Új rendőrparancsok Komáromban

Múlt csütörtökön a komáromi képviselők jóváhagyták az új városi rendőrparancsnok kinevezését: június 1-től Tóth Sándor tölti be ezt a posztot. Az Esztergályos utca lakói a testület előtt beszéltek arról, hogy elviselhetetlen körülmények között kénytelenek élni az összeférhetetlen lakosok miatt, ám egyelőre nem született kielégítő megoldás.

Többször is írtunk arról, hogy az I-es és II-es lakótelepen van 4 olyan magántulajdonban lévő bérház, ahol olyan bérlők laknak, akik képtelenek betartani a normális együttélés szabályait, pokollá teszik a környékbeliek életét. A testületi ülés elején szót kapott az Esztergályos utca néhány lakója, akik nehezményezték, hogy áprilisi petíciójukra nem kaptak választ. Beadványukban többek között azt tudakolták, hogy milyen konkrét intézkedéseket foganatosított eddig a város annak érdekében, hogy végre nyugalomban élhessenek, és milyen további lépésekre készülnek. Csalódásuknak adtak hangot, hogy az ülés elején nem volt jelen Knirs Imre alpolgármester, aki korábban megígérte nekik, hogy 30 napon belül hivatalos választ kapnak kérdéseikre. Mint elhangzott, Knirs Imre és Stubendek László polgármester Pozsonyban, a munkaügyi minisztériumban tárgyalt.

„Nem szeretnénk így élni, ez tarthatatlan, éjjel-nappal veszekedések, hangoskodások, drog-ügyek zavarják a nyugalmunkat, nem merjük kiengedni az udvarra gyerekeinket, unokáinkat. Nem bírjuk tovább!“ – sorolták a lakók, akik szerint az elmúlt hónapokban még rosszabbra fordult a helyzet utcájukban.

renn

A hivatal képviselői arról beszéltek, nem tétlenek az ügyben, az egyik lakótömb esetében folyamatban van a város tulajdonszerzése zálogosítás útján, bírságolnak a városi rendeletek megsértése, kihágások miatt, a helyi adók nem fizetése okán. Megemlítették azt is, a folyamat azért halad lassan, mivel a bérlők és tulajdonosok nem veszik át a felszólításokat, és minden törvényi lehetőséget kihasználnak arra, hogy hátráltassák a város igyekezetét.

Minden felszólaló egyetértett azzal, hogy teljesen jogos a lakosok felháborodása, ugyanakkor a többség azt is elismerte, hogy valóban korlátozottak a város törvényes lehetőségei. Elhangzott az is, hogy az állami szervek – például állami rendőrség, az adóhivatal – nem végzik megfelelően munkájukat. Minden nehézség ellenére azonban még intenzívebben kell foglalkozni a törvényes lehetőségekkel, és ha kell, a városi hivatal összes munkatársát a probléma megoldására kell ráállítani, a lakosokat és képviselőket pedig minden lépésről közérthető módon kell tájékoztatni – fogalmaztak a városatyák.

Két konkrét felvetés hangzott el, egyrészt az, hogy a városi rendőrök 24 órás járőrszolgálatot lássanak el a környéken, a másik az, hogy a város vásárolja meg a 4 problémás lakótömböt. Mivel nem betervezett programpontról volt szó, semmilyen döntés nem született, a lakosok türelmét kérték.

Téma volt a városi fenntartású, Ispotály utcai idősotthon is. Miután az előző ülésen menesztették az igazgatónőt, most az új vezető kiválasztásának módja volt a téma: milyen feltételekkel írják ki az ezzel kapcsolatos pályázatot? Hosszas vita után megválasztották a jelentkezők anyagait véleményező bizottság 7 tagját, majd a képviselők meghatározták azt is, milyen feltételeket kell tejesítenie a pályázóknak. Vezetői tapasztalat nem lesz szükséges, viszont a szlovák mellett a magyar nyelv ismerete is feltétel lesz – utóbbi csak szóban.

Tóth Sándor az új rendőrparancsnok

A leglényegesebb pont az új városi rendőrparancsnok kinevezése volt. Az időközben megérkező polgármester elmondta, az eddigi parancsnok, Rozsnyó Lajos felmentését kérte, ezért javaslatot tesz menesztésére. Egyúttal a jelenlegi rendőrparancsnok-helyettest, Tóth Sándort javasolta kinevezni a városi rendőrség élére, és ehhez kérte a képviselők jóváhagyását. Némi vita alakult ki arról, hogy nem lenne-e helyesebb versenytárgyalást kiírni a posztra – erre a törvény szerint nincs szükség –, ám a testület nagy többsége egyetértett Stubendek László választásával, és úgy vélték, Tóth Sándor már eddig is bizonyította rátermettségét, és személyében megfelelő vezetője lesz a komáromi városi rendőrségnek. A jelenlévő 21 képviselő közül 20-an támogatták kinevezését, így június 1-jével ő tölti be a városi rendőrparancsnoki tisztséget. A testület egyúttal köszönetét fejezte ki Rozsnyó Lajosnak eddigi munkájáért.

tothsandor

Számos vagyonjogi ügy is napirenden volt, többek között végleg jóváhagyták a volt vámház eladását. Ennek értelmében 62 ezer euróért a Štefan Chudý vállalkozóhoz köthető Marina-alt Kft. vásárolta meg a romos állapotba került épületet – az alatta lévő telek is a cég tulajdonában van. Elhangzott, a vállalkozónak komoly tervei vannak a környéken, olyan beruházást valósíthat meg, mely a város turizmusának fellendítését is szolgálja.

Eldőlt az is, hogy heteken belül megnyílhat a büfé a gyerekparkban, miután a képviselők jóváhagyták, hogy egy helyi vállalkozó havi 120 euróért kibérelhesse a nemrégiben felújított kis házikó egyik helyiségét. A vállalkozó vállalta a nyilvános toelettek felügyeletét, rendben tartását is.

Mivel a betervezett program nagyobb részét nem sikerült átvenniük a városatyáknak, csütörtökön újabb testületi ülésre kerül sor.

(csá)

Top