A lakosokat is szolgálják majd a gútai iskolai sportpályák

A tanév utolsó napján derült ki, hogy a város sikeresen pályázott a Sportfejlesztési Alapnál és 283 ezer euró támogatás érkezik a Corvin Mátyás Alapiskola udvarának teljes átépítésére, ahol 3 sportpálya kap helyet. Még ugyanazon a napon két újabb, az iskolák sport-infrastruktúráját érintő pályázatot is benyújtott a város, összesen 460 ezer euró értékben. Július elsejétől több helyen is megváltozott a forgalmi rend Gútán, ezért fontos, hogy ne megszokásból közlekedjenek a járművezetők.

„Komplex módon szeretnénk kezelni sportlétesítményeink bővítését, felújítását, hosszú távú elképzeléseink vannak, melyek kiindulópontja egy új városi sportcsarnok építése a meglévő mellett, a mostani futópálya helyén. Éppen ezért, amikor a Corvin Mátyás Alapiskola hatalmas, lebetonozott udvarának revitalizációjára vonatkozó pályázat készült, egy új futópálya létesítésével is számoltunk, amely majd körbeöleli a három új multifunkciós sportpályát – tájékoztatta lapunkat Kárpáty Ernő alpolgármester. – Miután a város tavaly nem járt sikerrel a Sportfejlesztési Alapnál ugyanezzel a pályázattal, kissé leporoltuk a terveket, aktualizáltuk, és nem mellesleg, előre lefolytattuk a közbeszerzést, ami az elbírálásnál pluszpontokat eredményezett. A beruházás értéke 440 ezer euró, ebből 283 ezer az állami támogatás, a városnak pedig 35 százalékos önrésszel, azaz 155 ezer euróval kell hozzájárulnia a költségekhez. A képviselő-testület már jóváhagyta az önrész összegét.” Az alpolgármester kihangsúlyozta, hogy az új sportpályák, amelyek remélhetőleg még idén elkészülnek, nemcsak a Corvin Mátyás Alapiskola diákjait szolgálják majd, hanem valamennyi gútai iskola diákjait, a városi sportklubokat és a széles nyilvánosságot is.

Június 30-án két újabb pályázatot nyújtott be a város a beruházási és regionális fejlesztési minisztériumhoz. Az egyik a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola udvarán egy kondipark kialakítását, a másik a Komenský Alapiskola melletti – korábban magántulajdonban lévő, de tavaly az önkormányzat által megvásárolt –, rendkívül elhanyagolt sportpálya felújítását célozza. Az előbbi 237 ezer, utóbbi 223 ezer euró értékű beruházás lenne.

A sort a kultúrház és a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola teljes külső rekonstrukciójára (1,57 millió euró, illetve 812 ezer euró), valamint a Corvin Alapiskola tornatermének felújítására (316 ezer euró) vonatkozó tervezetekkel lehetne folytatni. Ezeket a napokban nyújták be a közlekedési minisztérium energiahatékonyságot növelő pályázati kiírása keretében.

Pályázatok futószalagon

Lapunkban is beszámoltunk már róla, hogy a szociális minisztériumnál pályázik a város a Templom tér 32. számú épület szociális otthonná történő átalakítására, ahol 30 személyt tudnának elhelyezni. A benyújtott vázlatterveket támogatásra érdemesnek ítélte meg a tárca által kijelölt 5 tagú szakmai bizottság, jelenleg a részletes tervdokumentáció készül. „Mielőbb, még augusztus végéig szeretnénk leadni ezt a mintegy 3 millió euró értékű pályázatot. Fontos a gyorsaság, mivel az elbírálás a pályázatok beérkezési sorrendjében zajlik” – mondta Kárpáty Ernő.

