Hadtörténeti múzeumot hoznának létre Gútán

Hadtörténeti múzeum alapítási szándékáról is döntöttek idei első testületi ülésükön a képviselők, amelynek kiállítási anyagát a helybéli Angyal Attila bocsájtaná a város rendelkezésére. Bár az alapítás ötletét mindenki jónak tartotta, a leendő múzeum helyszínével kapcsolatban személyeskedő vita alakult ki az ülésen.

Halász Béla polgármester a határozati javaslat előterjesztésekor rámutatott: annak érdekében, hogy fellendítsék a városban az idegenforgalmat, a szép környezeten, a vízimalom térségén kívül mást is kellene kínálni a turistáknak. Ezt a célt szolgálná a hadtörténeti múzeum létesítése. Angyal Attila, aki már évtizedek óta gyűjti a huszadik századi haditechnikát, fegyvereket és egyéb relikviákat, felajánlotta együttműködését. Azaz, ő adná a múzeum anyagát és kiépítené biztonsági rendszerét – ami nem egyszerű feladat, hiszen értékes gyűjteményről van szó, országos viszonylatban is a legnagyobbak egyike –, a város pedig a helyszínt, az infrastruktúrát adná, valamint működtetné is az intézményt. Az elképzelések szerint a jelenleg üresen álló Szabadidőközpont megfelelne a célnak, már csak azért is, mert közel van a város legnagyobb látványosságához, a hajómalomhoz, és az udvarán a nagyobb haditechnikának is lenne hely. A Szabadidőközpont foglalkozásait pedig takarékossági okokból már tavaly szeptemberben a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolába költöztették.

Samu István, a kulturális bizottság elnöke szerint a múzeum kuriózumnak számítana a régióban, ahol rendhagyó történelemórákat is tarthatnának, különböző pályázatokba lehetne bekapcsolódni általa és idővel akár a Tatai Patarához (török kori történelmi fesztivál) hasonló rendezvénysorozatot is lehetne köré építeni.

Mararász Róbert, az iskolaügyi bizottság elnöke – bár a múzeum ötletét „csodálatosnak” találta – kifogásolta a helyszín kiválasztását. Szerinte „egy iskolai intézménybe fegyver nem való”, és az, hogy a Szabadidőközpont foglalkozásai az épület tervezett felújítása után sem költöznének vissza korábbi helyükre, a gyerekek szempontjából visszalépés lenne. „Gúta vezetése most kimondta, hogy a turista többet ér, mint a gútai gyerek” – fogalmazott. Szavaira azonnal reagált Halász Béla, Kárpáty Ernő alpolgármester és Samu István is; a polgármester megjegyezte, ilyen vádaskodás nem való az önkormányzati ülésre, és kilátásba helyezte, hogy elveszi a szót a képviselőtől. Kárpáty Ernő is kikérte magának a gyanúsítgatást, és hozzátette, jelenleg, az új helyszínen több gyerek látogatja a Szabadidőközpont foglalkozásait, mint korábban. Végül a képviselők 12 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a hadtörténeti múzeum létesítésének szándékát.

A polgármester lapunk kérdésére elmondta, következő lépésként kidolgozzák az alapítólevelet és a működés feltételeit. Ha minden jól megy, jövőre már meg is nyílhat a múzeum. A Szabadidőközpont épületének felújítására pedig már korábban benyújtottak egy pályázatot, a mintegy egymillió eurós beruházás a tetőszerkezet teljes rekonstrukcióját, az épület szigetelését és a fűtésrendszer cseréjét tartalmazza.

Nyertes pályázatok, megemelt fizetés

A polgármester az ülésen beszámolt a már megnyert, valamint az elbírálás alatt álló pályázatokról is. A Templom téri épület szociális otthonná alakításáról és a sportpályák kialakításáról a Corvin Mátyás Alapiskola udvarán már lapunkban is beszámoltunk. A harmadik sikeres pályázat a marginalizált lakossági csoportok megsegítését szolgálja. Az elnyert közel 340 ezer euróból, amelyhez nem kell önrészt biztosítani, 30 hónapon keresztül 8 személyt foglalkoztatnak, közülük hatan a marginalizált csoporthoz tartoznak. Jelenleg zajlik a kiválasztásuk. Feladatuk közé tartozik például a gyerekek elkísérése az iskolába, a biztonságos átkelés felügyelete az óvodák, iskolák közelében a gyalogátkelőhelyeknél, a rend felügyelete, a szemetelés megakadályozása a Dankó Pista telepen stb. „Gúta először valósít meg ilyen pályázatot, de más települések gyakorlata azt mutatja, hogy a programnak pozitív hatása van a marginalizált csoportokra” – mondta a polgármester.

A testületi ülésen elhangzott, hogy április 15-én megkezdődik a városban a csatornahálózat lefektetése, ami a munkálatok idején bizony kellemetlenségekkel jár majd az érintett utcák lakói számára. Az építkezés megkezdése előtt lakossági fórumot hívnak össze, ahol tájékoztatják a gútaikat a munkák menetéről.

Úgy tűnik, Halász Béla eddigi munkájával többségében meg vannak elégedve a képviselők, Lengyel István képviselő javaslatát ugyanis, ami a polgármester fizetésének emelésére vonatkozott, 13 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadták. A jóváhagyott javaslat értelmében a polgármester alapfizetését (ami az országos áltagbér 2,81-szerese egy Gúta nagyságú városban) az eddig 25 helyett 40 százalék pótlékkal egészítik ki – ezzel teljes fizetése már meghaladja a bruttó 5 ezer eurót. Ezzel együtt emelkedik az alpolgármester fizetése is, aki a polgármester bérének 70 százalékát kapja.

(vkm)

Szociális intézménnyé alakítják át az irodaépületet
A lakosokat is szolgálják majd az iskolai sportpályák

Top