Leváltották az idősotthon igazgatónőjét

KOMÁROM. A városi fenntartású, Ispotály utcai idősek otthona eddig jó hírnévnek örvendett nemcsak Komáromban, de a szélesebb régióban is, köszönhetően elsősorban a korábbi igazgatónőnek, Ipóth Évának. Az utóbbi időben azonban egyre több a panasz, gyanús ügyek, szabálytalan közbeszerzések, de a lakók gondozásával kapcsolatos visszásságok is felmerültek.

Mivel Zuzana Hervayová, a városi fenntartású idősek otthona igazgatónője elvesztette Stubendek László bizalmát, a polgármester soron kívüli képviselő-testületi ülést hívott össze, ahol javaslatot tett leváltására. A polgármester elmondta, az elmúlt hónapokban egyre több panasz merült fel az igazgatónővel és az intézménnyel kapcsolatban, ezeknek igyekeztek utánanézni, a vizsgálódás eredményét pedig egy 60 oldalas csatolt dokumentumban foglalta össze a városi hivatal. Fekete Tamás hivatalvezető hozzáfűzte, ez az anyag a főellenőr tavaly év végi jelentésén, a város szociális osztályának ellenőrzésén, továbbá egy hivatali elemzésen alapszik, és többek között törvények és előírások megszegését, gazdaságilag nem hatékony működést állapít meg, de például arra is rámutat, hogy az igazgatónő párhuzamosan egy másik szociális intézménynél is dolgozott, amelyet a férje vezet. Az indoklásban több panaszról is szó esik, amelyek szerint az idős lakókról nem mindig gondoskodnak megfelelően – néhány ügyről lapunk is írt egy hete.

idosek otthona

Már a vita elején látszódott, hogy a képviselők többsége egyetért az igazgatónő leváltásával, ahogy az is, többeknek már jelöltjük is lenne a megüresedő igazgatói helyre. Ugyanakkor Bende István szerint a hivatal által végzett vizsgálódásoknak nem volt jogalapjuk, Glič Konštantín pedig úgy vélte, a leváltás módja az emberi tisztességet sérti.

A többi felszólaló ellenben arra mutatott rá, egyértelműek számukra a hiányosságok, ha csak a fele igaz a leírtaknak, akkor is súlyos gondokról beszélhetünk. Less Károly szerint tapintható volt a gyűlölködés a szociális bizottság ülésén, Keszegh Margit pedig arra mutatott rá, hogy például a közbeszerzés szabályainak megsértését, vagy munkajogi hiányosságokat utólag már lehetetlen javítani, és ha ezeket nem egy belső ellenőrzés tárja fel, akkor minimum súlyos pénzbírság lehetett volna a következményük. Csintalan Miklós főellenőr ugyenezt hangsúlyozta, megjegyezve, dokumentum hamisításának gyanúja is felmerült.

Zuzana Hervayová arról beszélt, egyes hiányosságok elhárítására már tett lépéseket. Megjegyezte azt is, hogy az igazgatói állása melletti másik munkahelyén csak szabadidejében dolgozott. Hiányzó vagyonnyilatkozatával kapcsolatban azt mondta, ha felszólították volna őt ennek pótlására, benyújtotta volna. A polgármestert is bírálta, mondván, miért nem kereste meg őt a felmerült problémák és panaszok kapcsán.

A testület nagy többséggel hagyta jóvá Zuzana Hervayová leváltását, egyúttal az új igazgató kinevezéséig – ideiglenesen – Jozefa Himlerovát bízta meg az idősek otthona vezetésével. Összesen 18 képviselő szavazott igennel, 3-an tartózkodtak – Bende István, Marek Anton és Korpás Péter –, Benyó Zoltán nem szavazott. Batta György, a szociális bizottság elnöke javasolta, hogy május 31-ig legyen kiírva a pályázat az igazgatói posztra, amit el is fogadtak. Azt is kezdeményezte, hogy a pályázati kiírás feltételei közt ne szerepeljen a vezetői tapasztalat, az viszont igen, hogy a jelentkező a szlovák mellett a magyar nyelvet is ismerje – ezzel elkerülhetőek lennének a nemzetiségi alapú panaszok. A feltételekről végül nem szavazott a testület. Az új igazgató személyére a polgármester tehet javaslatot a bírálóbizottság ajánlásának figyelembe vételével, de a végső döntést a képviselő-testület hozza meg.

