Óvoda és bölcsőde épül Perbetén

2019. augusztus 4-én rakták le a Napraforgó magyar nyelvű bölcsőde és óvoda alapkövét a községben, a helyi születésű Nagy Béla nyugalmazott lelkész által felajánlott telken.

Perbetei óvoda alapkő 5

A beruházás a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja részeként, a Bethlen Gábor Alap közvetítésével valósul meg. A Perbetei Református Egyházközség 980 ezer eurót (305 millió forint) kapott a magyar kormánytól a Napraforgó bölcsőde és óvoda felépítésére, amelynek átadását jövő év júniusára tervezik. A berendezést egy korábbi kormánytámogatásnak köszönhetően már megvásárolták. Az intézményben két, 20-20-as létszámú óvodai és egy 12 fős bölcsődei csoportot szeretnének nyitni, ahová felekezeti hovatartozástól függetlenül várják a gyermekeket. Az intézmény igazgatói posztjára 2020 márciusában írják ki a pályázatot.

Az alapkőletételt megelőző ünnepélyes istentiszteleten Erdélyi Adél perbetei lelkész a házigazdák nevében köszöntötte a jelenlevőket, köztük a telket adományozó Nagy Bélát, Papp Dániel nyugalmazott lelkipásztort, aki 45 évig szolgálta a helyi református közösséget, Fekete Irént, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökét, Kiss Beátát, az MKP oktatási és kulturális alelnökét, Gyarmati Tihamért, az MKP Nyitra megyei képviselőjét és Zsitva Norbertet, Perbete polgármesterét.

Az istentiszteleten Czinke Zsolt Bátorkeszi lelkipásztora hangsúlyozta: az alapkőletétel a perbetei magyar jövő építéséhez vezető első lépés, amely a felvidéki magyar közösség, a reformátusság és az egész magyar nemzet növekedését is szolgálja. Leszögezte, a felépülő intézményt élettel megtöltő gyerekek közt lehetnek közösségünk majdani vezetői is. Erdélyi Zoltán lelkész úgy fogalmazott: tájainkon is egyre nagyobb a sötétség. Világosság csak ott van, ahol az emberek jót, tartósat akarnak létrehozni. „Az identitászavar és az asszimiláció térhódítása idején hiányoznak a világosságot hozó emberek, ezért legyünk mi magunk a fény!” – mondta.

Perbetei óvoda alapkő 3

Korábban csak óvoda építését tervezték, de látva, hogy nagyon sok dolgozó szülő egyéb lehetőség híján a közeli városokba, Komáromba vagy Érsekújvárba viszi bölcsődés korú gyermekét, a presbitérium úgy határozott, ezt az igényt helyben is ki lehetne elégíteni, így biztosítva nemcsak a református óvoda, hanem a magyar tannyelvű alapiskola számára is az utánpótlást.

Zsitva Norbert úgy fogalmazott, hisz Perbete megújulásában, fejlődésében, ahol a fiataloknak érdemes odahaza maradniuk, jövőt tervezniük. Kiss Beáta MKP-alelnök pedig arról szólt, hogy egy-egy ember identitása három stabil pilléren – család, egyház és a megfelelő oktatási-nevelési intézményrendszer – nyugszik. Megdönthetetlen identitású felnőtté csak az válik, akinek az életében mindhárom pillér jelen van.

Az ünnepség Himnusz éneklésével zárult.

Kép és szöveg: miriák

Top