik – utóbbi miatt a lelkésznő nagyon szereti a szorgalmi időszakot – katechetikát, vallásdidaktikát, diakóniát (szociális munkát) tanít. Bár a rákészülés sokszor a 45 perces időtartamnak a duplája, ám egy kézműves foglalkozás esetén a felkészüléssel jócskán gyorsítani lehet a folyamatot. „Heti egy napom teljes mértékben otthon, Martoson telik. A gyülekezeti dolgok a hittanórákat érintik a helyi óvodában és alapiskolában. A legkisebb gyermekemet is tanítom, ő a legnagyobb kritikusom. Mindig elmondja a véleményét, mi volt a jó, mi kevésbé. Fontos megtanulni és tudatosítani, mi az, ami egy adott korosztálynál megvalósítható, hogy hogyan gondolkodnak valójában a különböző generációk.”

Mit üzen Szénási Lilla a jövendőbeli hallgatóknak? „Egyre nagyobb a lelkészhiány, tehát aki valóban szolgálatba szeretne lépni, nem kell félnie, ez egy biztos álláslehetőség. Ha érzed magadban az elhívást, ne állj ellen! Szeretettel várunk, ha egy rendkívül kreatív hivatásra vágysz, ahol nincs két egyforma nap, ami nem rutinmunka, ahol nem fogsz unatkozni. A hited mellé szerezz nálunk kellő tudást is!”

(x)

Top