A víztisztító teleptől a szennyvízcsatorna hálózat megépítéséig

A szennyvíz olyan végtermék, mely csatornahálózaton keresztül visszaforgatható a tisztító telepre. A tisztítás nélkül visszaengedett víz környezetszennyező, de fertőzéseket is okozhat. A jól tisztított szennyvíz minősége viszont közeli az ivóvízéhez. Ahol még nem épült meg a vezetékrendszer, ott szippantós kocsival kell elszállítani a szennyvizet a telepre.

IMG_2871

Maga a csatornahálózat általában gravitációs rendszerű (szabadesés), azonban több településen a terep megkívánja a kényszeráramoltatást (vákuumos vagy nyomott vizes megoldást választanak). A két rendszer társítva is alkalmazható, úgy ahogy ez Marcelházán látható. Az eltérő terepszintek esetében elkerülhetetlen a szennyvízátemelés.

A Környezetvédelmi Minisztérium 2000. július 12-én jóváhagyott Marcelháza és Hetény községek részére 4 millió koronát (132 776 euró), egy közös, ráhordásos víztisztító állomás megépítésére, melynek kapacitása napi 50 köbméter. A két szomszédos település további 4 millió koronával járult hozzá, ebből Marcelháza 2,7 millióval (89 624 euró), Hetény pedig 1,3 millió koronával (43 152 euró). A teljes befejezéshez még 2,5 millió koronára (82 985 euró) volt szükség, amit a minisztérium további pályázati forráson keresztül biztosított. A víztisztító állomás ünnepélyes átadására 2002. július 16-án került sor.

Ezt követően a képviselő-testület jóváhagyta a csatornahálózat első szakaszának tervrajzát. Az akkor épülő bérlakások már gravitációs szennyvízcsatornával és egy átemelő közbeiktatásával lettek összekötve 2005 decemberében, a 90 méteres szakasz 2 275 000 koronába (75 516 euró) került. A gravitációs rendszer 2006-ban folytatódott a Hársfa soron, a 476 méter hosszú második rész értéke 4 095 000 korona (135 327 euró) volt.

2007-ben az önkormányzat újra pályázott, de most már az egész településre kiterjedően. A műszaki rajzok a szükséges engedélyekkel elkészültek. Bár Marcelháza minden feltételt teljesített – a 240 millió korona (7 966 540 euró) is be volt biztosítva -, a község nem mert nekilátni, mert a Közbeszerzési Hivatal figyelmeztette a polgármestert, hogy a pályázat nem volt nyilvános (csak faliújság tender) és fennáll a veszélye annak, hogy később vissza kell fizetni a támogatás teljes összegét. A község nem vállalta a rizikót. Az elkészült dokumentáció viszont hasznos volt, mivel lehetőséget adott egy későbbi támogatási kérvényhez.

2013-ban lehetett ismét pályázni, már más feltételekkel. A sikeres elbírálásnak köszönhetően a szennyvízcsatorna kivitelezése az EU kohéziós alapjából lett finanszírozva. Az eredeti projektből sajnálatos módon 3 utcát kivettek, így az új beruházás összköltsége 7 millió 870 ezer euró, melyből 393 508 eurót tett ki az önerő, az önkormányzat hozzájárulása. A csatorna hossza 18,188 km, a tervezett bekötések száma pedig 1370 darab. A falu egyik részén, Kurtakeszin gravitáció segítségével jut el a szennyvíz a tisztító állomásra, három átemelő közbeiktatásával. Marcelházán minden lakóháznál 80 cm átmérőjű aknát helyeztek el és ebből jut el a szennyvíz a fővezetékbe egy vezérlőmű segítségével.

Az eredeti terv szerint a hálózat építése 2013 szeptemberében kezdődött és 2015 szeptemberére kellett volna átadni. A kollaudáció 2015 novemberében megtörtént. Később előfordultak meghibásodások, amit a kivitelező az 5 éves garancia keretén belül eltávolított. Ezután egy másik akadály merült fel, mivel a tisztítóállomás kapacitását is növelni kell napi 50 köbméterről 100 köbméterre. Az ehhez kötődő pályázat folyamatban van, aminek elbírálása az év végéig várható. Sikeres elbírálás esetén rövid időn belül megvalósulhat a fejlesztés.

A kapacitáson kívül a régi, 15 éves technológiát is modernizálni kell, az új gép egy Mitsubishi membrános víztisztító lenne, mely ivóvíz minőséget biztosít. Az új rendszer 9000 lakosnak biztosíthat minőségi víztisztítást, elsősorban Hetényről, ill. a környező településekről. Amikor a bővítés és a modernizálás befejeződik, megindulhat a helyi csatornákból is a szennyvíz.

kbs

Top