Tisztább és gazdaságosabb községért

A hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk feladata és felelőssége, amit csak közös erőfeszítéssel lehet elérni. A hulladékkezelés megszervezése az önkormányzatok kötelessége, a lakosságnak pedig a leghatékonyabb formáját szükséges választani. A hulladékot egy ötletes ember találóan „kultúrsalaknak“ nevezte.

A temérdek mennyiség csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, mely a hulladékot környezetbarát módon kezeli. Sajnos, ma még nagy mennyiségű újra hasznosítható anyag kerül a kukákba a háztartási hulladékkal együtt, pedig a válogatott hulladék nemcsak környezetkímélő, de jelentős megspórolást is jelent az önkormányzatoknak.

Marcelháza a Komáromi járás második legnépesebb községe, ahol az önkormányzat mindig fontosnak tartotta az ehhez szükséges gyűjtőudvar létrehozását. A második nekifutás után a pályázat eredményes lett, a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyta az udvar megépítését, felszerelését és gépesítését. A község polgármestere, Varga Ervin, még 2011. március 10–én írta alá a szerződést az illetékes minisztériummal, melynek értelmében 428 311 euró támogatást kapott a község, amelyhez további 22 543 euró önrészt vállalt. Ebből az összegből sikerült egy 22 áras területet lekeríteni Szedmerócán a hozzá szükséges épületekkel, raktárakkal, konténerekkel, présgéppel és egy Zetor traktorral, melyhez speciális utánfutó is tartozik. Az üzembe helyezés 2012 júniusában valósult meg, az Ekodvor Marcelová elnevezésű gyűjtőudvarnak állandó gondnoka azóta is Andruskó István.

IMG_6282

Korábban a község az egész folyamatot a saját erejéből oldotta meg, a begyűjtést és a bálázást is beleértve, majd önerőből értékesítették a hulladékot minimális haszonért. 2016 elején viszont hatályba lépett a hulladékgazdálkodásról szóló új törvény, aminek értelmében júliustól a városok és falvak új rendszert kötelesek bevezetni. A cél megszüntetni a vegyes hulladék begyűjtését, a háztartások kötelesek szelektálni a keletkezett hulladékot. A község saját erejéből már nem képes megoldani az elszállítást és az értékesítést, így szerződést kötött az OZV Rec Obal pozsonyi társasággal, akik egy komáromi kirendeltséggel végzik a szükséges munkálatokat.

Marcelházán július elejétől 11 különböző konténer lett elhelyezve a lakosság részére, ill. különböző színű (sárga, zöld és színtelen) zsákokat kell használni, melyek a kötelező szelektálás feltételeit biztosítják. A begyűjtés kéthetente történik, de ezenkívül bárki leadhatja a gyűjtőudvaron a feleslegessé vált papírt, textilt, akkumulátorokat és a különböző elektronikai cikkeket is. A papírbálákat a papírgyár, a textilt az Eco Textil, az elektronikai hulladékot az Enviropool társaságok vásárolják fel, a szerződés értelmében az elszállítást minden esetben a Brantner Nové Zámky végzi, tehát a község feladata még Marcelházán befejeződik. A vashulladék gyűjtése nem tartozik a község feladatai közé, azt a közeli Bátorkeszin lehet leadni.

IMG_6283

A község saját erejéből megoldotta a korábbi, felelőtlen szemetelés következményeit is, mert eltávolítva az illegális lerakatokat, megtisztította az erdőszéleket, a folyópartokat és a nádasok széleit.

Remélhetőleg a jó példa is ragadós lesz és a környező községek is hasonló módon kezelik a felhalmozódó hulladékot. A tiszta környezet minden település érdeke, és egy modern szelektív hulladékgazdálkodás jelentős spórolást is eredményez. Ezért viszont a lakosoknak is mindent meg kell tenni, az önkormányzatnak pedig biztosítani a feltételeket.

(kbs)

Top