Gidró Bonifác Napok a komáromi Selye János Gimnáziumban

A komáromi Selye János Gimnázium rendezésében szeptember 13-án került megrendezésre a XXII. Gidró Bonifác Matematikai és Fizikai Nap gimnáziumunk aulájában.

Gidró Bonifác 1900-1940 között itt dolgozott, mint matematika–fizika szakos tanár, és 19 éven át 1920-1939 között a gimnázium igazgatója volt. Igazgatása alatt iskolánk megőrizte magyar jellegét, kiváló nevelő és pedagógus volt. 1993-tól tiszteletünk jeléül Matematikai és Fizikai Napokat rendezünk, amelyet iskolánk nyugalmazott igazgatója, RNDr. Ipóth Barnabás és Oláh György indítottak útjára.

Előadóként volt diákokat is hívunk, hogy jelenlétük megfelelő inspirációt adjon diákjaink számára saját tanulmányaik sikeres folytatásához. Idén Andruskó Imre igazgató úr megnyitóját követően, melyben Gidró Bonifác életútjáról beszélt, először a fizikáé volt a főszerep. Tóth Pál: Érdekes fizikai kísérletek – Fizibusz projekt című előadását hallgathatta meg a nagyközönség, elsős diákjaink, illetve diákok Gútáról. Ez a program a budapesti Csodák Palotájához hasonló, de itt az előadó mutatja be az érdekesebbnél érdekesebb kísérleteket. Ezeknek az talán a legnagyobb hozománya, hogy a diákok rájönnek arra, hogy a fizika nemcsak egy elvont, unalmas tantárgy, a tanárok könnyebben megszerettethetik velük ezt a tantárgyat is. Az előadás szervezője Szabó Endre tanár úr volt. Ezután PaedDr. Šenkárová Beáta (a komáromi Módszertani Központ alkalmazottja): Tájékoztatás a szakmai továbbképzések lehetőségeiről szóló előadását hallhatták. Majd következett a matematika, ahol először Horváth Katalin, a Selye János Gimnázium tanára az általános iskolákkal való együttműködést erősítette a belépő felmérők értékelésével, amelyek segítenek összehasonlítani az elsős diákok valódi tudását és az év közben kimutatható előrelépését példatípusok szerint. Majd iskolánk igazgatóhelyettese Fonód Tibor Gondolkodtató matematikai feladatokkal kápráztatta el a felnőtt hallgatóságot.

Délután pedig újabb névadó ünnepségre került sor RNDr. Ipóth Barnabás kezdeményezésére a Selye János Gimnáziumban. A 2008-ban elhunyt népszerű tanárról, Konczer Józsefről neveztük el a kémiai laboratóriumot. Konczer tanár úr szinte ott élte az életét, sok generációnak adta át a kémiával kapcsolatos ismereteket, és számos diák sorsát egyengette. A kémia számára hobbi is volt, széleskörű, hatalmas tudással rendelkezett e területen. Aktívan részt vett diákjai felkészítésében a vegyészeti, az orvosi, a gyógyszerészeti és egyéb szakokra; növendékei mindmáig emlegetik irántuk tanúsított nagyvonalú, baráti gesztusait, hisz ő mintegy munkatársként kezelte őket azzal a céllal, hogy majd önállóan gondolkodó és alkotó szellemiségű szakemberekként láthassa viszont őket. Aktívan vett részt nemcsak a kémia oktatásában, hanem a kémiai olimpiára való felkészítésben is.

A teremavató megnyitóján Andruskó Imre, iskolánk igazgatója és Konczer József mérnök ünnepélyes keretek között átadták a Konczer József-termet. Már hagyománnyá vált a gimnáziumban, hogy a névadások során a hozzátartozók támogatják az intézményt. Most a Konczer és Fiala család gondoskodott a terem kifestéséről, de új segédeszközöket – televíziót és digesztóriumot – is vásároltak, fejlesztve ezzel a kémikum eszközparkját.

A Selye János Gimnázium évtizedek óta nagy hangsúlyt fektet a reáltantárgyak színvonalas oktatására, persze emellett a humán tantárgyak és a nyelvek tanítására is. Meg szeretnénk találni az arany középutat, mely mindenkinek megfelelne.

PaedDr. Králik Zsuzsanna

Top