Nyár derekáig kell elkészülnie két további beadványnak, az egyik a Szent Rozália park, a másik a Dögös és a Békavár térségének revitalizációjára irányul; ezeket a Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulással közösen, az Interreg határon átnyúló támogatási programjaihoz nyújtják be. „A város turisztikai vonzerejét nagymértékben növelné a Dögös, a Békavár és a vízimalom térségének átfogó fejlesztése. Először is egy víziót kell megalkotnunk, hogy ne ad hoc módon, hanem egy koncepció mentén fogjunk hozzá. A parcellák egy része a mezőgazdasági szövetkezet tulajdonában van. Ahhoz, hogy pályázni tudjunk, rendezni kell a tulajdonviszonyt, amit telekcserékkel oldunk meg” – mutatott rá Kárpáty Ernő. A város központjában lévő Szent Rozália parkba, amely jelenleg leginkább hajléktalanok tanyája, szintén életet lehelnének. Egy park ugyanis akkor tölti be küldetését, ha élettel, tartalommal töltik meg. Ehhez azonban ki kell alakítani a megfelelő infrastruktúrát, hogy legyen miért ott tartózkodniuk a lakosoknak. Az elképzelések szerint új sétányokat, pihenőhelyeket alakítanának ki és egy kis színpadot is elhelyeznének a parkban, amely kulturális és családi programok helyszínéül is szolgálna.

Befektetés a jövőbe

„Kezdetektől nagyon konstruktív és hatékony az együttműködés Halász Béla polgármesterrel, mindketten a csapatmunkában hiszünk, ennek köszönhetően tudunk ennyi pályázatba becsatlakozni és ilyen rugalmasan reagálni a kihívásokra. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy minden pályázatunk nem lehet sikeres, de azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne is próbálkozzunk – mondta az alpolgármester. – A pályázatok kidolgozását mindig megversenyeztetjük, és a legjobb ajánlatot tévő irodát bízzuk meg elkészítésével. Köszönet a képviselő-testületnek, hogy 170 ezer euró pénzügyi keretet hagyott jóvá erre a célra, így folyamatosan készíthetjük elő a pályázatokat. Szerencsére a Déli zónában történő telekeladások nyomán jó kondícióban van a város, így a pénzügyi forrás is rendelkezésre áll. A tervezek előkészítését mindenképpen olyan befektetésnek tekintjük, ami a jövőben bőségesen megtérül.”

Változások a forgalmi rendben

Július elsejétől több helyen megváltozott a forgalmi rend Gútán. Még az előző képviselő-testület hagyta jóvá az új közlekedési rendet, amelynek értelmében egyes utcákat egyirányúsítanak, alá- és fölérendelt utakat jelölnek ki és nem a jobbkéz-szabály vonatkozik majd az előnyadásra, van, ahol megállni tilos tábla kerül ki stb. „Mintegy 450 új közlekedési táblát kell majd kihelyezni a város területén, most a legyártatásuk előtti árajánlat-kérés fázisában vagyunk – tudtuk meg Kárpáty Ernőtől. – Van viszont néhány utca, ahol már kint vannak az új közlekedési táblák. Főleg olyan helyekről van szó, ahol sürgősebb volt a változtatás, vagy elég volt egy-egy tábla kihelyezésére ahhoz, hogy jóval biztonságosabbá váljék ott a közlekedés.” Egyirányúvá vált a Templom térnek a buszmegállóig futó része, a Béke utca egy szakasza, valamint az Iskola utca egy szakasza a Corvin Mátyás és a Komenský Alapiskola között. Ez utóbbi térséget iskolai övezetté is nyilvánították, ami azt jelenti, hogy ott legfeljebb 20 km/órás sebességgel közlekedhetnek a járművek. További változás, hogy a Mester utca felől haladóknak mindig előnyt kell adniuk a Híd utca és a Templom tér (körforgalom felőli része) irányából érkezőknek. Az egyirányúsított útszakaszok végén azonban a kerékpárosokra vonatkozó kiegészítő táblák is megjelentek, amelyek értelmében a biciklisek mindkét irányban haladhatnak. „Arra kérjük a járművezetőket, hogy vegyék figyelembe ezeket a változásokat és ne megszokásból vezessenek. A módosítások a közlekedésbiztonság növelését szolgálják” – tette hozzá az alpolgármester.

(vkm)

Megvan, ki építene üzletsort Gútán
Takarékoskodnak a gútai iskolaügyben
Száz nap mögöttük, 1360 nap előttük

Top