Beiktatták tisztébe az esperest és gondnokát

MARTOS. A Komáromi Egyházmegye újonnan megválasztott esperesét, Szénási Szilárdot és gondnokát, Gál Sándort, beiktatta tisztébe Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke Martoson.

Esperes 2

Az egyházi elöljárók bevonulása után Gál Sándor köszöntötte a megjelenteket és felkérte Tanító Pétert az ünnepi alkalom levezényelésére. Ezek után Fazekas László püspök, mint a református egyház zsinatának lelkészi elnöke beiktatta Szénási Szilárdot esperessé, Gál Sándort egyházmegyei gondokká. Az eskütételek után köszöntések hangzottak el, a palástos lelkészek az úrasztalhoz járulva egy-egy igeverssel köszöntötték a beiktatott méltóságokat.

Az esperes székfoglaló igehirdetésében a bizalom fontosságáról, annak erősítéséről beszélt. Ezt, a bizalom erősítését tartja az egyik legfőbb feladatának.

Az ünnepi istentisztelet után a helyi Zsittnyan István Kultúrházban szeretetvendégségen terített asztal várt mindenkit.

(miriák) Sedliak Pál felvétele

Top