Főleg fiatalokkal foglalkozik az új lelkipásztor

Történelmi eseményre került sor a hétvégén a komáromi református templomban: ünnepi istentisztelet keretében beiktatták hivatalába a komáromi református gyülekezet új lelkipásztorát. Mostantól tehát hivatalosan is három lelkésze lesz a komáromi gyülekezetnek. Arra, hogy három lelkipásztor szolgáljon egy gyülekezetben, eddig még nem volt példa a felvidéki református egyház történetében.

Lőrincz Gábor ifjúsági lelkészként érkezett Komáromba, vagyis elsősorban a fiatalokkal való foglalkozás lesz a feladata. Ide tartozik többek között az iskolai hitoktatásban való részvétel, a gyülekezet ifjúsági alkalmainak vezetése és szervezése, a gyermektáborokban való részvétel és annak szervezése, a konfirmációra való felkészítés, illetve az ifjúság lelki gondozása is.

Mint azt lapunknak elmondta, célja az, hogy minél több fiatal számára ismertesse meg az evangélium üzenetét. Lőrincz Gábor lelkészbeiktatásán Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdetett igét, a beiktatást pedig Szénási Szilárd, a komáromi egyházmegye esperese végezte.

Lőrincz Gábor 1990. szeptember 6-án született, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Gimnáziumban érettségizett, majd a Selye János Egyetem Teológiai Karán végezte tanulmányait. 2014-ben került sor a kibocsátására. Ezt követően a nagykaposi, majd az apácaszakállasi, legutóbb pedig a gelléri gyülekezetben szolgált.

(LM)

Top