Új óvoda és bölcsőde épülHETÉNY. Óvodaépítési és fejlesztési program indult a Kárpát-medencében a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága támogatásával. A fejlesztés keretében 6,2 milliárd forint támogatást osztanak szét a Felvidéken. Ebből közel 20 magyar óvoda, de akár bölcsőde épülhet vagy újulhat meg Dél-Szlovákiában – többek között Hetényen is.

Bár önmagában egyértelműen jó hír, ha korszerű magyar óvodák létesülnek járásunkban, amelynek fenntartói a helyi református egyházközségek lennének, mégis sok érintett településen vitás kérdések merültek fel. Hetényen is akadtak tisztázandó részletek, de úgy tűnik, végül az önkormányzat és a református gyülekezet számára is megelégedéssel zárul az ügy, és a község új és korszerű óvodával és bölcsődével gazdagodhat.

Egyházi óvoda - Hetény 001

Hetényen jelenleg egy kétosztályos óvoda működik egy olyan régi ingatlanban, amelyet a református egyház a restitúció során szeretett volna visszakapni. De éppen a restitúciós törvénynek arra a részére hivatkozva, hogy oktatási intézmény céljaira használják, erre nem kerülhetett sor. Januárban a református egyházközség azzal a kéréssel fordult a falu vezetéséhez, hogy visszavásárolnák az épületet, felújítanák és tovább működtetnék ott az óvodát. Miután az egyházközség képviselői egyeztettek az önkormányzattal – Fazekas László püspök és Magyari Ferenc polgármester részvételével –, a falu az iskola tőszomszédságában lévő, közel 30 éve befejezetlenül álló épületet ajánlotta fel, azzal az indoklással, hogy hosszú távon a falu azt az ingatlant szeretné oktatási célokra hasznosítani. A presbitérium elfogadhatónak találta az épületet, beadták az önkormányzathoz a vásárlásra vonatkozó újabb kérvényt.

A polgármester és az önkormányzati képviselők azonban aggályokat fogalmaztak meg, mondván, ha rábólintanak a kérvényre, a jelenlegi önkormányzati óvoda jogilag megszűnne, ahogy az óvodai alkalmazottak munkaviszonya is, és a községnek nem lenne beleszólása az intézmény további működésébe. Egy közvélemény-kutatás keretében a hetényiek véleményét is kikérte a falu vezetése – elég kevesen mondtak véleményt, az 1152 választásra jogosult polgárból csak 388-an. A többség elutasította, hogy az egyház átvegye az óvoda működtetését, a történet azonban ezzel nem zárult le.

Az alkalmazottakkal együtt veszik át az óvodát

„Talán mindkét fél kissé elhamarkodottan lépett, egyházi részről sürgették a döntés meghozatalát, mi pedig a vitás kérdések tisztázása előtt hirdettük meg a közvélemény-kutatást“ – ismerte el Magyari Ferenc polgármester. Véleménye szerint azt azonban nem engedhette meg magának az önkormányzat, hogy a lakosok megkérdezése nélkül döntsön ilyen komoly kérdésben, hiszen a faluban csak egy óvoda működik, és annak sorsa senki számára nem lehet közömbös. „A nyilvános presbiteri ülés után már mi is tisztábban láttunk, ezért a közvélemény-kutatás elutasító eredményétől függetlenül nem ejtettük a kérést. A presbitérium és a képviselő-testület tagjai még egyszer tárgyaltak, a május 2-i önkormányzati ülésen pedig határozatot fogadott el a testület arról, hogy bizonyos feltételek mellett az önkormányzat támogatja a református óvoda létrejöttét az alapiskola melletti épületben. Ezt az ingatlant a hivatalosan felbecsült áron, 85 ezer euróért adja el a község a református gyülekezetnek” – mondta el Magyari.

