Év végéig alátámaszthatják a Vág-hidat

Jó esetben még idén alátámasztják a komáromi Vág-hidat, ami után újra használhatják majd a kamionok. A híd felújítása azonban leghamarabb két év múlva kezdődhet meg, de az sem kizárt, hogy egy új hidat építenek a jelenlegi mellett. Az izsai kereszteződésnél kialakítandó körforgalom kérdésével foglalkozik a közútkezelő, ám egyelőre nincs konkrétum. Hogy mikor lesz valami a komáromi elkerülő útból, lehetetlen megmondani. A volt vámháznál viszont tavasszal kezdődhet a körforgalom építése. Érsek Árpád közlekedési miniszter és a közútkezelő vezetője Komáromban tartott sajtótájékoztatót.

A főutak – első osztályú utak – állapotáért, javításáért és fejlesztéséért az állam, pontosabban a közlekedési minisztérium és az alá tartozó Szlovák Közútkezelő Vállalat (SSC) felel. Mivel a komáromi Vág-hídon is főútvonal halad keresztül, a híd is állami kezelésben van. Ugyanígy az izsai letérőnél lévő problémás kereszteződés átépítése – például körforgalommá alakítása – is az állami szervek feladata lenne. Bár a híd rossz állapotára már régóta figyelmeztettek, ahogy az izsai kereszteződés közlekedési gondjaira is, évekig semmi nem történt.

Egészen idén májusig, amikor a közútkezelő vállalat minden előzetes tájékoztatás nélkül 8 centiméternyi aszfaltréteget mart fel a Vág-hídról, hogy ezzel is enyhítsék a hídszerkezetre nehezedő terhelést. Összesen 15 tonnányi aszfaltot távolítottak el. Pár héttel később Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter közölte, statikai felmérések szerint a híd aládúcolására is szükség van. Júniusban pedig kihelyezték a 15 tonnás súlykorlátozást bevezető közlekedési táblákat, azzal, hogy július elején a terelőutat is kijelölik. Erre azonban csak szeptember 20-án került sor.

A 15 tonnánál nagyobb készenléti súlyú járművek hídon való áthaladásának megtiltása sok kellemetlenséget okoz a környékbelieknek, elsősorban a vállalkozóknak, például fennakadásokat okozhat a komáromi hulladékkezelésben – az izsai szeméttelep elérésében. Gadóc, Keszegfalva, Gúta, Kamocsa (kisebb mértékben Bajcs és Perbete) lakosainak életét is megkeseríti, hiszen a terelőutat erre jelölték ki, így a nehéz járművek ezen a szakaszon dübörögnek majd.

ersekÉrsek Árpád közlekedési miniszter a Vág-hídnál nyilatkozik

Hónapokig hallgatott a közlekedési minisztérium és a Szlovák Közútkezelő Vállalat a komáromi Vág-híd alátámasztása és felújítása ügyében, legfeljebb rövid bejelentésekből értesülhetett a lakosság a környék életét és közlekedését jelentősen befolyásoló döntésekről és tervekről. Lapunk kérdéseire nem válaszoltak, Komárom önkormányzatával sem kommunikáltak megfelelően. Múlt héten azonban megtört a jég, Érsek Árpád miniszter és Roman Žembera, az SSC vezérigazgatója a Vág-híd mellett tartottak sajtótájékoztatót. „Azért jöttünk a helyszínre, hogy saját szemünkkel lássuk a híd aktuális állapotát“ jelentette ki Érsek Árpád.

Év végéig alátámasztják?

Roman Žembera elmondta, a Vág-híd alátámasztására kiírt, 1,3 millió euró értékű közbeszerzés a napokban zárulhat le, és ha minden a terveknek megfelelően zajlik, továbbá az időjárás is engedi, még az év végéig megtörténhet a híd aládúcolása – egy átmeneti pillért építenek a folyóba, mely a híd közepén támasztja meg a konstrukciót. Az SCC vezérigazgatója szerint legkésőbb tavaszra – hivatalosan május végéig – biztosan alátámasztják a hidat, ezt követően pedig újra engedélyezik a 15 tonnánál nehezebb járművek közlekedését a hídon, és visszaállítják a korábbi, 25 tonnás korlátozást.

