Kemény bírságokkal oldanák a pattanásig feszült helyzetet

KOMÁROM. A Dunamente turisztikai szervezet megalakításáról szóló jóváhagyás mellett a leglényegesebb pont az I-es és II-es lakótelepet érintő problémák megtárgyalása volt a múlt heti testületi ülésen. Úgy tűnik, a város és a képviselők igyekeznek megoldani az összeférhetetlen lakosok okozta gondokat. Kérdés, mikor lesz eredménye a nyomásgyakorlásnak.

Obrázok 014

Két hete lapunkban is részletesen tájékoztattunk arról, hogy az említett lakótelep több utcájában – Esztergályos utca, Hegesztők utcája, Barátság utca – is vannak olyan lakótömbök, amelyekben összeférhetetlen, az alapvető együttélési szabályokat nem betartó bérlők laknak, akik viselkedésükkel megkeserítik a törvénytisztelő többség mindennapjait. Többnyire romákról van szó. A testület elé terjesztették a városi rendőrség és a szociális terepmunkások ezzel kapcsolatos jelentését, továbbá azt a petíciót is, amiben a lakótelepen élők kérik a komáromi képviselőket, hogy oldják meg az összeférhetetlen romák miatti elviselhetetlen helyzetet az Esztergályos utcában. Idősek és gyerekek biztonságának veszélyeztetése, terrorizálás, ablakok betörése, szemetelés, éjszakai nyugalom megzavarása – néhány konkrét lakossági panasz, mely szerepel a petícióban, melyet eddig már közel négyszázan aláírtak, ám a gyűjtés tovább folytatódik. „Kijelentjük, hogy ezt a kritikus helyzetet már nem vagyunk hajlandóak elviselni a továbbiakban, egyúttal nem is vagyunk kötelesek” – szögezik le az aláírók.

Andruskó Imre szerint a helyzet pattanásig feszült, Bastrnák Tibor pedig a tulajdonosokra gyakorolt folyamatos nyomás fenntartását nevezte kulcsfontosságúnak. Less Károly a helyzet mihamarabbi megoldását szorgalmazta, Varga Tamás pedig felvetette, hogy akár romákkal együttműködve is lehetne javítani a helyzetet, például ha roma járőröket alkalmaznának, lehetőleg olyanokat, akiknek nagy a tekintélyük az ottani közösségben.

Elhangzott, a városi rendőrség hatékonyabban teszi a dolgát a pár hónapja nyílt rendőrőrsnek is köszönhetően, továbbá a szociális terepmunkások tevékenysége is hoz részeredményeket, azonban akkor lehet valódi eredmény, ha az összeférhetetlen lakosok elköltöznek. A város természetesen nem teheti meg, hogy csak úgy kiköltöztesse a beilleszkedni képtelen lakókat egy magántulajdonban lévő lakásból, ezért a legkézenfekvőbb megoldás, ha sikerül megegyezni a tulajdonossal, hogy az összeférhetetlen bérlőket ő költöztesse ki.

20150707_142942

A városnak azonban akadnak olyan törvényes eszközei, amelyekkel nyomást gyakorolhat a lakótömbök tulajdonosaira – mutatott rá a városi hivatal által kidolgozott javaslat és jelentés. Akad olyan tulajdonos, aki már évek óta nem fizeti a helyi adókat, ezért a város a tartozások fejében már most zálogjogot szerzett azt ingatlanon. Ha az újabb adóhátralékokat sem rendezi, ezeket is ráterhelik az ingatlanra. Ezen kívül további bírságok szabhatók ki, illetve szankciók alkalmazhatók a tulajdonos által nem betartott szabályok megszegése miatt – szomszédok zavarása, építési hulladék tiltott elhelyezése. Csaknem 7 ezer eurós bírságot róhat ki a város, amennyiben egy vállalkozó megsért valamilyen rendeletet, például nem ügyel a tisztaságra az általa használt ingatlanon és ezzel rontja a városképet, vagy éppen a közterületet rongálja. Hamarosan sor kerülhet a bírságok kiszabására.

A képviselők végül elfogadták a városi hivatal által vázolt javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy jövő februárban újra foglalkoznak a problémával, és megvizsgálják, milyen eredményre vezetettek a nyomásgyakorlási módok.

Egyelőre nem lesz utcalezárás

Többek között téma volt a Hegesztők utcájában található idősek otthona tulajdonosának kérvénye, mely szerint kibérelné a várostól az otthon két épülete közötti útszakaszt és lezárná azt, hogy az otthon lakói nyugodtabb körülmények között élhessenek, mivel a környék összeférhetetlen lakosai itt is okoznak gondokat. A vállalkozó terve ellen azonban petíciót indítottak a lakosok, közel 300-an követelték, hogy a város ne járuljon hozzá az utca lezárásához, mivel az megnehezítené a polgárok közlekedését. A testület megosztott volt a kérdésben. Kovács Dávid például hangsúlyozta, nekik elsősorban a komáromiak érdekeit kell szem előtt tartaniuk, ezért a vállalkozónak a lakosokkal kellene kompromisszumot kötnie az ügyben (azóta már lezajlott egy egyeztetés a vállalkozó és a lakosok között). A kérvényről végül nem szavaztak.

(csá)

(Cikkünk a Delta november 16-i számában jelent meg.)

Top