Követelik a gyorsforgalmi út építését

Ígérgetés helyett tetteket várnak a régió városai és falvai a közlekedésfejlesztés terén, ennek érdekében pedig együtt, összefogva akarnak nyomást gyakorolni a közlekedési minisztériumra, illetve az illetékes hatóságokra és vállalatokra. A Komáromi járás települései határozatban követelik az R8-as gyorsforgalmi út mihamarabbi megépítését egészen Komáromig, beleértve a Komáromot, Ógyallát és Érsekújvárt is elkerülő útszakaszokat. A legfrissebb hírek szerint azonban a minisztériumot és az állami vállalatot nem hatotta meg a régiók hangja.

Múlt hétfőn a komáromi városházán ülésezett a Komáromi Járás Városainak és Falvainak Társulása. A járásbeli települések polgármesterein kívül Milan Belica, Nyitra Megye Önkormányzatának elnöke, valamint Kelin Ottokár, Érsekújvár polgármestere is képviseltette magát a tanácskozáson, melyet Keszegh Béla komáromi polgármester, a társulás elnöke vezetett.

Az ülés fő témája a közlekedésfejlesztés volt, különös tekintettel arra, hogy a tervezett észak-déli R8-as, négysávos gyorsforgalmi út Nyitra és Komárom közötti szakasza is minél hamarabb megépüljön. Milan Belica szerint az állam évek óta elhanyagolja mind az úthálózat fejlesztését, mind a vasút fejlesztését a térségben. Rámutatott, Nyitra és Kassa megyében található a legkevesebb gyorsforgalmi út, ezzel diszkriminálják az itteni lakosokat és településeket. „Össze kell fogni Nyitra megyében, hogy elérjük az észak-déli gyorsforgalmi út építését“ – hangsúlyozta a megyefőnök, rámutatva arra, az ország egyik legsűrűbben lakott részét érintené a fejlesztés. Megjegyezte azt is, hogy az illetékes miniszterek folyton ígérgetnek, aztán a választási ciklus végeztével semmi sem valósul meg az ígéreteikből.

tarsulas1Ülésezett a Komáromi Járás Városainak és Falvainak Társulása

Érsekújvár polgármestere hasonlóan vélekedett, bírálta a mindenkori kormányt, a Nemzeti Autópálya-társaságot (NDS) és a Szlovák Útkezelő Vállalatot (SSC) közlekedési fejlesztések elmaradásáért. „Előbb jönnek az ígéretek, aztán a választási ciklus után elfelejtődnek“ – jelentette ki, hangsúlyozva, jelenleg is tarthatatlan állapotok uralkodnak Érsekújvárban, melyen keresztül halad az I/64-es állami főút. Már nemcsak a reggeli és délutáni csúcsforgalom idején dugul be a város, hanem szinte egész nap súlyos torlódások alakulnak ki. „Az új Duna-híd Magyarországon már most rá van kötve az M1-es autópályára, nálunk viszont semmi nem történt a megnövekvő forgalom kezelésével kapcsolatban. Bár az új híd önmagában pozitív, a szlovákiai oldalon egyelőre csak a negatív hatásait látom“ – vélekedett Klein Ottokár, aki azt is hangsúlyozta, hogy a jól kiépített infrastruktúra alapfeltétele annak, hogy a régióba munkahelyteremtő beruházások érkezzenek. Rámutatott, Érsekújvárban ugyan alacsony a munkanélküliség, de alapvetően azért, mert rengetegen ingáznak a munka után Nyitrára, Galántára vagy éppen Vágsellyére.

Horváth Árpád (MKP) gútai és Peter Závodský (független) ógyallai polgármester is a speciálisan helyi közlekedési gondokra hívták fel a figyelmet, ami összefüggésben van a gyorsforgalmi út hiányával, a növekvő autós forgalommal, ami az új Duna-híd megépülése után csak hatványozódik majd.

Az izsai körforgalom

Domin István (MKP) izsai polgármester külön témaként vetette fel a Komárom határában, az „izsai lehajtónál“ kialakítandó körforgalom kérdését, melynek kiépítését évek óta kérik a környék települései, ő maga is. Két állami főút (I/64-es főút és I/63-as főút) és egy megyei fenntartású út találkozik itt.

izsaiBaleset az izsai kereszteződésben

Számos nyilatkozat hangzott el a múltban ezzel kapcsolatban, egymásnak ellentmondóak is. Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter néhány nappal ezelőtt lapunknak elmondta, a beruházásnak megvan az anyagi fedezete, meg lehet építeni, már csak meg kell tervezni, melyben számít a város segítségére is. Idén márciusban ugyanakkor a miniszter a Komáromi Járás Városainak és Falvainak Társulása levelére azt válaszolta, egy korábbi megvalósíthatósági tanulmány szerint nem megalapozott az izsai körforgalom kiépítése, hiszen a majdani komáromi elkerülő út majd megoldja ezt a gondot.

Bastrnák Tibor (Híd) parlamenti képviselő két hónappal ezelőtti sajtótájékoztatóján azt mondta, bár az izsai körforgalom terveinek elkészítése a Szlovák Útkezelő Vállalat feladata lenne, mégis, a fejlesztés akkor valósulhat meg belátható időn belül, ha a tervek költségeit átvállalják azok az önkormányzatok, akik számára a leginkább fontos lenne a körforgalom – népességénél fogva Komárom városától várnák a több mint 50 ezer euró nagy részének kifizetését. Bastrnák Tibor az állami útkezelővel történt egyeztetést követően fogalmazta meg a „kérést“, melyet félhivatalosan a Hídverő Társulás 13 községének is jelzett.

