Élő műhellyé szeretné alakítani a könyvtárat

Könyvek között nőtt fel. Féltve őrzi dédszülei köteteit; ha nem is olvassa gyakran, olykor megsimogatja ezeket. Azt mondja, nincs reneszánszuk a papíralapú olvasnivalóknak, de reméli, mindig lesznek, akik imádják a könyvek illatát. Fabó Máriával, a Szinnyei József Könyvtár november 1-től kinevezett új igazgatójával beszélgettünk.

• Könyvtárba járó ember volt?

– Rengeteget jártam könyvtárba gyermek- és fiatalkoromban Kassán. Egyetemistaként a tudományos könyvtár volt a második otthonom. Ott tanultunk. Annyira csodálatos könyvtár volt, hogy imádtunk ott lenni.

• Sok a könyv Kingyesen, a házukban?

– Van egy külön könyvtárszobánk. Sőt! A többi szobában is rengeteg könyvünk van. Könyvek között nőttem fel. Édesapán és édesanyám nagyon művelt emberek voltak, nagyszüleim is. Rengeteg könyvet örököltem. Olyan könyveim vannak Kingyesen, amik még a dédszüleimé voltak. Elhoztam Kassáról ezeket a köteteket, féltve őrzöm, és ha nem is olvasom, legalább olykor megbámulom valamennyit.

• Felnőttképzéssel majd színházzal foglalkozott az elmúlt években. Hogy jön ezekhez a könyvtárigazgatás?

– Szerintem szorosan összefüggenek. Most is foglalkozom felnőttképzéssel, és úgy gondolom, még foglalkozni is fogok. A felnőttképzésbe a művelődés is beletartozik. Kicsi korom óta színházzal és művészetekkel élek, hiszen a családom egyik része erős műszaki beállítottságú, a másik része a művészettel áll szoros kapcsolatban. Harminc éve élek a férjemmel, aki színész. Majdnem tíz éve dolgozom a színházban. A kapcsolat ezután is megmarad a színházzal, hiszen annyi lehetőséget rejt egy könyvtár.

• Mennyit? Kérdezem most már a Szinnyei József Könyvtár november elsején funkcióba lépő új igazgatójától.

– Szeretném a könyvtárat élő műhellyé alakítani. Az emberek ne csak a könyvek miatt jöjjenek be, kultúrközpont is legyen a könyvtár író-olvasó találkozókkal, gyermekprogramokkal, felnőtt programokkal, különös tekintettel az idősekre, könyvbemutatókkal, hangoskönyv-bemutatókkal. Mindehhez színész és színház is kell. Szeretném megtartani a kapcsolatot mostani kollégáimmal, szoros kapcsolatot tervezek kialakítani a színház és a könyvtár között, szeretném, ha aktív részesei lennénk Komárom város kulturális életének.

• Az első reakciók, amikor kiderült, hogy Ön nyerte a pályázatot, azok voltak, hogy végre ismét magyar vezetője lesz ennek az intézménynek.

– Zsok Gizike volt a könyvtár utolsó magyar igazgatója. Azt figyeltem meg, hogy a könyvtár szlovák részlege sokkal aktívabban működik, mint a magyar. Szeretném erősen fellendíteni a magyar részleget, természetesen nem elnyomva a másikat, hiszen együtt élünk itt. Magasabb szintekben, járási, akár országos akciókban gondolkodom, könyvtáros találkozókban, országos vetélkedőkben, ezek nagyon megerősítenék ezt a szándékot.

• A könyvtárnak két épülete van. Az egyik az Eötvös, a másik a Nádor utcában. Az utóbbi egy ékszerdoboz. Az igazgatóság Eötvös utcai épülete viszont enyhén szólva is megérett a felújításra.

– Másfél-kétéves felújítás elé néz az épület. Éppen ezen a héten ürítik ki a helyiségeket, amikor ez az interjú az olvasó elé kerül. Öt vagy hat helyszínen lesznek a könyvek és a tizenkilenc alkalmazott, ami nagyon megnehezíti a csapatépítést. Viszont már előre örülök annak a pillanatnak, amikor egy teljesen új épületet kapunk, és úgy rendezzük majd be, ahogy a saját elképzeléseink szerint szeretnénk. Most csapatot építeni a legnagyobb feladat a szétszórt nyájból.

• Az építkezést felügyeli majd?

– Azzal nem lesz gondom, azt a fenntartó, Nyitra megye bonyolítja.

• Ha könyvtárról beszélgetünk, szinte magától adódik a kérdés: olvasnak ma az emberek?

– Óriási konkurenciája van a könyvolvasásnak az elektronikus könyvektől a médián keresztül a filmig. Papíralapú könyvet egyre kevesebben vesznek kézbe, főleg a fiatalok. A könyvtár azokért van, akik még szeretik a könyv illatát, és nem hajlandóak átállni az elektronikus könyvekre. Olyan környezetben nőttem fel, hogy tudom, mit jelent a könyvespolchoz lépni, leemelni például az Operakalauzt, és fellapozni, amit keresek. Annak ellenére, hogy az interneten fél perc alatt meglenne.

• Akkor valójában hajdani, kassai könyvtárlátogató önmagában bízik?

– Abban bízom, hogy egyre többen lesznek ilyenek. Jó feleleveníteni a hajdani emlékeket. Olvasó emberek élnek a környezetemben, még mindig sokat tudok tanulni tőlük.

Bárány János,
fotó: Milan Drozd


Harmadszorra sikerült

November elsejei hatállyal Fabó Máriát választotta a komáromi Szinnyei József Könyvtár élé-re a Nyitra megyei közgyűlés. A megyének harmadik nekifutásra sikerült betöltenie a posztot. Az első két pályázatra csupán egy jelentkező volt, minkét esetben a könyvtár korábbi igazgatója, Filková Renáta, ám a pályázatelbíráló bizottság egyszer sem javasolta kinevezését. A harmadik pályázatra már heten jelentkeztek, közülük azonban hárman nem teljesítették maradéktalanul a kiírásban szereplő feltételeket. „A bizottság négy pályázót hallgatott meg, és Fabó Máriát hozta ki egyértelmű győztesként, így őt javasoltuk a megyei közgyűlésnek elfogadásra” – mondta lapunknak Stubendek László megyei képviselő, a pályázatelbíráló bizottság tagja. A közgyűlés aztán legutóbbi, október 19-ei ülésén gyakorlatilag egyhangúlag (a jelen lévő 45 képviselő közöl 41-en támogatták a beterjesztést, négyen pedig nem szavaztak) Fabó Mária kinevezésére voksolt.
Top