Megoldást sürgetnek a közlekedési gondokra

Gúta/Régió. A Komáromot Vágsellyével összekötő 573-as másodrendű közút túlterheltsége komoly problémákat okoz az útszakasz mellett fekvő települések – Gadóc, Keszegfalva, Gúta, Ifjúságfalva, Negyed, Vágfarkasd – lakóinak. Zaj, por, vibráció, repedező házfalak keserítik életüket, a nagy forgalom ráadásul fokozott balesetveszéllyel jár. A nemrégiben Negyed és Ifjúságfalva között történt, négy emberéletet követelő tragikus baleset pedig – ahol egy lengyel kamion három személygépkocsit sodort el – mindennél jobban ráirányította a figyelmet a helyzet tarthatatlanságára. A rövid és hosszú távú megoldások keresése céljából kezdeményeztek munkamegbeszélést Nyitra megye MKP-s képviselői az érintett települések polgármesterei, a komáromi és a vágsellyei járási közlekedésrendészet, a járási hivatalok, valamint az útkezelő vállalatok képviselőinek részvételével. A találkozó helyszíne a gútai városháza nagyterme volt.

Házigazdaként Horváth Árpád, Gúta polgármestere, Nyitra megyei képviselő bevezetőjében leszögezte, a szóban forgó 573-as út megyei tulajdonú, fenntartása is a megye hatáskörébe tartozik, ezért is indult tőlük a találkozó kezdeményezése. A probléma komplex megoldást kíván, ami túlmutat az egyes települések, illetve járások határain. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a legnagyobb gondot a tranzitforgalom okozza – Pataki Dezső, Keszegfalva polgármesterének megfigyelése szerint 10-ből 8 a lengyel kamion, ráadásul „70-nel száguldoznak a faluban” –, amit ki kellene tiltani erről a szakaszról. A Monostori híd átadásával csak rosszabbodott a helyzet, míg ugyanis a magyarországi részen már a híd átadása előtt elkészült a hozzá csatlakozó, Dél-Komáromot elkerülő út, addig szlovák részről gyakorlatilag semmi nem történt, az Észak-Komáromot elkerülő út mondhatni, a holdban van. A Lengyelország felől Magyarországra tartó kamionok jó része pedig – valószínűleg hogy elkerülje az elsőrendű utakon fizetendő útdíjat – inkább a másodrendű utakat választja. Jövőre várhatóan megkezdődik a komáromi Vág-híd felújítása, ami tovább súlyosbítja a helyzetet.

Kitiltani a tranzitforgalmat?

A megbeszélés során felmerült a kérdés, ki lehetne-e tiltani ezeket a tranzitforgalmat lebonyolító kamionokat az 573-as útról, vagy bármiféle korlátozásokat bevezetni részükre. A közlekedésrendészet jelen lévő szakemberei elmondták, a hatályos közlekedési törvény szerint csak a harmadrendű utakra vonatkozik a 12 tonnás súlykorlátozás, tehát a másodrendű utakról nem lehet kitiltani a kamionokat. Az 573-as utat viszont több olyan, kanálison, patakon átívelő híd keresztezi, ahol például 20 tonnás korlátozás érvényes. Azok előtt viszont nem fordulnak, és fizikailag nem is fordulhatnak vissza a nagyobb járművek. Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke ezzel kapcsolatban megjegyezte, a megyei önkormányzat a közeljövőben az egész megyére kidolgoztat egy, a közlekedési táblákra vonatkozó tervezetet, amely bizonyos megyei utakról kitiltaná a tranzitforgalmat bonyolító kamionokat, vagy korlátozná áthaladásukat.

Többen megfogalmazták azt az igényt is, hogy a rendőrök gyakrabban mérjék az 573-as úton a sebességet, és ellenőrizzék a szabályok betartását. A közlekedésrendészek megjegyezték, sajnos, kevesen vannak erre a feladatra, a Komáromi járásban tízen, a Vágsellyeiben mindössze nyolcan, és elsősorban az elsőrendű utakra koncentrálnak. Szerintük viszont a munkafelügyelet is végezhetne ellenőrzéseket, hogy a kamionvezetők betartják-e a pihenőidőket.

Átfogó megoldás kellene

Keszegh Béla, Komárom polgármestere úgy fogalmazott: komplex megoldásra van szükség, mert azzal, ha kitiltják az 573-as útról a kamionokat, a járás másik felében, a Komárom–Érsekújvár szakaszon növekszik meg a forgalom. Közös fellépéssel arra kell inkább rábírni a közlekedési minisztériumot, hogy mindaddig, amíg nincs megfelelő útinfrastruktúra – például amíg nem készülnek el Nyitra és Komárom között legalább a településeket elkerülő szakaszok, nem épül tovább az R7-es Érsekújvár irányába –, addig vezessenek be a Monostori hídon súlykorlátozást, és Pozsony felé tereljék a Lengyelország felől érkező, illetve oda tartó kamionokat. Elhangzott az is, hogy Nyitra megye az egyedüli az országban, ahol egy kilométernyi sztráda sincs, ezért is van nagyobb teher a megyei utakon. Jozef Balkó, a Nyitra megyei hivatal közlekedési osztályának vezetője rámutatott, 500 kilométernyi út van a megye kezelésében, az elmúlt 4 évben ebből 300 kilométert felújítottak, de mire végére érnek, kezdhetik elölről, mivel a kamionok újra és újra tönkreteszik az utakat.

Találkozóra hívják a tárcavezetőt

Régiónkat az úthálózat-fejlesztés terén (is) mostohagyerekként kezeli a mindenkori szlovák kormányzat. Nincs ez másként most sem. A kormány által május közepén jóváhagyott országos közútfejlesztési ütemtervben – amely Andrej Doležaj közlekedési miniszter tavalyi, 100-as prioritási listájára épül – a komáromi elkerülő út a 86. helyen szerepel, és más állami útfejlesztések sem várhatók régiónkban. A munkaértekezleten elhangzott, Vágsellyén már 2012-ben kiadták az építkezési engedélyt a várost elkerülő út megépítésére, de a mai napig egy kapavágás sem történt.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy céljaik elérése érdekében egységesen kell fellépniük. A lehető legrövidebb időn belül találkozóra hívják Andrej Doležaj tárcavezetőt, ismételten felvázolják neki a térség gondjait, amelyekre rendszerszintű megoldást várnak.

Jövőre megújul a Komárom-Gúta útszakasz

Bár a munkaértekezleten vázolt gondokat nem igazán orvosolja, a közlekedésbiztonság szempontjából azonban fontos beruházás várható a Komárom és Vágsellye közti útszakaszon, amit a megye az Integrált Regionális Operatív Program keretében uniós forrásból finanszíroz. Csenger Tibor rámutatott, komplex útfelújításról van szó, számos, a közlekedés biztonságát szolgáló elemmel. Hamarosan kiírják a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására, a Komárom és Gúta közti rész jövőre, a Gúta és Vágsellye közti szakasz pedig 2023-ban készül el.

(vkm)

(Cikkünk a Delta október 19-i számában jelent meg.)

Kapcsolódó cikkeink:
Állami útépítés: megint kisemmizték a déli régiót
Négysávos út Komáromtól Székesfehérvárig
Városi rendőrök a Pozsonyi úti körforgalomnál
Polgármesterekkel tárgyalt a közlekedési miniszter

Top