Elfogadták a költségvetéstKOMÁROM. Hosszas, helyenként a személyeskedő vita után a képviselők elfogadták Komárom idei költségvetését. Ennek kapcsán a legnagyobb vita arról folyt, hogy csökkentsék-e a városi médiát működtető Com-Média Kft. támogatásának mértékét. A városvezetés csökkentést javasolt, míg a Híd képviselői a korábbi támogatás megmaradása mellett kardoskodtak. A programpontok nagy része sorra sem került, így a KOMVaK kérdése sem.

Már a múlt csütörtöki ülés előtt is valószínűsíthető volt, hogy a képviselőknek nem sikerül az összes programpontot átvenniük, s miután csaknem 1 órán át tartott, amíg véglegesítették a tárgyalási sorrendet, ez teljesen biztossá vált. Itt elsősorban arról alakult ki vita, mikor tárgyalják a komáromi vízmű, a KOMVaK Rt. alapszabályzatának módosításáról szóló javaslatot. Knirs Imre (független) alpolgármester a mihamarabbi megtárgyalást szorgalmazta, több képviselő viszont halasztotta volna a kérdést. Végül Gajdáč Ondrej (független) javaslatára a testület megszavazta, hogy a következő ülés elején – a jelenlegi folytatásakor – kerül sorra a kérdés.

A legfőbb pont – gyakorlatilag ez egyetlen, amely sorra került – a költségvetés megtárgyalása és elfogadása volt. Csintalan Miklós főellenőr leszögezte, a beterjesztett javaslat – mind a városi hivatal, mind a pénzügyi bizottság verziója – formai és tartalmi szempontból is megfelel a törvényes követelményeknek, és javasolja a költségvetés elfogadását. Hozzáfűzte, a részadókból befolyó bevétel becslését óvatosnak tartja.

Túl óvatos a költségvetés?

A költségvetésről szóló vita központi eleme éppen az volt, hogy nem túlságosan óvatos-e a tervezet, nem lehet-e több bevételt remélni a befolyó adókból. A városvezetés szerint ez így helyes, szándékosan óvatosabbra tervezték a költségvetést, hogy az esetleges váratlan helyzetek ne okozzanak problémákat. Kóňa Bohumír hivatalvezető arra mutatott rá, sokkal jobb, ha a tavalyi év tapasztalatai alapján pesszimistán állnak ehhez a tételhez, mely az emberek bevételétől függ, amit sok külső tényező befolyásolhat. Keszegh Béla (Komáromi Függetlenek Csoportja) alpolgármester rámutatott, újdonság, hogy belvárosi, lakótelepi és civil pénzcsomagot különítettek el. Az első két keretből apró javítások valósulnak meg, a harmadikból pedig önkéntes akciókat támogatnak. Kitért arra is, hogy több pénz jutna sport és kulturális támogatásokra is. Hangsúlyozta, a költségvetés összeállításakor igyekeztek figyelembe venni a lakosság (petíciók), egyes szervezetek és a képviselőcsoportok javaslatait, hogy a pénzügyi keret minél igazságosabban kerüljön elosztásra.

A Híd képviselői ezt vitatták, szerintük bár egyeztetések voltak a képviselői csoportokkal, egyezség nem született. Bastrnák Tibor (Híd) úgy vélte, a beterjesztett költségvetés háttérbe szorítja a képviselői munkát, utalt arra, hogy elsősorban a Híd képviselőinek kevés beleszólása volt a tervezetbe. Ezért is, továbbá mert feleslegesen óvatosnak vélték a beterjesztett költségvetést, Andruskó Imre (Híd) 200 ezer euróval javasolta megemelni a bevételi oldalt. Arra hivatkozott, a minisztérium hivatalos becslése szerint is az így megemelt összeg folyik majd be az önkormányzathoz a jövedelemadókból. Javaslatot tett arra is, hogy ezt a pluszpénzt hogyan osszák szét.

Vita a városi média támogatásáról

A Híd által kezdeményezett emelés legnagyobb részét – 50 ezer eurót – a Com-Média támogatásának növelésére javasolta fordítani, ez a tétel vált a költségvetési vita legtöbbet ragozott témájává. A Stubendek László (független) polgármester által terjesztett eredeti javaslatban ugyanis 100 ezer euró támogatás volt előirányozva a városi médiát működtető vállalatnak, ami 50 ezer euróval kevesebb, mint az elmúlt néhány évben. A városvezetés végül 125 ezer euróra módosította volna a támogatás összegét, Andruskó Imre viszont a korábbi szintre javasolta emelni a támogatást, azaz 150 ezer euróra.