A miniszter szerint előreláthatólag 2 évig marad ez az állapot, tehát addig biztosan marad az átmeneti pillér a híd közepén. Roman Žembera kijelentette, a közlekedési mérnököknek kell megmondaniuk, mi legyen a híd további sorsa, milyen módon újítják fel – a szükséges előkészületeket megteszik. “Elképzelhető az is, hogy egy új hidat építünk a mostani mellett” – vélekedett a közútkezelő vállalat vezetője.

Elhangzott, most az a legfontosabb, hogy a biztonsági szempontokat szem előtt tartva cselekedjenek, és jövő tavaszra, amikorra elkészül az új Duna-híd, már alá legyen támasztva a Vág-híd és korlátozás nélkül használhassák a járművek.

V2

Elhanyagolták az állapotfelmérést

A sajtó képviselői firtatták, miként történhetett meg, hogy szinte egyik napról a másikra derült fény a Vág-híd katasztrofális műszaki állapotára. Roman Žembera szerint a közútkezelő minden évben kétszer is megvizsgálta a hidat „vizuálisan” – magyarul megnézték –, és ezek alapján úgy tűnt, hogy a híddal nincs különösebb baj, mivel műszaki állapota 3-as fokozatú. Idén azonban nemcsak szemrevételezték az építményt, hanem alapos statikai vizsgálatnak is alávetették, ami azt mutatta, hogy a híd műszaki állapota elégtelen, ami a 6-os fokozatnak felel meg. Ennél már csak egy rosszabb besorolás létezik, ami a híd azonnali, teljes lezárását követelné meg.

Komáromban évek óta hallatszottak olyan hangok, hogy a híd ránézésre is borzasztó állapotban van, sőt, két éve az elkerülő útról szóló szakmai fórumon is elhangzott ez. A sajtótájékoztatón jelenlévő Bastrnák Tibor (Híd) parlamenti képviselő kijelentette, két éve kérlelte a közútkezelő vállalat illetékeseit, hogy készítsenek alapos statikai felmérést. Idén tavaszig mégsem történt semmi. Kérdésünkre, hogy ki ezért a felelős, Érsek Árpád érdemben nem válaszolt.

vaghid

Nincs kommunikáció

Bár a Vág-híd és az izsai körforgalom kérdése állami hatáskörbe tartozik, mind a súlykorlátozás, mind a közlekedési problémák Komárom és környéke lakosságát érintik a leginkább. Ezért érthető, hogy Komárom és az érintett települések önkormányzatai legalább részletes tájékoztatást várnának el a hatóságoktól, mi várható, milyen tervei vannak a közútkezelőnek és a minisztériumnak, hogy felkészülhessenek a következményekre, a kellemetlenségekre. Hogy egy-egy potenciális beruházót pontosan tájékoztathassanak arról, mikortól használhatják a 15 tonnánál súlyosabb járművek a Vág-hidat – ez egy új üzem nyitását tervező befektető számára lényeges kérdés.

Az elmúlt hónapokban azonban sem a közlekedési minisztérium, sem a közútkezelő vállalat nem viszonyult partnerként a városhoz, Keszegh Béla polgármester szerint hiába kértek találkozót, válaszokat. Emiatt a város képviselő-testülete egy határozatban is kifejezte elégedetlenségét az állami szervek eddigi tétlenségével, illetve elégtelen kommunikációjával kapcsolatban.

vaghid2

Érsek nem filozofálgat a polgármesterrel

Érsek Árpád erre úgy reagált, nemcsak Komáromból és környékéről bombázzák őt levelekkel, sok a tennivaló az egész országban, és ők oldják is a gondokat. Állította, csak egyszer nem válaszolt a komáromi polgármester megkeresésére, mégpedig azért nem, mert tudta, hogy úgyis idelátogat. Arra a kérdésre viszont, hogy ezúttal értesítette-e a városvezetést, elismerte, nem szólt jöveteléről, mert nem látja értelmét találkozni a polgármesterrel és „filozofálgatni“.