A feltételek közt szerepel, hogy az egyházközség támogató nyilatkozatot gyűjt be az óvodás gyerekek szüleitől, a falu lakosságát ankét formájában kérdezik meg az óvoda támogatásáról, a jelenlegi alkalmazottak munkaviszonya az új óvodában is megmarad. A falu ugyanakkor az óvodára érkező állami támogatást 100 százalékban továbbítja az új fenntartónak, az egyháznak. Az ezen felüli esetleges kiadásokat viszont már az egyháznak kell állnia. Arról is döntés született, hogy a falu piaci áron megvásárolja a jelenlegi óvodaépület alatti, egyházi tulajdonban lévő 121 négyzetméternyi területet, vagyis nemcsak az épület, hanem az alatta lévő parcellák is teljes mértékben önkormányzati tulajdonban lesznek, ami lehetővé teszi az uniós pályázatok benyújtását.

A polgármester arról egyelőre nem beszélt, mit szeretnének kezdeni a költözés után üresen maradó épülettel. „Ne szaladjunk előre, most az a legfontosabb, hogy közel 30 év után végre be legyen fejezve a rendszerváltás előtt megkezdett, de félbemaradt építkezés. Az elmúlt években többen érdeklődtek az ingatlan iránt, de a község mindig is oktatási célokra szerette volna használni, ezért utasította el az eddigi vevőket. A tervek szerint az óvodával együtt ide költözik az iskolakonyha is. Az iskolásoknak eddig az óvoda konyháján főztek, úgy szállítottuk át az ebédet az iskolába. Most viszont helyben lesz a konyha és az étkezde is“ – mondta Magyari Ferenc.

Vonzóbbá válhat a község

Palcsó Attila református lelkész örömmel fogadta az önkormányzat döntését, ami komoly előrelépést jelent a program megvalósításának folyamatában. A következő fontos lépés, hogy a Bethlen Gábor Alap is jóváhagyja kérvényüket és aláírják a támogatási szerződést. Csak ezt követően foghatnak hozzá a felújítási tervek kidolgoztatásához, majd a megvalósításhoz. Ha minden jól megy, 2018 szeptemberére költözhet az óvoda a felújított épületbe. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) véleménye szerint az új magyar óvoda és bölcsőde, mellette a magyar iskolával, még vonzóbbá teheti a községet a fiatalok körében és ez a tény is ösztönzi majd a fiatalok Hetényen maradását és a további betelepüléseket. Másrészt egyházi intézményként olyan lelki-szellemi többletet nyújt, ami hozzájárul a gyerekek fejlődéséhez, és felekezeti hovatartozástól függetlenül szolgálja a helyi közösséget.

Hetényen a legutóbbi, 2011-es népszámlálási adatok szerint az 1383 lakosból 356-an vallották magukat katolikusnak, 815-en reformátusnak, 19-en evangélikusnak, és egy személy görög-keleti vallású. A községben élnek még baptisták, metodisták és Jehova tanúi is. Közel 150 fő nem tartozik semmilyen felekezethez. Magyar nemzetiségűnek 1157 személy vallotta magát, 201 pedig szlováknak.

(miriák)


Több más településhez hasonlóan Komáromban is új református magyar óvoda létesülhet, ugyancsak a magyar kormány Kárpát-medencei óvodaépítési és fejlesztési programjának keretében. Pontosabban itt is egy meglévő önkormányzati óvoda működtetését venné át a komáromi református gyülekezet. Másfél hete a komáromi városatyák is elvi hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy szeptember 1-jétől a rossz állapotban lévő benei magyar ovi – a Nyitrabányai utcai óvoda – fenntartói jogai a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) komáromi egyházközségéhez kerüljenek. A későbbiekben egy teljesen új épületbe költözne az óvoda, amely a jelenlegi helyétől nem messze, a Bauringoknak nevezett lakótömböknél épülhet meg. Az alapítói-fenntartói jogok átvételét az iskolatanács, a szülők és az óvoda pedagógusai is támogatták. Ahogy Hetényen, úgy Komáromban is átveszi az óvoda alkalmazottait az egyház.


Top