Őrségváltás Komáromban

Múlt csütörtökön ünnepélyes keretek között vette át a polgármesteri hivatalt Keszegh Béla elődjétől, Stubendek Lászlótól. Letették esküjüket a november 10-én megválasztott képviselők is. Döntöttek a városi tanács összetételéről és a városi szakbizottságok elnökeit is megválasztották. Varga Tamás teljes állású alpolgármester lesz, Gajdáč Ondrej pedig részmunkaidőben lát el alpolgármesteri teendőket.

ketten

Az ünnepi ülésre a Tiszti pavilon dísztermében került sor. Az egyházak képviselői, komáromi intézmények és hivatalok vezetői, neves komáromi közéleti személyiségek, de például a járás második legnépesebb városa, Gúta polgármestere is jelen voltak. Előbb az új polgármestert iktatták be hivatalába, majd a képviselők is letették esküjüket, így megalakult Komárom új önkormányzata, mely az elkövetkező négy évben vezeti majd a várost.

A városi tanács összetételéről, illetve a szakbizottságok elnöki tisztségeinek elosztásáról előzetesen többször egyeztettek az új képviselők, illetve csoportok, figyelembe véve az erőviszonyokat is. Mint ismert, a 25 tagú képviselő-testületben a 4KN független csoport alkotja a szűk többséget, összesen 13 képviselővel, miközben 5 további független is bekerült a komáromi parlamentbe. Ezen kívül a Híd listájáról 4-en, az MKP jelöltjeként 3-an jutottak be.

A képviselő-testület mellett működő tanácsadó szervek közül a városi tanács a legnagyobb súlyú, ennek összetétele a következő: Varga Tamás, Bende István, Stubendek László, Vetter János, Keszegh Margit (mind 4KN), Gajdáč Ondrej (független), Andruskó Imre (Most-Híd) és Less Károly (MKP). Ezt három független képviselő, Tárnok Magdolna, Feszty Zsolt és Korpás Péter nem szavazta meg, a többiek igen.

sokan

Egyhangúlag hagyták jóvá a felálló városi szakbizottságok elnökeit, néhány esetben egy-egy munkatöltet módosult az eddigiekhez képest. Ezeknek a 8+1 tagú, képviselők és szakértők alkotta testületeknek fontos szerepe van a döntések előkészítésében – előzetesen megtárgyalják a javaslatokat, szakmai véleményeket, módosításokat fűzve hozzá, ami segíti a testület munkáját, a későbbi döntést. Változás, hogy csökkentették a bizottsági tagok számát, a korábbi 10-ről 9-re.

A pénzügyi bizottság elnöke Ruman Patrik (4KN) lett, a területtervezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottságot pedig Bujna Zoltán (4KN) vezeti majd. Bauer Ildikó (MKP) került az idegenforgalmi és nemzetközi együttműködési bizottság élére, a közrendi bizottság elnöki tisztségét pedig Ryšavý Boldizsár (4KN) tölti be a most kezdődött ciklusban. Szénássy Tímea (4KN) az iskolaügyi és kulturális bizottságot vezeti, Kovács Dávid (4KN) a sport és ifjúsági bizottságot, míg a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke Batta György (Most-Híd) lett. A bizottsági tagok személyéről egyelőre nem szavaztak, vélhetően az első rendes ülésen kerül napirendre a kérdés.

Egy új, nem állandó bizottság felállítására is sor kerül a közeljövőben, mely a digitalizáció és átláthatóság kérdését követi majd figyelemmel. Ugyancsak feláll majd a panaszvizsgáló, valamint a közérdekvédelmi bizottság is, amelyek azonban csak három-három taggal működnek, ahogy eddig is, hiszen nem minősülnek szakbizottságnak.

Az ülés végén Keszegh Béla bejelentette, ahogy azt már három hónapja jelezték, teljes állású alpolgármestereként Varga Tamást nevezi ki. Ezen kívül Gajdáč Ondrej tölti be a második számú alpolgármesteri posztot, részmunkaidőben, miközben továbbra is gimnáziumi igazgatóként dolgozik – kifejezetten az iskolaügyi témák tartoznak majd hozzá. Kinevezését a polgármester elsősorban azzal indokolta, ezzel is szeretné bevonni Komárom szlovák kisebbségét az önkormányzati döntéshozatalba.

47400405_2234289329929049_3648611439922380800_o


Hogy Komárom otthon legyen!

„Szeretném, ha a választások lezárultával mindenki betemetné a korábbi árkokat, amelyek 15 évig mérgezték a várost. Hogy a lakosok otthon érezzék magukat, az elvándoroltak közül többen hazaköltözzenek! A komáromi vállalkozókat egyforma mércével mérjük és segítsük, de érezzék a hazai pályát! Az iskoláink, óvodáink végre a kiváló teljesítményeikhez méltó körülmények között működhessenek! Folyamatos legyen az építkezés, merjünk nagy projektekben gondolkodni, és ha szükséges, változtatni! Egy környezetbarát közösség legyünk, a kornak megfelelő közlekedési lehetőségekkel! A komáromi sportnagyhatalom tovább fejlődhessen, nagy hangsúlyt kapjon az utánpótlás-nevelés és a fiatalok bevonása, ugyanakkor minél több komáromi mozogjon rendszeresen! Egy olyan városban éljünk, amiben a gazdag kulturális értékeinket megbecsüljük, de cseperedjenek fel újkori Jókaik, Lehárok és Harmos Károlyok! Maximális tisztelettel forduljunk a hagyományokhoz és a múlthoz, de egy modern, gyarapodó várost építsünk! Az elesetteknek nyújtsunk kezet és segítsünk, de az összeférhetetlen lakosoknak határozottan mondjuk el, hogy ragaszkodunk a rendhez! Komárom legyen olyan hely, ahol a megújuló játszótereket egyre népesebb gyereksereg lepi el, és ahol jó családot alapítani, és hosszú távon dolgozni és tervezni! A nemzetiségek és történelmi egyházak egymást gazdagítva éljék napjaikat, mivel lehet, hogy más nyelvet beszélünk, de az életünk közös!“ – hangzott el Keszegh Béla székfoglaló beszédében.


(csaba)
(fotók: Jakó)

Kapcsolódó cikkeink:

Keszegh Béla Komárom új polgármestere

Városaink a választások tükrében

“Nemes kihívás, keményen dolgozunk majd

 

Top