Horváth Árpád gútai polgármesternek sem szóltak sajtótájékoztatójukról, de miután a médiától megtudta, hogy a miniszter Komáromba jön, ő mégis eljött. Megjegyezte, a nehéz járművek Vág-hídról való kitiltása negatívan érinti Gútát, továbbá Gadócot, Keszegfalvát és Kamocsát is, hiszen erre vezet a terelőút, így a szokásosnál jóval több kamion közlekedik az útszakaszon. Gadócon és Keszegfalván családi házak vannak az út mellett, utóbbi községben ráadásul szűk és rossz állapotú az út. Aggályos az is, hogy a kijelölt terelőút egyik hídjánál – a lohóti hídon – ugyancsak 15 tonnás súlykorlátozás van érvényben. Roman Žembera ezzel kapcsolatban azt mondta, ha a nyitrai járási hivatal illetékesei engedélyezték, hogy erre haladjon a forgalom, akkor ez bizonyára rendben van. A közútkezelő a települések kifogásaira úgy reagált, hogy „a településeknek el kell viselniük a megnövekedett közúti forgalmat“.

vaghid3

Azzal kapcsolatban, hogy a komáromi szemétszállítást végző járművek kapnak-e kivételt a súlykorlátozás alól, hogy továbbra is az izsai szeméttelepre vihessék a hulladékot, Érsek Árpád egy kérdéssel reagált: „A szemeteskocsik nem könnyebbek 15 tonnánál?” Elhangzott az is, ha a hajnali órákra kérnének áthaladási engedélyt, amikor alig van forgalom, akkor megkaphatnák. Bastrnák Tibor szerint pedig a nagykeszi hulladéktelepet is használhatná a komáromi szemétszállító vállalat. A tűzoltóautók áthaladásával kapcsolatban egyértelmű válasz nem érkezett, de a miniszter utalt rá, szükség esetén átmehetnek majd, például úgy, hogy arra az időre más járművek előtt lezárják a hidat.

Izsai körforgalom: még nincsenek tervek

A Komárom határában lévő izsai kereszteződés (a 64-es és 63-as főutak találkozásánál) biztonságosabbá tételét már Érsek Árpád miniszteri kinevezése előtt kérvényezték a környék települései a közútkezelő vállalatnál – konkrétan körforgalom kiépítését javasolták. Eddig azonban nem történt érdemi előrelépés, csupán annyi, hogy az ügyben lobbizó Bastrnák Tibor arra kérte az érintett önkormányzatokat, hogy – bár nem az ő dolguk lenne – mégis ők készíttessék el és fizessék az ezzel kapcsolatos terveket. Érsek Árpád szerint ez meggyorsítaná a helyzet megoldását, mivel az állam lassabban mozdul, ugyanakkor hozzátette, hogy dolgoznak az ügyön.

izsaiÓriási a forgalom, gyakoriak a balesetek az izsai kereszteződésben

„Közlekedési mérnököknek kell eldönteniük, hogy milyen formában oldjuk meg a kereszteződés gondjait, ez nem úgy megy, hogy ha a polgármesterek körforgalmat akarnak, akkor az is lesz“ – mutatott rá a közlekedési miniszter, aki május végén úgy nyilatkozott lapunknak, hogy a körforgalmat meg lehet építeni, a beruházásnak megvan az anyagi fedezete, csak a tervek hiányoznak. Ezzel szemben márciusban azt válaszolta a járás városait és falvait tömörítő társulásnak, hogy egy korábbi megvalósíthatósági tanulmány szerint nem megalapozott az izsai körforgalom kiépítése, hiszen a tervezett komáromi elkerülő út majd megoldja ezt a gondot.

Négysávos elkerülő út: majd egyszer

Az azonban kérdés, hogy Komárom elkerülő útja mikorra épülhet meg, Érsek Árpád nem akart határidőt mondani, mivel ezt sok tényező befolyásolhatja. Jelenleg a környezeti hatástanulmány készül, de még számos engedélyre van szükség addig, míg elkezdődhet az építkezés. A miniszter elmondása szerint az elkerülő utat négysávosra tervezik és része lesz a Nyitrára vezető új, első osztályú útnak. Elhangzott, hamarosan lezárul a volt komáromi vámháznál kialakítandó körforgalom megépítésére kiírt közbeszerzés, és jövő tavasszal el is kezdődhetnek a munkálatok.

hatarnal-e1530869314148A volt vámháznál jövőre kezdik a körforgalom építését

Míg tartott a sajtótájékoztató, több kamion is vígan dübörgött át a Vág-hídon. Érsek Árpád ezzel kapcsolatban megjegyezte, a forgalomkorlátozás betartásának ellenőrzése a rendőrség dolga lenne.

Csaba Ádám

(Cikkünk a Delta október 1-jei számában jelent meg.)

Kapcsolódó cikkeink:

Megoldásokat sürgetnek a Vág-híd ügyében

Úttalan utakon

Letiltották a Vág-hídról a nagyobb buszokat, teherautókat

Követelik a gyorsforgalmi utat

Top