Átadták Komárom legrangosabb díjait

Komárom. Április 26-án, pénteken ünnepélyes keretek között adták át a város díjait. Holczhei Árpád, a Selye János Gimnázium nyugalmazott, biológiai szakos tanára, valamint Ľudovít Gallovich, a Dunaj néptánccsoport egykori vezetője és koreográfusa Pro Urbe díjat vehettek át, az In Memoriam Pro Urbe díjat Alapy Gáspárnak, Komárom egykori mártír polgármesterének adományozták, díszpolgári címmel pedig Miroslav Jaškát, a komáromi kórház igazgatóját tüntették ki. Átadták a polgármesteri díjakat is. Észak- és Dél-Komárom önkormányzati képviselőinek közös ünnepi ülésére a Tiszti Pavilon dísztermében került sor, a dél-komáromi önkormányzat díjazottjai is itt vették át az elismeréseket.


RNDr. HOLCZHEI ÁRPÁD
Pro Urbe díj

Egyetemi tanulmányai befejezése után a komáromi Selye János Gimnáziumban kezdte tanári pályáját, ahol 1982-től biológiát tanít. Számos tanítványa folytathatta egyetemi tanulmányait természettudományi, illetve orvosi felsőoktatási intézményben az ő igényes és következetes pedagógiai munkájának köszönhetően – áll Holzhei Árpád méltatásában.

A komáromi magyar gimnáziumban folyó tehetséggondozás egyik legaktívabb vezetője: 1986-tól a biológiai olimpia A és B kategóriáiban készíti fel a tanulmányi versenyek résztevőit. Az elmúlt 35 év alatt közel 100 eredményes tanulója volt a verseny kerületi fordulóiban, 29 alkalommal pedig döntősökként mérhették fel tudásukat diákjai. Három tanítványa lett tagja az országos válogatottnak, mely a Nemzetközi Biológiai Diákolimpián képviselte Szlovákiát Brüsszelben, Dél-Koreában és Vietnamban.

Pedagógiai alkotótevékenysége is jelentős, különösen a tankönyvírás terén. Írt szakkonverzációs szakkönyvet magyar tannyelvű középiskolák számára, részt vett a Biológia 1-6. rész tankönyvsorozat fordításában, továbbá a 2. évfolyamos gimnáziumi Biológia tankönyv előkészítő munkáiban is. Az 1990-es évek elejétől tagja a nyitrai kerületi biológiaolimpia szervezőbizottságának, aminek keretében szakmai fordításaival és informatív tevékenységével hatékonyan segíti a magyar középiskolák diákjait.

Pályája alatt 10 különböző pedagógiai szakmai díjjal tüntették ki.


ĽUDOVÍT GALLOVICH
Pro Urbe díj

Dunacsúnyon született 1935-ben. Már itt, gyerekként nagy hatással voltak rá a Dunacsúnyon élő nemzetiségek – szlovákok, magyarok, horvátok és németek – népi hagyományai, melyek táncaikban és dalaikban őrződtek meg. Csodálattal szemlélte a népmesékben, népdalokban gyökerező mély gondolatiságot – írják a felterjesztők méltatásukban.

Tanulmányai befejezése után került Komáromba, ahol 1959-ben fiatalemberként az egyik alapítója volt a Dunaj népdal- és néptáncegyüttesnek. Tíz évvel később, amikor a csoport megszűnése fenyegetett, elvállalta vezetését és a koreográfusi feladatokat is. Oroszlánrésze volt abban, hogy minőségi alkotómunka kezdődött a csoportban. Ennek érdekében saját kutatásokat végzett a néphagyományok terén, a néptánc mellett a népviseletekre, a népzenére és dalokra is figyelmet fordított.

Tevékenysége során soha nem vett részt nemzetek közötti vitában, a hagyományok tiszteletét, a művészetet, városa és hazája iránt érzett szeretetet helyezte előtérbe, mindezt emberséggel fűszerezve. Világszerte számos fesztiválra kaptak meghívást, ami igazolja szakmai hozzáértését.


ALAPY GÁSPÁR
In Memoriam Pro Urbe díj

Alapy Gáspár 1880-ban született Komáromban. Tanulmányai elvégzése után 1907-ben kezdett el dolgozni a városházán. Az első világháború alatt a déli hadszíntéren szolgált. 1921-ben Komárom Magyarországon maradt részére költözött, ahol bekapcsolódott a város vezetésébe: 1922-től helyettes, majd 1928-tól választott polgármesterként. Városépítő tevékenysége során a déli városrész hétutcás településből 53 utcás virágzó kisvárossá vált. Népszerűségének köszönhetően és érdemeinek elismeréseként 1939. július 15-től az újraegyesített Komárom polgármestere lett.

