Folytatni szeretnék a sikeres projekteketA közel háromezer lakosú Perbetén az elmúlt évben folytatódott több sikeres projekt megvalósítása. Működik a közösségi központ, a gondozói szolgálat, és 15 közhasznú munkást sikerült alkalmazni. Kibővítették az óvoda és az alapiskola szociális helyiségeit. Új székeket vásároltak a kultúrházba. Az önkéntes tűzoltók új árvízvédelmi készüléket kaptak. A sportcsarnokon kicserélték az ablakokat. Új tanteremmel bővítették a szlovák tannyelvű óvodát. Az egészségügyi központon is kicserélték az ablakokat és felújították a tetőszerkezetet, hőszigetelést kapott az alapiskola és az étterem. Kilenc rászoruló család kapott támogatást.

szueretivigadalomSzüreti vigadalom Perbetén

„Községünkre a közeljövőben több pozitív változás is vár a környezetvédelem terén. Előkészületek folynak a községi csatornarendszer kiépítésére és a szennyvíztisztító állomás korszerűsítésére. Célunk, hogy minden háztartásnál az ingyenes rákötés legyen bebiztosítva. A csatornahálózat kiépítése azonban nem lesz egyszerű, ugyanis a 8 km-re lévő ógyallai tisztítóállomásra kell biztosítani a szennyvíz elvezetését” – kezdte tájékoztatóját a község polgármestere, Kósa József.

„A feladatok teljesítése során nem minden megy zökkenőmentesen. Számtalan dolog a legnagyobb jó szándék és tenni akarás ellenére is akadályba ütközik, amelyek sokszor áthidalhatatlanok. Legalább is időszakosan. Nem emberi mulasztás, nemtörődömség következtében, hanem objektív, tőlünk független akadályok miatt” – folytatta tovább tájékoztatóját a polgármester. „Tatabánya városával közösen nyújtottunk be pályázatot a Főtér megépítésére, ami a község szülöttének, Nagy Lászlónak a nevét fogja viselni. Az egykori óvoda épületében közösségi központot szeretnénk kialakítani. Szükség lenne az alapiskola fűtési rendszerének a felújítására, a községi hivatal hőszigetelésére. A Leader program keretében a község főutcáján 2 km hosszúságban mindkét oldalon a járdát szeretnénk felújítani. Szükség lenne legalább 3 utca felújítására is.”

Perbete polg. Kósa József

„Sajnos, a községben 25-30 családi ház üresen áll. Amennyiben el szeretnénk kerülni, hogy a házakat az integrálódni nem képes családok vásárolják meg, felajánljuk a tulajdonosoknak, hogy 3 ezer eurós támogatásból bontsák le és az üres telkeket próbálják értékesíteni. Nálam ebben az évben is prioritást élvez a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a főtér építésének folytatása. Tehát célkitűzéseink azonosak, érdekeink megegyeznek, ami nem más, mint hogy Perbete község a folyamatos fejlődés útján haladjon tovább, hogy a falunkban élő valamennyi generáció és társadalmi réteg érezze, hogy érdekeit szem előtt tartjuk, és azok kielégítésére törekszünk” – zárta tájékoztatását a polgármester.

(miriák)

Top