Elégedetlen csoport az MKP-ban

KOMÁROM. Elhatárolódik az MKP komáromi alapszervezetében az utóbbi időben hozott döntésektől a párttagok egy csoportja.

 

A petíciót elindító 9 aláíró között szerepel Viola Pál nyugalmazott ideggyógyász és Stubendek László, a párt 4 évvel ezelőtti komáromi polgármesterjelöltje. Czíria Attila, az MKP helyi vezetője rámutatott, legitim módon, döntő többséggel választották őt meg a párttagok, s ezt a tényt néhányan nehezen viselik.

Mint arról beszámoltunk, az elmúlt hónapokban hosszas egyeztetések után megalakult az önkormányzati választások előtti koalíció az MKP és a Híd között. A megegyezés szerint a két párt közös polgármesterjelöltet indít Czíria Attila személyében, a 25-ös képviselőjelölti listán pedig 13:12 arányban a Híd indít több jelöltet.

A petíció elindítói viszont bírálják a megegyezést, szerintük  „egy hűtlen vezető, fiatal társával kiárusítja a helyi MKP-t“, s teszik ezt egy olyan időszakban, amikor a párt országos viszonylatban erősödik. Reagáltak Berényi József, az MKP elnöke lapunknak adott nyilatkozatára is, melyben az országos vezetés nevében nyomatékosan kérte Stubendek Lászlót, hogy ne induljon független polgármester-jelöltként az önkormányzati választásokon. „Mi komáromi polgárok, civilek, MKP-tagok, valamint – a történtek miatt már kilépett – volt tagok, az elnök úr megítélésének ellentmondóan, az MKP helyzetét a régióban kritikusnak látjuk, s tulajdonképpen az MKP jövője érdekében szorgalmazzuk Stubendek László függetlenkénti indulását. Felettébb indokoltnak tartanánk, ha az elnök úr több eredeti forrásból származó információra támaszkodna“ – szögezik le a petíció elindítói.

Stubendek Lászlót is megkerestük, azt kérdezve, mit szeretnének elérni a petícióval. „A felhíváshoz csatlakoztam, hiszen számtalan fórumon, többek között az MKP alapszervezeti gyűlésén is elmondtam, hogy én sem tudok egyetérteni pártunk jelenlegi politikai irányvonal-változtatásával. Együttműködni szükséges, de nem mindegy, hogy kivel és milyen áron. A lakosság figyelmét szeretnénk felhívni, hogy itt most az egykori sikertelen városvezetés próbál visszajutni a hatalomba az MKP néhány politikusának segítségével. Mi ehhez nem adjuk a nevünket!“ – jelentette ki. Stubendek László egyelőre továbbra sem közölte egyértelműen, indul-e független polgármesterjelöltként, azonban nem cáfolta, hogy ha ez megtörténik, akkor egy független képviselőjelöltekből álló csapattal vág neki a választásoknak.

knvaroshaza
Czíria: Stubendek nehezen békélt meg a legitim döntéssel

Czíria Attila, az MKP helyi elnöke, közös MKP-Híd polgármesterjelölt úgy vélte, sok „félrevezető írásos tákolmány“ jelenik meg a koalíciókötés kapcsán, és ezek helyett őszinteségre lenne szükség. Szerinte már régen megfogalmazódott a választókban, hogy a magyar közösség politikai érdekképviselete újra összefogjon, s Komárom érdeke is ezt kívánja. „Komáromiként látjuk azt, milyen helyzeteket generálhat, ha a városvezető mögött nincs ütőképes csapat, s teljes a bizalmatlanság egymás iránt a polgármesteri hivatalban“ – jelentette ki, hozzátéve, felelős politikai döntést hoztak, amikor a pártoskodás mellőzése és egy működőképes csapat létrehozása érdekében aláírták a koalíciós szerződést.

Mint mondta, nem érti a petíciót aláíró embereket, már csak azért sem, mert a függetlenként való indulásra készülő Stubendek László az MKP-Híd közös képviselőlistájának teljes jogú tagja. „Elfogadta a koalíciós szerződés feltételeit, a jelöltséggel együtt“ – mutatott rá, hangsúlyozva, a taggyűlés legitim módon, döntő többséggel szavazott arra (a jelenlévők háromnegyede támogatta – a szerk.), hogy őt tartja alkalmasnak a városvezetői tisztség betöltésére. „Stubendek László ezzel az eredménnyel nehezen békélt meg, s attól tartunk, egy esetleges indulás épp azt az egységet bontja meg, amiért mi töretlen erővel harcolunk, s nem lehet elégszer ismételni: tesszük ezt a város érdekében“ – mutatott rá Czíria Attila.

(d)

(Cikkünk a Delta szeptember 16-i számában jelent meg.)

 


 

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük Czíria Attila, az MKP helyi elnöke, közös MKP-Híd polgármesterjelölt nyilatkozatát, továbbá a petíciót elindítók reakcióját Berényi József MKP-elnök lapunknak adott interjújára.

