Tovább húzódik a Gúta TV ügye

Múlt héten ülésezett a gútai képviselőtestület: megszavazták az iskolák költségvetésének módosításait, kiderült az is, ki kerül a Gútai Szabadidőközpont igazgatói posztjára, a Gúta TV ügyvezető igazgatójának személye viszont továbbra is kérdéses – az ezt tárgyaló programpontot a nem egyértelmű törvényértelmezés miatt végül levették a napirendről.

Március végén tartotta soron következő testületi ülését a gútai önkormányzat. Horváth Árpád polgármester elmondta, a városban folytatódnak az útjavítások, és a magyar nyelvű speciális iskola kérdéséről is tájékoztatott – ebben az esetben egy konténeriskola lehet a megoldás. A képviselőtestület tudomásul vette a város pénzügyi elemzését: 2013-hoz képest csökkentek a tartozások, a város így az előző 4-5 évhez képest rendezett pénzügyekkel rendelkezik, a kintlévőségek területén azonban javítani kell. A pénzügyi bizottság a hitelkeretről és a vagyon kihasználtságáról kért kimutatást.

A továbbiakban a képviselők az iskolaügyi anyagokat vették sorra. Beszámoltak róla, hogy az Iskola utcai iskolakonyha, amely két alapiskola étkeztetéséért felel, rossz állapotban van, a higiéniai előírásoknak már nem felel meg, ezért rekonstrukcióra és bővítésre szorul. Ennek egy részét saját pénzből, a másik részét hitelből szeretnék fedezni. A kiadások terén azonban nem csak az épület átépítésével, hanem a berendezés megújításával is számolni kell, az ugyanis már elöregedett és megrongálódott. Jelenleg az építési engedély kiadásának adminisztrációs előkészítése folyik. A testület tudomásul vette és végül – kisebb súrlódások mellett – megszavazta az intézmények költségvetésének módosításait. A II. Rákóczi Ferenc Alapiskola és a Komenský Alapiskola tanárasszisztenseinek bérével kapcsolatban is döntöttek: a hozzájárulást az intézmények maguk oldják meg, az egyik iskola pedig besegít a másiknak. Megalakult a Gútai Szabadidőközpont mellett működő öttagú iskolatanács is, amelynek elnöke Madarász Róbert lett.

Az ülésen a Szabadidőközpont igazgatói posztjára kiírt pályázat eredményét is ismertették. A pályázatra két jelentkezés érkezett, az egyikük pályázata azonban nem felelt meg a feltételeknek. A Gútai Szabadidőközpont igazgatói posztját így április elsejétől Kulich László tölti be.

Az iskolaügy mellett a másik leghosszabban tárgyalt programpont a Gúta TV kérdése volt. Az alapítólevél módosításáról szóló határozati javaslatot Koczkás Beáta alpolgármester terjesztette be. A módosítás szerint a jelenlegi három helyett egy ügyvezető igazgató lenne, aki nem vállalkozhat, továbbá háromtagú felügyelő tanácsot hoznának létre, amelybe jelöléseket várnak. A tevékenységi kört háromra bővítenék – kiadói, számítógépes tevékenységre, és a számítógépes adatfeldolgozáshoz kapcsolódó szolgáltatásokra. Az első hozzászólás a független frakcióban tevékenykedő Németh Ivetától érkezett, aki a törvényes keretek betartására hívta fel a figyelmet. Egy 2003-as törvényre hivatkozva véleménye szerint pályázatot kell kiírni az ügyvezető pozíciójára, nem nevezhető ki a testület által. A polgármester és a főellenőr is egyetértett abban, hogy független törvényértelmezés szükséges. Az ülésen Kürti Endre, az egyik jelenlegi ügyvezető igazgató is felszólalt. Felhívta a figyelmet, hogy már több hónapja húzódik a Gúta TV ügye. „Döntsenek okosan, de minél előbb” – kérte a képviselőket. Ezután Lengyel István (független) vette át a szót, aki lemondott az ügyvezető igazgatói pozíciójáról. Németh Iveta, a harmadik ügyvezető igazgató elmondta, ő nem szándékozik lemondani, megvárja a testület döntését. Egy rövid szünet után a polgármester megismételte korábbi álláspontját: mivel nem egyértelmű a vonatkozó törvény értelmezése, jogi szakvéleményt kér a döntés előtt, ennek értelmében pedig a testület levette a programpontot a napirendi pontok közül.

A továbbiakban a város ártérképéről esett szó, az érvényes határozat egy pontban módosult. Fekete Attila bizottságának javaslatára csökkent a Déli zóna családi házak építésére kimért telkek ára 15 euró/m2-re, a központban maradt a telekár 30 euró/m2. Az ülés végén a polgármester beszámolt az idei vásári koncertekről is: az augusztusi hétvége folyamán fellép majd a Balkan Fanatik, a KFT, a Firkin, Pély Barna és a United.

(sza)

Top