Ennyibe kerülnek a polgármesterek

Szeptember elején tájékoztattunk arról, mennyit keresnek járásunk városainak vezetői, illetve önkormányzati képviselői. Most a komáromi régió községei kerültek sorra, cikkünkből megtudhatja, milyen fizetéseket kapnak a falvak vezetői, választott tisztviselői.

A közelgő önkormányzati választások előtt talán még aktuálisabb a kérdés, mennyibe kerülnek nekünk településünk választott tisztviselői, mekkora fizetséget kapnak közösségük érdekében végzett munkájukért. Ennek próbáltunk utánajárni, de a községek – illetve vezetőik – egy része nem igazán volt partner abban, hogy tájékoztassák lapunkat, ezért hivatalos kérvényben kértünk információkat a bérekről.

Több helyről is jelezték, fizetésük nem titkos, s a bérekről szóló határozat bárki számára elérhető a település honlapján. Ez többnyire valóban így van, azonban csak hosszadalmas keresés után lehet fellelni ezeket az információkat. Ettől próbáltuk megkímélni olvasóinkat, akik most egy helyen tájékozódhatnak a választott tisztviselők béréről.

Minél több a lakos, annál több jár a polgármesternek

A polgármesterek alapfizetését törvény szabályozza, s az adott település népességének alapján 9 bérkategóriát állapít meg. Az alapjuttatást az aktuális átlagbérhez viszonyítva határozzák meg, minél nagyobb egy település, annál nagyobb számmal szorozzák meg az előző évi átlagfizetés összegét, mely 2013-ban 824 euró volt.

Íme a polgármesterek bruttó alapfizetése:

Layout 1Régiónk átlagfizetését figyelembe véve már a táblázatban szereplő minimális polgármesteri bérek is magasnak tűnhetnek, de érdemes tekintettel lenni arra, hogy egy falu igazgatása nem kevés felelősséggel is jár. Ötszáz lakosnál kisebb községek esetében a képviselő-testület a polgármester jóváhagyásával dönthet úgy, hogy a törvényben rögzített alapbérnél is kevesebbet – esetleg semennyit se – kapjon a település vezetője.

Gyakrabban fordul elő azonban az, hogy a képviselők fizetésemelést szavaznak meg a polgármestereknek. Alább következő táblázatunkban tehát nemcsak a végösszeg, hanem az emelés mértéke is lényeges információt hordoz. A testület legfeljebb 70 százalékkal emelheti a polgármester alapfizetését, elméletileg ez az emelés az elvégzett munkáért járó elismerés lenne.

Hét községben is többet keresnek, mint a városokban

Egy hónappal ezelőtt már beszámoltunk arról, hogy mekkora juttatásokat kapnak a választott tisztviselők. Mint írtuk, Komárom, Gúta és Ógyalla esetében sem jellemző, hogy a városvezetők fizetései különösebben „elszálltak“ volna, a komáromi polgármester a törvényi minimumot kapja – bruttó 2382 eurót –, míg Gúta első emberének 20 százalékos emeléssel együtt 2606 euró bruttó bért (tisztán 1888 euró) állapítottak meg. Ennél az összegnél azonban több község polgármestere is többet keres.

A járási fizetési rekordot Marcelháza vezetője tudhatja magáénak, hiszen bruttó bére meghaladja a havi 3 ezer eurót, ami azt jelenti, hogy tisztán 2 214 eurót tehet zsebre. További 6 község vezetője is több fizetést kap a legjobban kereső városi polgármesternél, mégpedig Ímely, Csicsó, Lakszakállas, Ekel, Naszvad és – egy hajszállal – Madar vezetője is. Táblázatunkban bruttó béreket közöltünk, azaz a tisztviselők a táblázatban megadottnál kisebb összeget visznek haza. Az imént említett 6 község esetében például a bruttó polgármesteri jövedelem 2700 euró körül van, a nettó kereset viszont 2000 euró alatt marad. 1500 euró körüli bruttó bér esetén pedig nagyjából 1100 euró a tiszta fizetés. Bogya és Bogyarét polgármestere is részmunkaidőben látja el feladatait, a legkevesebbet pedig a két legkisebb község vezetője keresi.

Az alpolgármesteri béreknél egy kiugróan magas fizetéssel találkozhatunk, mégpedig Nagykeszi esetében, ahol a polgármester helyettese bruttó 900 eurós (nettó 715 euró) fizetést kap. Ő azonban a hivatalvezetői teendőket is ellátja, ugyanakkor ez néhány más községnél is hasonlóképpen van. Izsán akkor jár az alpolgármesternek külön juttatás, ha legalább 5 napon keresztül, megszakítás nélkül helyettesítette a polgármestert. Ekkor a polgármesteri alapbér alapján arányos fizetés illeti meg.

Az önkormányzati képviselőknek járó juttatások terén sokszor nagyon eltérőek a szabályok az egyes községekben, táblázatunkban próbáltunk átlagos értékeket megadni, vagy ülésenkénti, vagy havi bontásban. Csak Szilos (Srobárová) község nem közölt információt lapunkkal, a községi hivatal illetékese türelmet kért a polgármester hosszabb ideje tartó kórházi kezelésére hivatkozva.

A polgármester, alpolgármester és az önkormányzati képviselők bruttó fizetése a Komáromi járás községeiben, a népesség nagyságának sorrendjében:

Layout 1

Nyilvános adatok

Rasťo Diovčoš, a közélet tisztasága felett őrködő Fair-Play Szövetség munkatársa kérdésünkre leszögezte, a polgármesterek és önkormányzati képviselők bére nyilvános adatnak minősül, az infotörvény pedig egyértelműen fogalmaz: bárki kérheti az ezzel kapcsolatos információkat egy községtől, kötelező a közlésük. Hozzáfűzte, civil szervezetüknek akadnak nagyon pozitív és nagyon negatív tapasztalataik is az önkormányzatokkal kapcsolatban. „Egyes községek igen előzékenyen reagálnak az ilyen kérvényekre, mások viszont megpróbálják ignorálni ezeket. Ez attól is függ, milyen polgármestert választanak az emberek. Nagyon egyszerű nem betartani a törvényt, de a nyilvánosság felé nyitottnak mutatkozni már nagyobb erőfeszítést igényel, ahogy bizonyos értékalapú beállítottságot is“ – nyilatkozta az aktivista. Hozzátette, tájékoztatni a választott tisztviselők fizetéséről az újságírói munka természetes velejárója.

Petra Supeková, az átláthatóbb közéletért küzdő Transparency International Slovensko (TIS) koordinátora is hasonló szellemben nyilatkozott lapunknak, megemlítve, az információközlésre alapesetben 8 napos határidő érvényes, s ha egy község fellebbezés után sem hajlandó tájékoztatni például a polgármester béréről, a kérvényező akár bírósághoz is fordulhat. Hangsúlyozta, egy köztisztviselőnek a feladataival összefüggő munkájáért, közpénzből biztosított jövedelmét gond nélkül nyilvánosságra kellene hoznia.

Csaba Ádám

Top