A falusi turizmus lehet a jövő

A Duna és a Zsitva folyók összefolyásánál fekvő községnek is olyan kihívásokkal kell megküzdenie, mint az egyre növekvő munkanélküliség, a fiatalok elvándorlása, a lakosság elöregedése és elszegényedése. Ennek ellenére az utóbbi években több szembetűnő beruházást sikerült megvalósítani.

Dunaradvány 1

Új járdát kap az alapiskola

Dunaradvány is részt vett az Eurovelo 6 kerékpárút kiépítésében. Eredményesen kapcsolódott be az Európai Unió által támogatott Tisztább Duna mentéért projektbe is. Hat új autóbuszmegállót kapott a község, az alapiskola szociális helyiségeit és tetőszerkezetét felújították. Átadásra került az új könyvtár, az ifjúsági klub. A zsitvatői temetőben új kerítést és pergolát építettek, a dunaradványi temetőben pedig a halottasház elé helyeztek ki pergolákat. A drótnélküli hangszóró segítségével minden utcába eljut a tájékoztatás. Új információs és üdvözlő/kilépő táblákat helyeztek ki a település végein. Felújításra került a súlyzóterem és új asztalitenisz asztalokat kapott a klub.
„Közös sikereinkre mindannyian büszkék lehetünk! Ezekkel a megvalósult pályázatokkal a falu vagyona közel 1 millió euróval gyarapodott” – értékelte az eddigi beruházásokat Ľubomír Púchovský polgármester, aki az idei év feladatairól is beszélt lapunknak: „Meg kell említenem a kiértékelésre váró projekteket és tervezeteket. A közvilágítási projekt már csak az állami 10 százalékos hozzájárulásra vár. Az iskola, óvoda és községi hivatal épületeinek hőszigetelésére, a nyílászárók és a fűtőrendszerek felújítására is beadtuk a kérvényünket. Szeretnénk kamerarendszert kiépíteni a településen, valamint az Enviro projekt keretén belül hulladékszállító eszközöket (traktor rakodókanállal, pótkocsi, 2 darab zárt konténer) szeretnénk vásárolni.”
„Ami az új falufejlesztési céljainkat illeti, szeretnénk felújítani az egészségügyi központot, a kerékpárutat is jó lenne kialakítani úgy, hogy ne az autók között haladjon a bicikliforgalom (a községben néhány kilométeren át a közútra vannak terelve a kerékpárosok – a szerk.), továbbá járdákat kialakítani mellette. Nagy szükség lenne a kultúrház épületének bővítésére és felújítására. Nemsokára felújításra kerül a falu borpincéje is. Igény szerint új szociális bérlakásokat is szeretnénk építeni, középmagas standard kivitelezésben. A település számára a jövő továbbra is a falusi turizmus lehet, ebben segíthet a kerékpárút is, illetve annak továbbfejlesztése. Szolgáltatások terén nincs hiány a községben, a turistáknak szállást és étkezést tudunk biztosítani, a község fejlesztési tervébe is jól illeszkedő csárda, panzió épült. Községünkben élénk kulturális és sportélet zajlik. Ebben az évben is lesz Baróti Szabó Dávid Napok, fogadjuk a Felvidéki Huszárokat, köszöntjük a nyugdíjasokat, borversenyt és Tűzvédelmi, Sport- és Kulturális Napot is szervezünk, hogy csak a legnagyobb rendezvényeinket említsük” – zárta tájékoztatását a polgármester.
A kisközség helyzetének javításában a választott helyi képviselőkre és a döntéshozókra nagy felelősség hárul. Gyors cselekvésre, összefogásra, a lehetőségek széles körű kihasználására van szükség annak érdekében, hogy a falvak ne sorvadjanak el. A kibontakozás nem nélkülözheti a természeti adottságok, az épített környezet, a turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázását. A kisközségek sorsa – s ez alól Dunaradvány sem kivétel – talán azon fordul meg, hogy mennyi fantázia és kitartás marad az emberekben.
Kép és szöveg: miriák

Top