Csak online igényelhető a Bethlen-támogatás

Múlt szerdától egy hónapon át lehet igényelni a magyar tannyelvű óvodába és iskolába járó gyerekek után járó oktatási-nevelési ösztöndíjakat, az ún. Bethlen-támogatást. A 2023/24-es tanévre igényelhető támogatások összege 100 ezer forintnak megfelelő összeg, azaz közel 265 euró. A pályázás módja jelentősen változott: kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a támogatási kérelmeket.

Április 3-án jelent meg a folyó tanévre vonatkozó pályázati felhívás. A legnagyobb újdonság, hogy már csakis elektronikus formában, a Rákóczi Szövetség által üzemeltetett www.mipont.hu webes felületen lehet pályázni. Az oktatási-nevelési támogatást a szlovákiai magyar tannyelvű óvodába, alap- és középiskolákba járó tanulók, míg a hallgatói támogatást a magyar nyelvű felsőoktatásba bekapcsolódó diákok igényelhetik. Mindkét esetben 100 ezer forintnak megfelelő összegű ösztöndíj jár – azaz nagyjából 265 euró. A magyar iskolaválasztást ösztönző Szülőföldön magyarul programot a magyar kormány megbízásából minden évben a Bethlen Gábor Alapkezelő hirdeti meg.

A www.mipont.hu weboldalon – mely az indulás másnapján némileg akadozott, vélhetően a nagy leterheltség miatt – először regisztrálnunk kell e-mail címünk és nevünk megadásával (szülői regisztráció menüpont, főiskolásoknak külön). Ezt követően, az elektronikus postacímünkre érkező aktivációs link segítségével beléphetünk a rendszerbe és hozzáférhetővé válik az igénylőlap, melyet ki kell töltenünk az útmutatónak megfelelően. Három dokumentumot is csatolni kell elektronikusan: a magyar tannyelvű oktatási intézménybe járó gyerekünk születési anyakönyvi kivonatát beszkennelve, egy igazolást arról, hogy a megadott bankszámlaszám a miénk (ehhez elég egy bankszámlakivonat másolatát feltölteni – ide utalják majd a támogatást), illetve az igénylő szülő személyi igazolványának beszkennelt, vagy akár lefotózott másolatát. A szükséges mellékleteket PDF, PNG, JPG vagy JPEG formátumban, jól olvasható formában kell feltölteni.

Ezt követően ki kell nyomtatni a kitöltött adatlapot, aláírni, majd 5 napon belül leadni azt a gyerek iskolájában. Az iskola igazgatója hitelesíti, hogy a gyerek az adott intézménybe jár, illetve igazolja azt is, hogy a gyerek kevesebb, mint 15 tanóráról hiányzott igazolatlanul – ha ennél több az igazolatlan hiányzása, nem jogosult az oktatási-nevelési ösztöndíjra. A program szlovákiai partnereként a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) végzi majd a támogatási kérelmek érvényességének vizsgálatát és a lebonyolítás koordinálását.

Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, akkor a benyújtó személy köteles a hiánypótlási felhívás elektronikus kézbesítésétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az ösztöndíjpályázat érvénytelennek minősül. A kérelmek elektronikus benyújtási határideje: 2024. május 3., 23:59 óra.

Az elektronikus adatlap kitöltése viszonylag egyszerű, ugyanakkor a kérelmek benyújtásának módjáról további részletek olvashatók a Rákóczi Szövetség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint az SZMPSZ honlapján is – a pedagógusszövetség telefonon is tájékoztatást nyújt a 035/777 82 73-as és a 0911 768 213-as telefonszámokon, munkanapokon 13 órától 15 óráig.

(csá)

Top