 


Ipóth Éva: a lakók nyugalma a legfontosabbipotheva

Megkérdeztük Ipóth Éva korábbi igazgatónőt is,akinek vezetése alatt színvonalas és elismert intézménnyé nőtte ki magát az Ispotály utcai idősek otthona. Az alapítástól fogva 24 évig irányította az otthont, 2011 nyarán vonult nyugdíjba, munkájáért Pro Urbe díjjal tüntették ki.

  • Mennyire ismeri az otthon jelenlegi viszonyait?

Nyugdíjba vonulásom után egy ideig rendszeresen látogattam az otthont, a lakókat, az ott dolgozókat, azonban fokozatosan ritkultak a látogatásaim, utoljára 2 éve néztem be. Ugyanis egyre rosszabbul éreztem magam az otthon falai közt, a lakók szomorúak voltak, panaszkodtak, visszasírták a korábbi légkört, és ezt nagyon nehezen viseltem. Az idősek otthona a mi közös sikerünk volt, büszkén és elégedetten álltam fel az igazgatói székből, most pedig nagyon csalódott vagyok az ottani helyzet miatt. Tudom, hogy a légkör nem megfelelő.

  • Jól döntöttek a képviselők, hogy leváltották az igazgatónőt?

Erre így nem szeretnék válaszolni, bár megvan a véleményem. Inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy az én időmben évente rendszeres ellenőrzések voltak az otthonban, sőt, kifejezetten kértem, hogy legyenek. Azóta azonban eltelt több mint 4 év, és azóta most először volt ellenőrzés. Ha a városi illetékesek gyarkabban világították volna át az intézményt, most nem itt tartanánk, nem halmozódtak volna fel a problémák.

  • Hogyan tovább a jelenlegi helyzetben?

Nem szabad elfelejteni, hogy az idősek otthonában a személyzet van a lakókért, ők a legfontosabbak. Vezetésem alatt mindig ezt tartottuk szem előtt, az új igazgatónak is így kell eljárnia. A lakókat nem szabad belevonni a személyes ellentétekbe, hiszen megérzik ezt, traumatizálja őket. Be kell fejezni a „háborúskodást”, és olyan környezetet kialakítani az ügyfelek számára, amelyben jól érzik magukat. Ez az ő utolsó otthonuk. Szeretet, szeretet, szeretet – ezek a kulcsszavak.

 


Ellentétes vélemények

Múlt heti cikkünk olvasóinkat is megosztotta, olyanok is kommentálták írásunkat a neten, akiknek hozzátartozója az intézményben lakik, vagy ott dolgozik, esetleg más módon belelát az otthon hétköznapjaiba. Az egyik vélemény szerint végre történt valami, a vádak nagy része valós, mások ellenben rágalmaknak nevezték a cikkünkben megjelenteket – melyek a városi vizsgálat megállapításain alapultak, de lapunk is gyűjtött információkat. Az otthonban dolgozók egy része, beleértve a doktornőt, felháborodottan utasította vissza a kritikákat, hangsúlyozva, „a személyzet példamutatóan végzi munkáját”. Más dolgozók és hozzátartozók viszont továbbra is állították, komoly gondok vannak, például a lakókhoz való hozzáállásban, a súlyos gazdasági jellegű és könyvelési hiányosságokra pedig a főellenőr is rámutatott. Daniela Kallós Belokostolská, az otthonban az idősek egészségügyi ellátását végző ADOS ápolói ügynökség igazgatónője korábban számos problémára és a beteg jogainak csorbítására hívta fel a figyelmet, viszont azt is megjegyezte, ő nem tapasztalta azt, hogy a doktornő hátrányosan különböztetné meg a magyar nemzetiségű időseket. Az is látszódik, hogy az otthonon belül két szembenálló, teljesen ellentétes véleményű csoport van, emiatt feszült a légkör az intézményben. A képviselők mindenesetre már állást foglaltak az ügyben.


Csaba Ádám

Top