Fejlesztésekről döntöttek KomárombanKOMÁROM. Többszöri halasztást követően a képviselők döntöttek arról, hogy idén milyen beruházások valósuljanak meg a városi kasszából. Folytatják a megyeháza felújítását, parkolók lesznek a Nagy ér sor és Udvaros utca mellett, de őrsújfalusi járdafelújításra is jutott. Iskolákra idén 176 ezer eurót fordít a város.

testulet1

Egyelőre viszonylag kis beruházási összegről döntöttek a komáromi városatyák, 170 ezer euróról, ugyanakkor már most elhangzott, hogy hamarosan további pénzeket is lehet erre a célra fordítani, ugyanis tavaly a város pozitív mérleggel zárta az évet, így idén több forrás áll majd rendelkezésre.

Most a legfontosabbnak vélt tételek kerültek sorra, sok esetben olyan célokra szavazták meg a forrást, amelyek megvalósításáról már korábban döntöttek, illetve egyes pályázatokhoz a szükséges önrészt – erre összesen 52 ezer eurót szán város. A városrendezési terv befejezésére 35 ezer eurót, a megyeháza belső felújításának folytatására – a patinás épület földszintjének bal szárnyára – 30 ezer eurót, a Nagy ér sor és Udvaros utcákon parkolók kialakítására 20-20 ezer eurót hagytak jóvá. Őrsújfalu városrészben pedig a főút melletti járda újabb szakasza újulhat meg 12,5 ezer euróból. Egyetlen javaslatban szereplő tételt nem támogatott a többség, mégpedig a Poliklinika állagfelmérésével és felújításával kapcsolatos újabb tanulmányra előirányzott 18 ezer eurót, mellyel kapcsolatban gyanús körülmények merültek fel – az aggályokat az ügyben illetékes Knirs Imre alpolgármester nem tudta eloszlatni.

176 ezer euró iskolákra

A városi iskolák karbantartására, a szükséges javításokra, illetve kisebb beruházásokra idén még 176 ezer eurós keret áll rendelkezésre, ennek felhasználásáról is döntöttek a képviselők. Az Eötvös utcai iskolában csaknem 10 ezer euróból kifestik a tornatermet, továbbá cserélik az ablakokat az étkezdében, a Komensky iskolában pedig ugyancsak sor kerül ablakcserékre 10 ezer euró értékben. A Jókai Mór Alapiskola étkezdéjének és konyhájának falait 12,5 ezer euróból szigetelik, 8 ezer euróból pedig befejezik a tornaterem öltözőinek átépítését. A Határőr utcai iskola szociális helyiségeinek rendbetételére kap 10 ezret. A Munka utcai iskolában 3,5 ezer euróból balkonajtókat cserélhetnek, valamint a fő gázcsap biztonsági berendezését is cserélhetik, továbbá 4,5 ezerből az ebédlőhelyiséget korszerűsítik. A Művészeti Alapiskola szociális helyiségeit pedig 10 ezer euróból javítják ki.

Az eddig felsorolt tételek az iskolák kérvényei alapján kerültek szétosztásra, de a közegészségügyi hivatal kéréseire is reagált a város önkormányzata, aminek alapján három iskolakonyha új gépekkel és berendezésekkel gazdagodik, illetve az étkezdék helyiségeit is rendbeteszik. Erre a célra a Komensky és a Határőr utcai iskolák konyhái 17-17 ezer eurót, az Eötvös utcai iskoláé 26 ezer eurót fordíthat. A városi óvodák összesen 28,5 ezer eurót kaptak kisebb javításokra.

Református óvoda

A képviselők jóváhagyták a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) komáromi egyházközségének kérvényét, melynek értelmében szeptember 1-jétől átveszi a benei magyar óvoda alapító-fenntartói jogait. Mint azt korábban megírtuk, a magyar kormány Kárpát-medencei óvodaépítési és fejlesztési programot hirdetett meg az idén, aminek keretében a Felvidékre 3,14 milliárd forintos összeg érkezik. A projekt felvidéki partnereként az SZRKE 15-18 új óvodát nyitna vagy meglévőt venne át Felvidék-szerte. A komáromi református gyülekezet tervei között szerepel, hogy a rossz állapotban lévő benei ovit – a Nyitrabányai utcai óvodát – a jövőben új épületbe költöztetik. A teljesen új óvoda a Bauringoknak nevezett lakótömböknél épülhet meg. Az alapítói-fenntartói jogok átvételét az iskolatanács, a szülők és az ovi pedagógusai is támogatták.

(csá)

Top