 

Czíria Attila: Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

Nem vagyok a szavak embere, a tettek sokkal nagyobb kihívást jelentenek számomra, s kérlelhetetlenül hiszem azt, hogy a szavakból, a hangzatos gondolatokból egyszer, s mindenkorra elég volt Komáromban.

Azt is pontosan tudom, hogy most a politikusok iránt érzett előítéletek és a közöny járja át a gondolataikat, de vallom, a tisztán látáshoz minden komárominak joga van.

Vallom azt is, hogy a politika sem mellőzheti a becsület és a tisztesség alapvetéseit, s ezzel együtt, igenis van „komáromi érdek”. A részinformációk, az írásos tákolmányok félrevezetik Komárom lakosságát. Ebben nem az a legveszedelmesebb, hogy olyan döntéshozók kerülnek hatalmi pozíciókba, akik érdekcsoportokat szolgálnak ki, hanem az, s ebbe kevesen mernek és akarnak igazán belegondolni, hogy a döntéseknek hosszú távú, baljós következményei lehetnek városunkra nézve.

Legyünk őszinték!

Legyünk őszinték egymáshoz! Komáromiak a komáromiakhoz, polgárok a polgártársaikhoz, emberek az emberekhez!

2014-ben kénytelenek vagyunk alkalmazkodni egy alaphelyzethez. Ez az alaphelyzet pedig nem más, mint az, hogy a politikai érdekképviseletünk a Felvidéken két táborra szakadt. Ez a két tábor eddig csak a markáns különbözőség jeleit mutatta. Tette ezt mindamellett, hogy a választók már rég megfogalmazták jogos igényüket az összefogásra. Megint csak legyünk őszinték: lehetnek az MKP és a HÍD között kemény különbségek, ugyanakkor a regionális politika, a sikeres regionális politika más elvárásokat támaszt. A fejlődés és a tovább lépés érdekében tettük azt, amit tettünk! Nem kívánunk megfelelni senkinek, „csak” a választópolgárnak, emellett természetesen városunk érdekeinek. Ez az egyetlen járható út!

Az MKP és a HÍD komáromi alapszervezeteit nem a szerelem hozta össze, hanem a csapatban gondolkodás. Komáromiként látjuk azt, milyen helyzeteket generálhat az, ha a városvezető mögött nincs ütőképes csapat, s teljes a bizalmatlanság egymás iránt a polgármesteri hivatalban. Az íróasztal szélére kell tennünk minden pártoskodást, kizárólag a Komárom felemelkedése lehet a célunk! Épp e tény felismerése hajtott bennünket a koalíciós szerződés aláírására. Van csapatunk. Ütőképes szakemberekkel vérteztük fel magunkat, s hisszük azt, hogy ez a csapat működőképes, mert hinni akarjuk, s nyugodt lelkiismerettel állíthatom: mindent megtettünk ennek érdekében!

Az, hogy megoszlott, két táborra szakadt a magyar politikai érdekképviselet Szlovákiában, nem a mi sarunk. Nem a mi sarunk az sem, hogy ezzel a nagyra becsült választópolgárokat döntéshelyzetbe kényszerítették. Az azonban – a lehető leghatározottabban – a mi sarunk és a mi felelősségünk, hogy a régi sérelmeket orvosolva, alkalmazkodjunk a jelen politikai kihívásaihoz.

Komárom most történelmi lehetőséget ragadhat meg! Négy évvel ezelőtt még a dac és a közöny politikája győzött, nem volt hajlandó közeledni egymáshoz a két párt – az MKP és a HÍD között akkor még áthidalhatatlan szakadék tátongott. Tudom. Most azonban hitet tettünk azonban amellett, hogy az idő múlásával minden változhat, s ellenfélből együttműködő partner válhat. A falakat ledöntöttük, s az élet menete kérlelhetetlenül halad, mi pedig, akik Komárom sorsát a szívünkön-lelkünkön viseljük, felvettük a harcot a széthúzás démonával.

Csak úgy működhet egy plénum, ha van közös, megjelenítendő akarat. Van stabil háttér a polgármester mögött – ez garantálja a nyugalmat, a fejlődést és a biztonságot. Kénytelenek vagyunk belátni, hogy Pozsony nem kényezteti a déli régiókat – Komárom kifejezetten specifikus helyzetben „díszeleg”. Leszakadt, hátrányos helyzetű régió, amit csak az együttműködés emelhet ki a kátyúból. Az önkormányzati munkában elért tapasztalataink, s csapatunk szerteágazó kapcsolatrendszere semmiképp nem azt irányozza elő, hogy az „MKP kapitulált volna már a választások előtt”, ahogy azt egy helyi lap megírta. Nem ezt tettük. Hiszünk magunkban!

