Támogatásokról is döntött a megye

Több járásunkat érintő döntés is született Nyitra Megye Önkormányzatának legutóbbi ülésén. A képviselők jóváhagyták az idei kulturális és sporttámogatásokat, néhány műemlék rendbehozatalára is pénzt különítettek el, de két útszakasz felújításáról is döntöttek.

Pontosabban az utak felújítására már tavaly ősszel rábólintottak, most viszont a költségvetés módosításával a szükséges pénzforrást is elkülönítették. Összesen 1,6 millió eurós keret áll rendelkezésre a megyei utak (a másod- és harmadosztályú utakról van szó) javítására, felújítására. A Komáromi járásban Lakszakállas és Ekecs között két 500 méteres útszakaszra kerül új burkolat, továbbá a Komárom-Agyagos-Zöldállás útszakaszon egy 1 kilométeres részt javítanak ki – itt egy kisebb híd is felújításra kerül.

A megyei önkormányzat döntött az idei kulturális és sporttámogatásokról is. Összesen 220 ezer eurós volt a teljes megyei keret, ebből a járások népességük arányában részesedtek. A Komáromi járásban mind a kulturára és sportra is egyaránt 33 227 euró jutott, ennek szétosztásáról járásunk 8 megyei képviselője (7 MKP, 1 Híd) közösen döntött – mondta el lapunknak Petheő Attila (MKP) megyei képviselő, aki a megyei kulturális és sportbizottság tagjaként koordinálta az egyeztetést. Járásunkban összesen 93 kulturális pályázatot bíráltak el pozitívan, többségében 250-500 eurós támogatást hagytak jóvá az egyes rendezvényekre, vagy szervezeteknek, csak néhány esetben fordult elő ennél kicsit magasabb összeg. Sporttevékenységre járásunkból 73 pályázó kapott támogatást, itt is hasonló nagyságrendű összegekről beszélhetünk.

A megyei parlament a megye területén lévő műemlékek felújítására is jóváhagyott kisebb összegeket, erre a célra összesen 33 ezer eurós pénzcsomag állt rendelkezésre. Járásunkból 2 pályázatot támogattak: az Alsó-Csallóközi Környezetvédők Társulása 1900 eurót nyert el a gútai vízimalom egy részének rendbehozatalára, a komáromi városi hivatal pedig 800 eurót kapott Klapka György főtéri bronzszobrának restaurálására.

Farkas Iván, az MKP megyei képviselőcsoportjának vezetője tájékoztatójában kiemelte, elkészült egy Nyitra megyét érintő részletes területfejlesztési felmérés, melynek során társadalmi, gazdasági és más szempontokat figyelembe véve vizsgálták a megye településeit. „Az adatokból meglepetés nélkül kiderült, hogy Nyitra megye északi járásaiban, illetve településein jobb a társadalmi-gazdasági helyzet, mint a megye déli, magyarlakta járásaiban. Nagyon fontos megállapítás ez, hiszen a most kezdődő hét éves programidőszak tekintetében reménykeltő kiindulási alapot jelent. Jól szemlélteti ugyanis, hogy az uniós fejlesztéseket elsősorban a megye déli járásaiba kellene irányítani. Az adatok kiváló forrásként szolgálhatnak a Leader társulások fejlesztési stratégiájához, az egyes települések társadalmi-gazdasági fejlesztési stratégiájához (PHSR)“ – mutatott rá a politikus.

(cs)

Top