Városüzemeltetési céget alapítana KomáromSaját céget hozna létre Komárom abból a célból, hogy ne külsős cégeknek fizessen az önkormányzat például a szelektált hulladék összegyűjtéséért, vagy a fűnyírásért, hanem maga legyen képes elvégezni ezeket a feladatokat. Ez megtakarítást eredményezne és idővel hasznot is hozhatna a város számára. Egyelőre csak a szándékot hagyták jóvá a képviselők, aminek nyomán a városi hivatal kidolgozza a részleteket, a vállalkozói tervet. Ennek elkészülése után születhet végleges döntés a városi cég megalapításáról.

kosenie3

A vonatkozó törvény értelmében a város alapvető feladatai közé tartozik a helyi utak és járdák építése, karbantartása, téli és nyári takarítása, a közterületek és zöld területek rendben tartása, a szelektált hulladék kezelése, a parkolórendszer üzemeltetése, valamint állatmenhely működtetése – szögezi le a városi cég alapításának szándékáról szóló határozati javaslat, melyről legutóbbi ülésükön tárgyaltak a képviselők.

A városüzemeltetési főosztály vezetője, Marian Šulák elmondta, belső elemzéseik megállapították, a városnak jelenleg nincsenek meg a szükséges műszaki és pénzügyi eszközei, illetve személyi állománya, hogy a felsorolt, törvényből adódó kötelezettségeit saját maga végezhesse, és ne külső szolgáltatóknak fizessen érte. Éppen ezért javasolják, hogy az önkormányzat alapítson saját városüzemeltetési céget, aminek az anyag szerint több előnye lenne. A város közvetlenül irányíthatná és teljesen ellenőrizhetné az elvégzett munkákat, rugalmasan tudna reagálni a felmerülő gondokra, de a saját vállalat például nemcsak városi feladatokat végezhetne, hanem a piacon is értékesíthetné szolgáltatásait – tehát például vállalkozók megrendeléseit teljesíthetné. Ezáltal hasznot termelne, ami végső soron a városi kasszát gyarapítaná.

A vita során több képviselő – Andruskó Imre, Bauer Ildikó, Korpás Árpád és Marek Anton is – pontatlannak nevezte a határozati javaslatot, hiányolva a konkrét számokat, például azt, hogy mennyi gépre és eszközre lenne szükség, és ezek mennyibe kerülnének. Hangsúlyozták, részletek és vállalkozási terv nélkül nem tudják támogatni az elképzelést. Varga Tamás alpolgármester válaszul rámutatott, jelenleg a szándékról szól a javaslat, és ha a többség zöld utat ad az elképzelésnek, a hivatal ennek tudatában pontos tervet készít és terjeszt majd a képviselőtestület elé. Többen is emlékeztettek arra, hogy a rendszerváltás után volt hasonló városüzemeltési cége Komáromnak, ami évekig működött, és nagy kár volt „szétverni”. Elhangzott viszont az is, hogy most újra a nulláról kellene valamit fokozatosan felépíteni, ami komoly költséggel járna.

Ha azok a külsős cégek, melyek most az egyes városi feladatokat végzik, képesek hasznot termelni, akkor a városnak is képesnek kell lennie erre – mutatott rá Kovács Dávid, hozzátéve, a spórolás a cél, hogy „ne magáncégeknek osztogassuk a pénzt a különböző szolgáltatásokért“.

Keszegh Béla polgármester arról beszélt, jelenleg az önkormányzat elégedetlen a hulladékkezeléssel, a kaszálással és más egyéb városi munkák elvégzésével, ezért akarnak változtatni. Hozzátette, sok más városban jól működnek a saját cégeik – konkrétan említette Partizánskét (Simony), ahol fokozatosan bővítették városi vállalatukat, mely ma nyereséges. A környező falvaknak is nyújt szolgáltatást, miközben a szemétilleték csak 22 euró/fő, ami fedezi is a hulladékkezelés során felmerülő költségeket.

A képviselő-testület végül szűk többséggel elfogadta a városi cég alapításáról szóló szándéknyilatkozatot. Miután elkészül a többek által követelt üzleti terv, a képviselők dönthetnek róla, hogy annak alapján helyesnek gondolják-e egy városi vállalat létrehozását.

(csá)

Top