Hoztunk egy felelős politikai döntést. Nem „árusítjuk ki az MKP-t”, s nem értjük azokat az embereket, akik „nem adják a nevüket” a közös kézfogáshoz, s petícióban támadják ezt az összefogást. Nem értjük, már csak azért sem, mert Stubendek László, akinek a neve nagy eséllyel szerepelhet a polgármester-jelöltek listáján (függetlenként), jelenleg az MKP-HÍD közös listájának teljes jogú tagja. Elfogadta a koalíciós szerződés feltételeit, a jelöltséggel együtt. Ha mégis függetlenként indul a választásokon, etikai vétséget követ el pártja ellen. A taggyűlés a helyi MKP legfelsőbb legitim szervezete, s a taggyűlés döntő többséggel engem szavazott meg, s tart alkalmasnak a városvezetői tisztség betöltésére.

Stubendek László ezzel az eredménnyel nehezen békélt meg, s attól tartunk, egy esetleges indulás épp azt az egységet bontja meg, amiért mi töretlen erővel harcolunk, s nem lehet elégszer ismételni: tesszük ezt a város érdekében. Van egy nagyrészt fiatalokból álló listánk, személyemben van egy polgármester-jelöltünk. Esélytelenségemet gyakran latolgatja az a lap, mely eddig még soha nem kért tőlem semmiben állásfoglalást, holott az újságírói etika ezt előirányozná.

Az egyoldalú tájékoztatás pedig féligazság lehet csupán – ha egyáltalán van benne némi „igazságmorzsa”. A sajtón keresztüli üzengetés – valljuk be – etikátlan, pláne egy olyan embertől, aki nyíltan vállalta a pártpolitikusi munkát.

Legyünk őszinték egymáshoz! Joguk van a teljes igazság ismeretéhez, s ne habozzanak: keressék fel bátran jelöltjeinket! Beszélgessünk, találkozzunk egymással, hogy tiszta legyen a kép, s november 15-én felelősen dönthessünk!

Czíria Attila,

az Önök polgármesterjelöltje

 


 

Megjegyzések a Delta 2014. szeptember 8-án közölt tudósításához.

 …nagy vihar jöttekor
– bármi legyen bére –
valakinek állni kell a
tornác küszöbére.
(Gellért Sándor)

 A Komáromi járás DELTA című hetilapja utolsó számában az idei, komáromi önkormányzati választásokkal kapcsolatosan kiemelt hírként szerepel a bejelentés, miszerint „Aláírták: Közösen indul az MKP és a Híd“.
A hír információs értéke mára már elenyésző, hiszen a leginkább érintettek – a párt ismételten bizonyító választói tábora, az önzetlenül működő civil szervezetek, valamint a párt eredeti elvei mellett elkötelezett tagjai is – kezdenek lassan az első döbbenetükből felocsúdni. Az MKP „alulról építkező, legújabb mélyépítő vállalata“ produkciójának eredeti bejelentése még a témában egyet s mást megtapasztalt, jó idegzettel megáldott, józan ítélőképességűek köreiben is nem csekély csalódást okozott.. Persze az események folyamatában semmiképpen sem lebecsülendő az eleinte csak a háttérben szorgoskodó „hídépítők“ leleményessége. Bizonyára nem véletlen, hogy ilyenkor a helyi választások idején, szinte látnoki ráérzéssel „találnak“ az MKP vezetők között a céljaik kivitelezéséhez alkalmas együttműködőket.

Elgondolkodtatónak és nyugtalanítónak találjuk a bejelentéshez csatolt, az MKP országos elnökével, Berényi Józseffel készített villáminterjú tartalmát is, amely a valós komáromi helyzet téves megítéléséről és a következetesség hiányáról tanúskodik. Az elnök úr a komáromi MKP megerősödéséről beszél, amelyben Stubendek László „komoly érdemeit“ méltatja..Szerinte az MKP erősödőse mindenki számára újabb és újabb lehetőségeket kínál majd az önmegvalósításra a magyarság és a régió érdekében“. Ezzel szemben „egyértelmű“, többes számban kifejezett kéréssel fordul Stubendek Lászlóhoz, hogy „ne induljon független polgármester-jelöltként az önkormányzati választásokon”. Mi komáromi polgárok, civilek, MKP tagok, valamint – a történtek miatt már kilépett – volt tagok, az elnök úr megítélésének ellentmondóan, az MKP helyzetét a régióban (sajnos) kritikusnak látjuk, s tulajdonképpen az MKP jövője érdekében szorgalmazzuk Stubendek László függetlenkénti indulását. Felettébb indokoltnak tartanánk ha az elnök úr több eredeti forrásból származó információkra támaszkodna. Szerintünk a Czíria – Petheő ügyben is, átgondoltabb és visszafogottabb megnyilatkozásokra lenne szükség, mert a mai állapot erőltetése a választók teljes passzivitását eredményezheti.

A petíciót elindítók közös álláspontját Brinzik László közölte lapunkkal

Top