Elfogadták a költségvetést

KOMÁROM. Múlt csütörtökön a képviselő-testület elfogadta a jövő évi költségvetést, mely alapvetően határozza meg, mire lesz pénz 2016-ban és mire nem. A hivatal javaslatához képest végül kevesebb pénzt kap a városi rendőrség, továbbá alig maradt valami a városszépítő programra, a Com-Médiának és kulturális szervezeteknek viszont több jut.

euro1

Az ülés elején több képviselő is arról érdeklődött, hogy mi a helyzet az újvárban található kaszárnyaépület tetejének felújításával, amelyet november végével be kellett fejezni. Simon Péter, a kivitelező Darton Kft. vezetője arról tájékoztatott, november utolsó napján megtörtént a hivatalos átadás, a minisztérium is rábólintott. Jelenleg ugyan valóban folynak még bizonyos munkálatok a tetőszerkezeten, egyrészt azért, mert néhány léc megrepedt, amit cserélni kell, másrészt a műemlékvédelmi hivatal észrevételei nyomán kell elvégezni javításokat. A kivitelező hangsúlyozta, a felújítás uniós pályázatot érintő része határidőre elkészült és lezárult. Gajdáč Ondrej képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy nemrégiben meghirdetett pályázat keretében önkormányzatok is igényelhetnek támogatást középületeik energiatakarékosabbá tételére, sőt, akár a városi járulékos szervezetei is pénzt hívhatnak le. Stubendek László polgármester erre azt felelte, a városvezetés tud a lehetőségről, és már dolgozik rajta – a városi hivatalban egy megbízott foglalkozik a különböző pályázati kiírások figyelésével. Ismét több városatya kifogásolta, hogy az interpellációikra nem kaptak választ. Vetter János úgy fogalmazott, a polgármesternek felelősségre kellene vonni az érintett hivatalnokokat, ha nem végzik megfelelően a munkájukat.

A testület nagy egyetértésben szavazta meg a KOMVaK alaptőke emelését előirányzó javaslatot, melynek lényege, hogy a komáromi vízmű várossal szembeni adósságát rendezi, és egy stabilabb helyzetet teremt. Csintalan Miklós főellenőr szerint ez az első lépés a hosszútávon fenntartható gazdálkodás irányába, de szinte mindenki hangsúlyozta, hogy egy racionális megoldás, kompromisszum született.

Viszonylag nagy vihart kavart a város 2022-ig szóló gazdasági és szociális fejlesztési programjára tett javaslat. Többen is úgy fogalmaztak, hogy a 150 oldalas dokumentum egyes részei olyanok, mintha a netről ollózták volna össze, rengeteg a hiba, kritikán aluli, ráadásul a komáromi magyar közösség szempontjából szinte sértő. Végül a többség racionális megfontolások alapján megszavazta, ám sokan tartózkodtak.

A testület jóváhagyta azt is, hogy a Comorra Servis városi cég – járulékos szervezet – a jövőben önállóan is pályázhasson uniós és állami támogatásokra. Elfogadták a Comorra Servis ezzel kapcsolatos tervét is, mely szerint először a fedett uszoda felújítására igyekszik támogatást szerezni – ablakcserére, hőszigetelésre, napelemekre, szellőztetőrendszerre, akadálymentesítésre. Ezen kívül a termálfürdővel, röplabdacsarnokkal, jégpályával, buszállomással és a Panoráma hotellel kapcsolatos fejlesztésekre is pályáznának a jövőben.

2016-os büdzsé

A költségvetés tervezetével kapcsolatban a főellenőr hangsúlyozta, formailag rendben lévő, amely alkalmas arra, hogy a megfelelően szinten legyenek ellátva az önkormányzati jogkörök és feladatok, támogatja az elfogadását. Leglényegesebb észrevétele az volt, hogy nem maradt jelentős összeg a tőkejellegű beruházásokra. Ehhez kapcsolódott a Szabó Béla által előterjesztett változtatás – a pénzügyi bizottság kompromisszumos javaslata –, amely a városi hivatal tervezetéhez képest több helyen is csökkentést javasolt, ezáltal több mint félmillió eurót felszabadítva. Ezt az összeget a pénzügyi bizottság a beruházásokhoz csoportosította át. A képviselők döntése értelmében ezt a javaslatot vették alapul. Később Andruskó Imre módosításai következtek. Arra hivatkozva, hogy várhatóan idén is több pénz folyik be a városhoz a részadókból, mint amennyivel a tervezet számol, 180 ezer euróval javasolta megemelni a bevételi oldalt. Az így keletkező pluszpénz elosztását is felvázolta: a Jókai Színház alapítványának, a Selye János Egyetemnek, az iskoláknak, a Comorra Servisnek, a Com-Médiának adva 10 ezer eurós nagyságrendű plusz pénzforrásokat. Ezeket a testület meg is szavazta, egyedül a hűségkártya program támogatását utasította el. Gajdáč Ondrej javaslatára a Matica slovenská helyi szervezete, a VMK és a Comorra Servis (projekttervezésre) részére is további pénzforrásokat hagytak jóvá.

Végül a képviselők megszavazták a költségvetést, melyet a Híd és az MKP képviselőin kívül Bende István, Gajdáč Ondrej, Glič Konštantín, Marek Anton és Less Károly támogatott, a Komáromi Függetlenek Csoportjának képviselői, továbbá Benyó Zoltán, Rajkó Ferenc és Knirs Imre alpolgármester viszont nem. Komárom jövő évi költségvetése a bevételi és kiadási oldalon is 21,71 millió euróval számol. (Kapcsolódó kommentárunk itt olvasható.)

(csá)

Top