Ömlik a folyóba a fekália

Évek óta zavartalanul ömlik a Vágba Gúta szennyvize. Már rég meg kellett volna építeni a város víztisztító állomását, ám továbbra is kérdés, hogy erre mikor kerülhet sor.

Kibírhatatlan bűz terjeng és egyebek mellett emberi ürülék ömlik a Vágba Gútánál, valahol az ártéri erdőben, nem messze a hídtól. A városnak ugyanis nincs szennyvíztisztító állomása, így a folyóba engedik a csatornák tartalmát. Szinte minden illetékes jól ismeri a problémát, mégsem sikerült még megoldani.

Felkerekedtünk, hogy a bűzt követve megtaláljuk, hol ömlik a természetbe az ártalmas szennyvíz és az emberi fekália. Néhány száz méterre a Vág-hídtól meg is találtuk.

szenny (4)

A sűrű növényzettel borított folyóparton mindenfelé szemét hever, toalett-csészétől kezdve női bugyin át egészen az óvszerig – a faágakon csüngő használt vécépapír látványa pedig mindezt csak megkoronázza. Láthatóan az állatok sem kedvelik a környéket, se madárdal, se békakuruttyolás nem hallatszik – legfeljebb a szúnyogok jelenlétét érezni. A csendet csak egy hang töri meg: az, ahogy a fekete, kátrányra emlékeztető szennyvíz ellenőrizetlenül és zavartalanul csordogál a természetbe a Vág egy kövekkel elválasztott szakaszán. Az iszapos-lápos területen gázbuborékok törnek fel.

Gúta városvezetése jól ismeri a problémát, ami már több évtizede tart. Horváth Árpád polgármester érdeklődésünkre részletesen beszámolt a gútai szennyvíztisztító kálváriájáról. A kezdetekhez egészen a múlt század ’70-es, ’80-as éveibe kell visszatekintetünk.

szenny (5)

Régóta bűzlik, a vízművek csak hitegetett

A szocializmus alatt működött egy szennyvíztisztító állomás Gútán. Ülepítéssel és baktériummal kezelték a szennyvizet. Kezdetleges volt, mindössze két kis medencében voltak a vízszűrők. Ez csak a rendszerváltás utánig működött. A város a ’90-es évektől igyekezett megoldást találni a víztisztítás problémájára, ám ezek nem vezettek eredményre, annak ellenére sem, hogy az évtized második felében Gúta részvényessé vált a Nyugat-szlovákiai Vízműveknél, azaz nagyobb beleszólása lett a fejlesztésekbe. A városi csatornák által összegyűjtött szennyvíz pedig továbbra is zavartalanul folyt bele a Vágba.

Horváth Árpád úgy érzi, két évig hitegették a város vezetését. „A Nyugat-szlovákiai Vízművek többször is jelezte, hogy beadták a pályázatot az EU-s alapokhoz, ám mégsem történt semmi érdemleges. Csak azt jelezték, hogy sem az első, sem pedig a második kiírásban nem lettek sikeresek” – mondta a polgármester. Hozzátette, ezt elszomorítónak tartja, mivel Szlovákiának már jópár éve teljesítenie kellett volna azt, hogy minden tízezer lakos feletti városban létesítsenek szennyvíztisztító állomást. Sérelmezi, hogy a mindenkori környezetvédelmi miniszter erre nem igazán figyel. Ehelyett kisebb, két-háromezres falvakat támogat, ahol a kiépített szennyvízhálózat és csatornarendszer legtöbbször alig 20-30 százalékos kihasználtsággal működik. A több mint 10 ezer lakosú Gútát viszont 25 éve elhanyagolják.

szenny (7)

Hosszas utánajárás után 2014-ben végre sikerült elkészíttetni egy teljesen új tervváltozatot a gútai szennyvíztisztító állomást és csatornahálózatot illetően. Eszerint az állomás mintegy fél kilométerre a várostól, a Vág folyó gátja mellett épülne fel. „Az ügyet hátráltatta, hogy évekig rendezetlenek voltak a terület tulajdonjogi viszonyai, ám ez már megoldódott, és a tavalyi évben már az engedélyeztetésre is sor került” – fogalmazott a polgármester. Ami a technológiát illeti: nemcsak önesés formájában valósulna meg, hanem az egyes kereszteződéseknél vízelszívó pumpák kerülnének elhelyezésre. Ráadásul kettesével, hogy ha az egyik meghibásodik, akkor a másik el tudja látni feladatát – automatizált rendszerben működne az egész. A projektre már kiadták az építkezési engedélyt, a kiépítése mint­egy 30 millió euróba kerülne. Pénz azonban, sikeres pályázat, illetve célirányos dotáció híján, egyelőre nincs rá.

Horváth Árpád úgy fogalmazott, hogy az elkövetkezendő időszakban fordulatot vár az ügyben, mivel lemondott Ján Podmanický, a Nyugat-szlovákiai Vízművek vezetője és az információi alapján a helyére Štefan Štefek kerül, akitől jobb együttműködést vár. Öröm az ürömben, hogy a vízművek gútai részlegének kérdésével kapcsolatban megegyezésre jutottak: nem számolják fel, így nem kerül veszélybe 30 ember munkahelye a Komáromi járásban.

szenny (8)

Pályázati kiírásra várva

Érdekes adalék az ügyben, hogy a szaktárca 2009-ben környezetvédelmi kitüntetést adományozott Gútának, konkrétan a Környezetvédelmi Világnap alkalmából az akkori miniszter a környezetvédelem és a természetvédelem fejlesztésében elért eredményeket díjazta.

A gútai szennyvíztisztító állomással kapcsolatban Tomáš Ferenčák, a szaktárca szóvivője elmondta, a Nyugat-szlovákiai Vízművek 2013-ban a Környezetvédelmi Operatív Program keretében ugyan benyújtotta a gútai szennyvízelvezetés és -tisztítás című projektet, ám ez hiányos volt, így visszaküldték kiegészítésre. A kért változtatásokat azonban már nem végezte el a vízmű, és nem is küldte azt vissza a tárcához.

A minisztérium állítása szerint minden az előírásoknak megfelelően zajlott. Kiemelték, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban ismételten beadható lett volna a pályázat, de erre nem került sor. Az új pályázati kiírásra azonban még várni kell. A minisztérium szükségesnek tartotta hozzátenni, hogy a községi önkormányzatokról szóló jogszabály értelmében, a közhasznú szolgáltatások biztosításáért – úgy mint a vízellátásért és a szennyvízelvezetésért, valamint az emésztőgödrök szennyvízkezeléséért – az adott település felel. Szerintük ebből az következik, hogy Gúta köteles biztosítani az emésztőgödrökből származó szennyvíz megtisztítását egészen addig, amíg nem épül meg a szennyvíztisztító állomás.

Borka Roland
Fűri Gábor felvételei

Top