Ógyallán behajtják az adósságokat

Végrehajtó által igyekszik behajtani a város a 2018. december 31-ig felhalmozódott adóhátralékokat; az intézkedés több mint 200 fizikai és jogi személyt érint – tájékoztatta a képviselőket a legutóbbi testületi ülésen Margita Rechtorisová, a városi hivatal pénzügyi-gazdasági osztályvezetője.

GYalla testület

Bár az év eleje óta 33 ezer euró régi tartozást kiegyenlítettek az adósok, augusztus 31-hez még 73 ezer euró, korábbi évekből származó kinnlevősége volt a városnak, elsősorban ingatlanadókból. Ebből a lakosok tartozása 41 ezer euró, a vállalkozó fizikai személyeké 5100, a jogi személyeké pedig 27 ezer. Nyolc hónap alatt 24 százalékkal sikerült csökkenteni az adósságállományt, ami annak is köszönhető, hogy ismételten felhívták az adósok figyelmét kötelességük teljesítésére, levélben, beidézésükkel, továbbá a városi hivatal weboldalán. A város lehetőséget kínál a részletfizetésre is. „Az adósoknak azonban tudatosítaniuk kell, hogy ha nem rendezik tartozásukat, akkor a város végrehajtóhoz fordul – mondta az osztályvezető. – Jelenleg készítjük elő az alapanyagokat a végrehajtó számára, több mint 200 adósról van szó, túlnyomó többségükben fizikai személyekről.” Megtudtuk, a város nem csak külső végrehajtóhoz fordul – ami a végrehajtói díjakkal együtt akár többszörösére növelné az adósok által befizetendő összeget –, hanem végrehajtói jogosítvánnyal rendelkező alkalmazottjuk végzi majd a feladatot.

A képviselők közül többen azt javasolták, hogy az adóhátralékok behajtásából származó összeg kerüljön automatikusan a beruházási alapba. Edita Gogolová főkönyvelő felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy jogilag ilyen lépést csak költségvetés-módosítással lehet megtenni, amihez képviselői határozat kell. A testület tehát olyan határozatot fogadott el, miszerint a 2018. december 31-ig felhalmozott adóhátralékból befolyó összeget – a szükséges költségvetés-módosítást követően – kizárólag beruházásra fordítja a város.

(vkm)

Top