Újabb maratoni ülés

KOMÁROM. Múlt csütörtökön (április 16-án) ismét üléseztek a városatyák. Döntöttek arról, hogy 53 ezer euróból javításokat eszközölnek a megyeházán, de más többezer eurós beruházásokra is rábólintottak. Több mint 8 óra alatt a tervezett 20 programpont felét sikerült csak megtárgyalni, ezért a héten újra lesz testületi ülés.

Az ülés elején a polgármester bejelentette, Olláry Viktor arról tájékoztatta őt, hogy lemond pénzügyi bizottsági tagságáról. Ez azért érdekes, mert Stubendek László az év elején azért vétózta meg a szakbizottsági tagok jelöléséről szóló határozatot, mert személyével kapcsolatban aggályai merültek fel. Olláry Viktor a KomVaK igazgatótanácsának elnöke. Mivel a Híd jelölte őt a bizottságba, helyette is a csoport képviselői javasolhatnak új tagot.

Egy másik, aktuális vétó is szóba került. Mint arról múlt héten beszámoltunk, Stubendek László megvétózta a városi telkek jogalap nélküli használatát szabályozó alapelvekről hozott rendeletet. Ennek kapcsán több mint egy órás vita alakult ki, melynek lényege, hogy valóban aggályos-e jogilag az elfogadott alapelvek szövegezése, vagy sem. Öt jogász és a főellenőr is kifogásolta az elfogadott alapelveket a városvezetés szerint, és úgy vélték, alapvetően Hortai Éva (Híd) módosító javaslata okozta a jogi gubancot. A képviselőasszony ezt vitatta, mások pedig arra mutattak rá, hogy már a városi hivatal eredeti szövegezése sem volt jogilag rendben. A testület végül nem törte le a vétót, a telekügyekkel kapcsolatos alapelvekkel pedig hamarosan újra foglalkoznak a képviselők.

A lakótelepi programról szóló tájékoztató anyag kapcsán hosszabb vita alakult. Arról van szó, hogy a programra jóváhagyott 50 ezer euró feléből, 25 ezer euróból rövid időn belül sok apró javítást hajtanának végre a IV. lakótelepen – járdákat, padokat hoznának rendbe, betondarabokat távolítanának el, fákat ültetnének, stb. A megoldásra váró problémákat a városi hivatal listázta, ám a Híd soraiból többen kifogásolták, hogy nincs szétírva, mi mennyibe kerül, és nem lenne szerencsés, ha nem a képviselők dönthetnék el, milyen sorrendben valósuljanak meg a fejlesztések. Néhányan azt sem tartották jó ötletnek, hogy egyszerre egy lakótelepen valósul meg több javítás, szerintük mindenhol kéne egy-egy halaszthatatlan javítást végrehajtani, és nem egy városrészt kiemelni. A városvezetés mindenesetre azt tervezi, hogy a pénzcsomag másik feléből idén még a VII-es lakótelep is sorra kerül, a az elkövetkező években pedig sorban a többi lakótelep is. Azzal érveltek, a lakosok számára sokkal láthatóbb, ha egy egész környék megújul, így az emberek is jobban óvják majd a rendberakott területet.

A leglényegesebb döntés a megyeházát érintette. A városi tulajdonú, patinás épület nagyon rossz állapotban van, a villanyvezetékek javítása, cseréje már nem tűr halasztást. Az épületet a járási munkaügyi, szociális és családügyi hivatal bérli, és a hivatal jelezte, ha nem javulnak a körülmények, kiköltöznek az épületből. Ez a lépés azt a veszélyt hordozná magában, hogy az épület hosszabb távon üresen marad, és szép lassan az enyészeté lesz, ahogy az a Poliklinika épületével is történt. A képviselők végül megszavazták, hogy a tőkejellegű kiadásoknál még szabadon elkölthető 228 ezer euróból 53 ezret a megyeháza részleges felújítására fordítanak.

A keret fennmaradó részét az előzetes egyeztetések alapján úgy osztják el, hogy a 25 képviselő mindegyike 7 ezer euróval rendelkezik, és ezt egyénileg, vagy csoportosan, egymással összefogva költhetik el egy-egy fejlesztésre. Egyelőre csak a Komáromi Függetlenek Csoportjától (KFCS) érkezett javaslat, melyet végül meg is szavaztak. Ennek alapján a Városi Művelődési Központ férfi mosdóját és bejáratát újítják fel 20 ezer euróból, 10 ezret fordítanak kerékpárparkolók létesítésére, 10 ezret a központi ügyfélfogadó iroda kialakítására, 5500 eurót a kavai kultúrház nyílászáróinak cseréjére, a városi gyerekparkban pedig a toelettek javítására, pelenkázó kialakítására. A KFCS 8 képviselője 56 ezer euró felett dönthetett. A következő ülésre a többi képviselő is javaslatokat tesz, ahogy elhangzott, a Híd-frakció csoportosan költi majd el a 6 képviselőjükre eső összeget (42 ezer euró), de valószínűleg más képviselők is közös beruházásokat terjesztenek majd be. Ennél a pontnál többen kifogásolták, hogy nem értesültek erről a tervről, mivel nem tudtak megjelenni a hétfői egyeztetésen, így nem is tudtak javaslatokkal készülni.

Döntés született még arról, hogy Komárom csatlakozik a Civitas Fórumhoz, ami pályázási lehetőségeket nyithat meg a város előtt. Dél-Komárom már csatlakozott, ezen kívül egy németországi (Frankfurt am Odera) és egy lengyelországi város (Slubice) a program vezető partnerei, melyeket a két Komáromhoz hasonlóan a határ választ el egymástól. A projekt keretében a közlekedés fejlesztésére lehet pályázni, elsősorban olyanokra, melyek környezetvédelmi szempontból előnyösek.

(csá)

Top