Belvárosi, lakótelepi és civil pénzcsomag is leszKOMÁROM. Március második hetében végre elfogadhatják a város idei költségvetését. Újdonság, hogy kisebb pénzcsomagokat különítettek el az apróbb belvárosi felújításokra, a lakótelepek rendbetételére, továbbá az önkéntesek és civilek kezdeményezéseinek támogatására.

„Dekadens hangulat uralkodik a városban, szeretnénk ebből kimozdítani a várost. Ehhez hozzájárulhat az is, hogy újfajta kommunikációba kezdünk, mivel van mit javítani ezen a téren is” – közölte a sajtó képviselőivel Komárom polgármestere, Stubendek László és Keszegh Béla alpolgármester azon a „sajtóreggelin”, melyre múlt szerdán került sor a városházán.

Elhangzott, jelenleg egyetlen ügy uralja a közbeszédet – a KOMVaK körüli „hangzavar” –, mintha csak erről szólna a város élete, holott hamarosan a költségvetésről tárgyal majd a testület, s ennek kapcsán sok más fontos kérdés kerül terítékre. A költségvetés tervezetével kapcsolatban az alpolgármester elmondta, mind a kulturális, mind a sporttámogatásokra szánt pénzügyi keretet megemelnék az idén. Előbbi esetben 51 ezer euróról 60 ezerre, utóbbiban 237 ezerről 250 ezerre javasolják módosítani a keretösszeget, a pénzcsomagok 95 százalékát a testület, 5 százalékát a polgármester oszthatná szét.

Újdonság, hogy a költségvetésen belül három olyan csomagot is elkülönítettek, melyeket csak meghatározott célokra lehet majd elkölteni. A parkolásból befolyó éves nyereséget például a belvárost érintő apróbb javításokra, felújításokra kívánják fordítani, például padok kihelyezésére, vagy az utcaképet csúfító graffitik és plakátmaradványok eltávolítására. Az emberek így érezhetik, van értelme parkolódíjat fizetni a központban, kézzelfogható eredménye lesz – magyarázta az alpolgármester, hozzátéve, tavaly 49 ezer euró haszonnal működött a parkolórendszer (167 ezer volt a teljes bevétel, ebből 118 ezer került kifizetésre a parkolócégnek).

A második ilyen csomag az ún. lakótelepi csomag lesz, 50 ezer eurós kerettel. Ebből fokozatosan akarják rendbe tenni a lakótelepek környezetét – felszámolni a vadjárdákat, kijavítani a meglévőket, fákat kiültetni, homokozókat revitalizálni, hulladéktárolókat kialakítani, javítani. Célja, hogy kevés pénzből sok apró javítás történjen, a lakosok életkörnyezete javuljon.

A harmadik új tételt részvételi vagy civil csomagnak nevezik, és 10 ezer euróval töltötték fel. Ebből különböző önkéntes akciókat, lakossági kezdeményezéseket szeretnének támogatni. Ha civilek megkeresik a várost azzal, hogy padokat festenének át, a folyópartokat, vagy a várat takarítanák, esetleg valamilyen ünnepi programot szerveznének (mint amilyen a Mi Karácsonyunk akció volt), akkor ebből a pénzből a város egy kisebb összeggel támogatná az önkénteseket, mely fedezné az anyagköltséget (pl. festék, ecset, szemeteszsákok). Amellett, hogy a város ezáltal szépülne, a lakosokat is mozgósítaná, ráadásul a tapasztalatok azt mutatják, az önkéntes munka nyomán születő dolgokra az emberek jobban vigyáznak. A tervek szerint ezt a keretet a városfejlesztési bizottság osztaná.

Szó esett a Com-Média helyzetéről is – a város által felkért jogászok szerint költségvetés híján egyelőre nem jár a támogatás a városi médiát üzemeltető vállalatnak, de amint elfogadják a költségvetést, a cég megkapja az elmaradt pénzt. A városi hivatal azt javasolja, a korábbi évi 150 ezres támogatás helyett idén 100 ezer eurót kapjon a Com-Média. Hosszú évek óta mindig megkapták a kért támogatást, legalább 150 ezer eurót, azonban semmi nem változott a városi médiát illetően, nem emelkedett a színvonal – indokolta a támogatás csökkentését az alpolgármester. Úgy vélte, ebben az esetben elbocsátásokra is sor kerülhet, azonban összességében sokkal rugalmasabbá válhat a Com-Média struktúrája, a városi tévé például külsős stábokkal dolgozhatna együtt, és versenyhelyzetet teremtve naprakészebb, színvonalasabb lehet a műsor, ráadásul kevesebb pénzből.

Azért szóba került a városi tulajdonú KOMVaK ügye is, ezzel kapcsolatban elhangzott, a következő testületi ülésen téma lesz a vízmű alapszabályának módosítása. Erre a városvezetés szerint szükség van, mivel a város nagyobb beleszólást szeretne a vállalat ügyeibe, hogy ne fordulhasson többet elő, hogy bizonyos lényeges tranzakciókról (mint a decemberi jelzálogszerződés) Komárom vezetése csak utólag szerez tudomást. Keszegh Béla a legutóbbi fejlemények kapcsán – az ICOCRIM sajtótájékoztatója nyomán terjedő kétes információkra utalva – azt is hangsúlyozta, a városnak nem érdeke a pánikkeltés, hiszen ez olaj lehet a tűzre fizetési nehézségek esetén. Szakmai kérdésként kell kezelni az ügyet, független könyvvizsgálatot kell indítani. Hozzátette, a városvezetés ugyan nem nyilatkozik minden héten, de napi szinten követi az ügyet. A város részéről jelenleg a hivatalvezető és a pénzügyi bizottság egyik tagja – két közgazdász – ellenőrzi a vállalatot.

(csaba)

Top