A változáshoz a polgárok is kellenek

A Delta augusztus 17-i számában megragadta figyelmemet polgármesterünk Stubendek László véleménye a városvezetés tevékenységéről, a városi hivatal működéséről, a fejlődés akadályairól és nem utolsósorban saját munkájáról is. A polgároknak szánt véleményéből érthetően megfogalmazott csalódás érződik, ami városunk életének bénító változatlanságából ered. Tárgyilagosnak érzem elégedetlenségét eddigi teljesítményükkel kapcsolatban, amelyet azzal is bizonyíthatok, hogy közvetlenül a választások után egy interjút készítettem a polgármester úrral, amelyben többször kinyilvánította, hogy Komárom változást akar és vár. Akkor is, s hasonlóképpen most is meggyőződése, hogy lesz változás Komáromban. Időközi véleménynyilvánítása regionális hetilapunkban az önreflexió és a városi menedzsment teljesítményének mikroszkóp alá vétele bátor, jó lépés részéről. Annak idején azt is hangsúlyozta, hogy minden komárominak a polgármestere akar lenni, mert fejlődést, sikert csakis a polgárokkal való állandó kontaktussal és hatékony kommunikációval lehet elérni. Úgy gondolom, igaza van. Megközelítően 35 ezren vagyunk dicső múltú városunkban, ami óriási emberi bázis, amely ha el akar érni valamit, el is éri!

Ha változást akarunk, magunknak is változnunk kell – mármint a város polgárainak, gondolom én is –, kezdi mondanivalóját a polgármester írásában. Városunk polgárai szempontjából megítélésem szerint a várt felemelkedés és jobb közhangulat egyik kiváltója és ösztönzője a nagyobb arányú foglalkoztatás lehet. A munka nyitja meg a kaput a jobb életminőséghez, a nagyobb volumenű és szerkezetileg gazdagabb, értelmes fogyasztáshoz. A korábbi foglalkoztatás-szerkezet megváltozott városunkban, rengeteg munkahely „eltűnt”, újak nem jöttek létre. A munkanélküliségi ráta jóval az országos és a megyei átlag felett van. Komáromban és a régióban jelentős létszámú szakember van, akiknek nem kis hányada küszködik a saját foglalkoztatásával, s esetleg nem is a szakmájában dolgozik. A lakosságnak nyújtott szolgáltatások viszont alacsony szinten vannak városunkban, a háztartások nem tudnak szakembereket találni olyan munkákra – különböző apróbb javítások, szerviz, iparos tevékenységek, stb. –, amelyeket korábban nem volt gond bebiztosítani a városban. A nagyobb cégek nem szívesen vállalnak kisebb terjedelmű megrendeléseket a lakosság részéről, ezáltal a háztartások kisebb szolgáltatásokkal való ellátása hiányt szenved.

Azt is jól látja és tudja a polgármester, hogy az önkormányzat és a városi hivatal munkáját ésszerűbbé és rugalmasabbá kell tenni. A városi médiákból tájékozódunk, és képviselők is megerősítik a tényt, hogy a képviselőtestületi ülések elhúzódnak, ugyanarra a témára meg kell esetleg ismételni az ülést, felesleges mesterséges apró konfliktusok is tarkítják az üléseket, amelyek gátolják az optimális döntéshozatalt. Azt is szóvá tehetjük az önkormányzatnak címezve, hogy a város pénzgazdálkodását érintő komoly döntések nem eléggé transzparensek a lakosságnak: lásd a KOMVaK tevékenysége és finanszírozása. A választópolgár megjegyezheti, hogy a képviselő nem csak magát képviseli az ülésen. Sőt, elsősorban nem! A városi hivatalban meg főképpen a szakmai felkészültség, a jogrend bizonyos ágának, esetleg több ágának is alapos ismerete és a mértékletes kommunikációs készség a mérvadó és az elvárható a tisztségviselők részéről. A hivatal van a polgárokért és nem fordítva. Az említett ismérvek gyorsíthatják az ügyintézést az oda érkezők örömére. Sajnos van példa az ügyfél „vigyázzba állítására” is, például azért, mert valaki a hivatalban magyarul kezd el ügyintézni Komáromban. Városunkban ez nem csak a városi hivatal problémája. A példáktól most eltekintünk. És bizony a településen, ahol a kisebbség részaránya meghaladja a 20 %-ot, ott törvény szerinti joga van a polgárnak a kisebbség nyelvén kommunikálni.

Stubendek László polgármester vélekedéséből arról győződhettünk meg, hogy a 2014 novemberében kinyilvánított ambícióit és ígéreteit komolyan gondolta, és ezekkel el is akar számolni választóinak. Reméljük igyekezete nem lesz eredménytelen! Köszönjük, hogy nem csak választás előtt gondol választóira és Komárom régen várt felemelkedésére.

Jóba Mihály

Top