SONY DSCA Vág-híd felújítását már betervezték, de mostanra borzalmas műszaki állapotba került

Keszegh Béla (független) komáromi polgármester ezzel nem ért egyet. „Állami útról van szó, nem a környék településeivel kellene megfizettetni a tervdokumentációt, az önkormányzatoknak vannak saját törvényből adódó kötelességeik, saját útjaik és járdáik, ezekre kell költeniük“ – jelentette ki Komárom polgármestere, akinek véleményét többen is osztották. Klein Ottokár megjegyezte, nem egy parlamenti képviselőnek kellene megmondania a településeknek, hogy mit vár el tőlük, hanem pont fordítva kellene működnie a dolgoknak. A megyefőnök pedig arra mutatott rá, hogy egy települési önkormányzat nem ruházhat be idegen, jelen esetben állami vagyonba, ezért teljesen érthetetlen a vonatkozó kérés. Komáromot egyébként hivatalosan senki sem kereste meg anyagi hozzájárulást kérve.

Az izsai körforgalom terve jelenleg nem szerepel Nyitra megye területfejlesztési tervében, ezért Domin István kérte mihamarabbi belefoglalását. Milan Belica támogatja a kérést, hiszen ez szükséges az építési engedély kiadásához, azonban jelezte, állami beruházásként kell megvalósulnia.

Komárom elkerülő útja

Az elmúlt években már több előzetes terv, nyomvonal is felvetődött az R8-as gyorsforgalmi úttal kapcsolatban, még olyan elképzelés is, miszerint nem gyorsforgalmi utat építenének Komárom és Nyitra között, hanem csupán „kozmetikáznák“ a meglévő főutat, elkerülő utakkal bővítve.

tarsulas3Milan Belica megyefőnök is a gyorsforgalmi út mellett tette le a garast

Komárom számára pont az elkerülő út lenne a gyorsforgalmi út legfontosabb szakasza. Érsek Árpád közlekedési miniszter május végén kijelentette, ideális esetben már a jövő év vége felé elkezdődhet az elkerülő építése. Arról azonban nem nyilatkozott, mikor fejeződhet be a Holt-Vágot érintő útszakasz, mely a legutolsó tervek szerint a tavat is áthidalná, majd egy kanyart követően a Vág folyót is. Azaz nyilvánvalóan egy költséges, komoly beruházás, ami szakértők szerint 8 év múlva készülhet el leghamarabb. A miniszter egyúttal bírálta a komáromi képviselő-testületet, amiért 2017 folyamán késleltette a város új területrendezési tervének elfogadását, beleértve az elkerülő út nyomvonalát, holott semmilyen más lehetséges alternatíva nem létezett.

A fentiekből kitűnik, egyre több ponton ütközik a régió önkormányzatainak és az állami szerveknek a véleménye. Ígéretekből nincs hiány, viszont az elmúlt évek tapasztalatai szerint ezek nem sokat jelentenek. A Komáromi járás településeit tömörítő csoport mindenesetre egyhangúlag elfogadott egy határozatot, melyben felszólítja Nyitra Megye Önkormányzatát, hogy területrendezési tervébe foglalja bele a tervezett R8-as gyorsforgalmi út Nyitra és Komárom közötti szakaszát, a közlekedési minisztériumtól és az illetékes állami hatóságoktól pedig az említett útszakasz megépítését kéri. Egy nappal később hasonló tartalmú határozatot fogadott el az Érsekújvári Járás Városainak és Falvainak Társulása is.

SONY DSC

Hiába kérik?

Az utolsó csavar azonban még hátravan. A társulás ülésével egyidőben ugyanis a közlekedési miniszter és a Szlovák Útkezelő Vállalat vezérigazgatója bejelentette, nem épül gyorsforgalmi út Komárom és Nyitra között. A bumm.sk hírportál információi szerint Párkányban, egy körforgalom múlt hétfői átadóján arról beszéltek az illetékesek, hogy „a tervezett R8-as nem gyorsforgalmi út lesz, hanem csak kétsávos, első osztályú út“. Ezt azzal indokolták, hogy ez olcsóbb, egyszerűbb a tervezése és az engedélyeztetése. Roman Žembera, az SSC vezérigazgatója ugyanakkor kijelentette, megépítik az elkerülő utakat – előbb a nagyobb városoknál, mint például Komárom, Érsekújvár –, majd a kisebb települések körül is. Szerinte mindez 10 éven belül valósulhat meg.

Lapunk is megkereste a közlekedési minisztériumot az R8-as jövőjéről érdeklődve, ám lapzártánkig nem kaptunk választ (azóta sem).

Ha valóban elvetették az R8-as tervét, az ismételten azt mutatja, a déli régiókkal továbbra sem bánik egyenrangúan az állam és a mindenkori kormány. És bár térségünk sík vidékén jóval olcsóbb egy négysávos út építése, mint a dombos-hegyes északi országrészben, mégsem jut rá állami pénz.

Csaba Ádám

(Cikkünk a Delta június 11-i számában jelent meg.)

Jól halad a Duna-híd építése

Jövőre kezdődik a Vág-híd felújítása

A fejlesztésre szavaztak

Ha két rossz van, melyik a jobb?

Körforgalmat az izsai letérőhöz!

Top