Keszegh Béla a tavalyhoz képest alacsonyabb támogatást azzal indokolta, hogy ennyiből is megoldható a működés, sőt, a színvonal emelése is. Mint mondta, az elmúlt években sokszor egyeztetett Pék Zoltánnal, a Com-Média igazgatójával, ezért javaslatuk szakmai alapokon nyugszik. Úgy vélte, sokkal olcsóbb megoldás lenne, ha a városi tévé külsős stábokkal dolgozna, ráadásul a versenyhelyzet jobb minőséget is eredményezne. Mindenkinek szűkebbre kellene vonni a nadrágszíjat a városban – fűzte hozzá.

Hortai Éva (Híd) és Szabó Béla (MKP) is hangoztatták, hogy a támogatás csökkentése elbocsátásokhoz vezet a Com-Médiánál, ami akár többe is kerülhet a városnak, a lelépők, végkielégítések kifizetése miatt. Batta György (Híd), aki egyben a Komáromi Lapok főszerkesztője is, kijelentette, soha nem fordult elő, hogy bárkitől is megtagadták volna a megszólalás lehetőségét. Szerinte sok olyan cikk jelenik meg, ami másutt csak rövidítve vagy sehogy. Arra is rámutatott, hogy a lapot nem kereskedelmi céllal alapították, hanem hogy a városi hivatal szócsöve legyen. A magas labdát többen is visszaütötték, mondván, a városi média senkinek ne legyen a szócsöve.

Elhangzott, hogy a Com-Médiánál a támogatás 80 százaléka bérköltségre megy el, ami nem egészséges. A vállalatnak igyekezni kellene több saját bevételre szert tennie. Az ellentábor viszont azt hangoztatta, máshol is előfordul ilyen arány, és mivel közszolgálati médiáról van szó, korlátozott a reklámbevétel is. Ondrej Gajdáč és Glič Konštantin (függetlenek) határozottan kiálltak a 150 ezres támogatás mellett, utóbbi azt tartaná járható útnak, ha pályázatot írnának ki a vállalat igazgatói posztjára, mely során a jelentkezők bemutathatnák víziójukat.

Kovács Dávid (KFCS) ellenben úgy látta, ha minden évben „egy rakás pénzt” kap a Com-Média, semmi sem motiválja őket arra, hogy javuljon a városi média minősége és bármi is változzon. „Lehet okosabban, ügyesebben és olcsóbban is csinálni” – fűzte hozzá. Vetter János (KFCS) megjegyezte, a Com-Média igazgatója a pénzügyi bizottság ülésén kijelentette, a városi média 100 ezer eurós támogatás mellett is működőképes marad. Erre szót kapott Pék Zoltán, aki úgy finomította az állítást, hogy van válságforgatókönyve 100 ezres támogatás esetére is, de kompromisszumos megoldásként a 130 ezer eurós támogatást elfogadhatónak tartja.

A képviselő-testület végül egy szavazat híján elvetette a városvezetés 125 ezer eurós javaslatát (Keszegh Béla terjesztette), megszavazta azonban Andruskó Imre javaslatait, melyek megemelték a bevételi oldalt 200 ezerrel, s ennek az összegnek egy részét el is osztotta – tehát a Com-Média megkapta a 150 ezres támogatást. A testület erőviszonyainak alakulása szempontjából a szavazásoknak érdekes tanulsága volt, a Híd 6 tagú frakciójának ugyanis sikerült többséget szereznie módosító javaslataikhoz. Például a Com-Média 150 ezres támogatását a Híd képviselőin kívül az MKP mindhárom képviselője, továbbá Gajdáč Ondrej, Glič Konštantín, Marek Anton és Bende István (függetlenek) is megszavazta.

Több más módosítást is elfogadott a testület, de például Benyó Zoltáné, mely a képviselői fizetések 20 százalékos csökkentését javasolta, nem ment át. Ez utóbbi valószínűleg azért sem, mert sokan kifogásolták, hogy ez a javaslat a költségvetéshez kapcsolva érkezett.

A képviselők nagy többséggel szavazták meg a költségvetés egészét, mely kiegyenlített, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 21,65 millió euróval számol. Az ülés a jövő héten folytatódik, amikor a többi között napirendre kerülhet a kulturális és sporttámogatások elosztása, továbbá a KOMVaK alapszabályzatának módosítása is.

(csaba)

Top