A nácizmus térhódítása és propagandája érzékenyen érintette, ellentmondott mindenféle antiszemita megnyilvánulásnak, az egyetlen nyilvántartott magyarországi polgármester volt, aki felemelte szavát a zsidótörvények és a deportálások ellen. 1944. augusztus 31-én nyugdíjba ment. 1944. október 17-én zsidópártolás vádjával a nyilasok letartóztatták, a Csillagerődbe, majd Dachauba hurcolták, ahol mint a 136708-as számú fogoly halt mártírhalált 1945. február 5-én, 65 éves korában. Más források szerint cukorbeteg lévén még az odavezető úton elhunyt. Mondása szállóigévé vált: „Én esküt tettem rá, hogy minden polgár ügyét egyformán szolgálom.”


Mgr. MIROSLAV JAŠKA
díszpolgári cím

Miroslav Jaška 1969-ben született Trencsénben, jelenleg is itt található az állandó lakhelye. 1992-ben szerzett diplomát a pozsonyi Komenský Egyetem matematika-fizika karán. 1995-től a bankszektorban dolgozott, bankfiókokat vezetett. 2009 óta kamatoztatja mene-dzseri képességeit az egészségügyben, három kórházban is vezető pozíciót töltött be, mielőtt 2017 júliusában a Komáromi Agel Kórház igazgatója lett.

Vezetésével a kórház soha nem látott fejlődésnek indult, az elmúlt bő 5 évben 24 millió euró értékben valósultak meg fejlesztések, zömében az AGEL társaság finanszírozásával, de uniós forrásokból is merítettek, továbbá a Nyitra Megyei Önkormányzat is nyújtott támogatást. Kívül-belül megújult a belgyógyászat épülete (5,2 millió euró), lineáris gyorsítóval és CT-szimulátorral bővült az onkológiai központ (4,5 millió euró), megújult a kórház gyógyszertára (0,7 millió euró), megépült az új sürgősségi központ (11 millió euró), kiépült a mágneses rezonancia állomás is (1,5 millió euró), pár hónapja pedig az E pavilon felújítása valósult meg (1,34 millió euró).

Nagy szerepe volt abban, hogy a komáromi kórház – a szlovákiai általános kórházak között elsőként – megszerezte a prágai székhelyű Közös Akkreditációs Bizottság (SAK) tanúsítványát, ami annak garanciája, hogy a kórházban betartják a minőségi és biztonsági szempontokat a gyógyítás és egészségügyi ellátás terén.

Egykori labdarúgóként és játékvezetőként ma is tagja a szlovák futballszövetség játékvezetői bizottságának, szorosan együttműködik több komáromi sportklubbal – a KFC-vel, a Spartak röplabdaklubbal és a Komáromi Kajak-Kenu Klubbal.

Miroslav Jaška tevékenységével jelentősen hozzájárult a kórház fejlődéséhez, az intézményben nyújtott egészségügyi ellátás minőségének emeléséhez, ami Komárom és a régió lakosságát szolgálja. Komárom díszpolgári címét olyan személy nyerheti el, aki ugyan nem a városban él, de élete során sokat tett és tesz a városért és a komáromi közösségért.


Polgármesteri díjak

Míg a Pro Urbe díjakat és a díszpolgári címet Komárom képviselő-testülete adományozza, a város vezetője egy személyben dönt a polgármesteri díjakról. Keszegh Béla idén 5 személynek ítélte oda az elismerést.

Bödők Gergely, a Duna Menti Múzeum történésze 2018 őszén indította el a Kikötő – Polgári Szalon rendezvénysorozatot, amely során a felvidéki és magyarországi kultúra, tudomány és közélet elismert személyiségeivel folytat beszélgetést, sokszor teltházas közönség előtt. Elsősorban e tevékenysége elismeréséül részesült polgármesteri díjban.

Jana Mačicová a komáromi Regionális Művelődési Központ igazgatójaként végzett tevékenységével érdemelte ki az elismerést. Számos rendezvény, workshop, kiállítás és verseny szervezője – szívügye a hátrányos helyzetű emberekkel, idősekkel, mentálisan sérültekkel való foglalkozás.

Dávid Štumpf Komáromban született filmrendező és animátor, neves nemzetközi stúdiókkal – pl. Marvel, Netflix – működik együtt. Idén Emmy-díjat nyert a Ms. Marvel filmsorozat készítése során végzett munkájával, kiemelkedő mozgástervezés kategóriában.

Szabó Csekei Tímea, a Duna Menti Múzeum művészettörténésze munkája mellett városvédő, értékmegőrző és ezzel kapcsolatos tájékoztató tevékenységet folytat. Komárom épített örökségét bemutató sétákat szervez kicsiknek és nagyoknak, a közösségi oldalon pedig Ebédidő címmel oszt meg egy-egy komáromi épített kincset ábrázoló fotót a hozzá kapcsolódó rövid történettel.

Várady Kornélia a csallóközaranyosi Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda igazgatója, emellett az örsújfalusi ÉS?! Színházat működtető polgári társulás elnöke is. Utóbbi minőségében évek óta jelentősen hozzájárul Örsújfalu városrész kulturális életéhez, színházi előadások, fesztiválok, nyári táborok koncertek és foglalkozások szervezéséhez.

(csá)

Top