Folytatódik a falufejlesztés

Bajcs. Újra bizalmat szavaztak a bajcsiak az eddigi polgármesternek, Virág Ottónak, ezzel negyedik választási ciklusát kezdte meg a falu élén.

editor-1-29-sk_1

A Zsitva bal partján fekvő község a múlt nehéz örökségét a hátán hordozva az elmúlt évek során a fejlődés útjára lépett. A rendszerváltás után jelentősen csökkent a lélekszám Bajcson, amely az utóbbi néhány évben kezdett el újra növekedni. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az önkormányzat felismerte a lakásépítés fontosságát: megépített több bérlakást a helybeli fiatalságnak, és a szocializmusban létrejött, 38 lakásos lakótömböt is takarosan felújította. Talán ennél is fontosabb, hogy a község 58 telek kimérésével lehetővé tette a családi házak építését. A telkek felét már elfoglalták tulajdonosaik. A közművesítés uniós támogatással készült el. Az új telkek mellett épült átemelő állomásról pedig az ógyallai víztisztítóra van lehetőség átnyomni a szennyvizet, amelyhez kapcsolódhat a falu többi része is.

A legutóbbi évek eredménye az is, hogy megújult a községi hivatal épülete, s felújították a közvilágítást. A futballpálya visszakerült a községhez, öltözőit, mellékhelyiségeit felújították. A Margaréta Idősek Otthona felvonót kapott, a központi fűtést és a szociális helyiségeket is megújították. A hangosbemondót felújították nem csak a községben, de a tanyákon is. Felújították a kultúrházat, a községi hivatalt, befejeződött a helyi óvoda és alapiskola tetőszerkezetének lefedése. A temető új kerítést kapott és felújították a Nagy Keresztet. A biztonságos áramszolgáltatás biztosítása érdekében új trafóállomást is sikerült üzembe helyezni.

Ennek ismeretében a község vezetése az elmúlt időszakban is sokat tett a faluért. Az elmúlt évek sikeres eredményeinek fényében Virág Ottó polgármestert arról kérdeztük, milyen tervekkel indul a 2019-es évnek?

„A halottasház előtti téren új tetőszerkezetet szeretnénk építeni. A kultúrház hőszigetelésének befejezését is tervezzük. Ugyancsak befejezésre vár a futballpálya lakóövezetének kialakítása. Szükség lenne egy parkoló kialakítására a kultúrháznál. A szociális szolgáltatások otthonában a lakószobák felújítását is hamarosan véghez kell vinnünk. Felújítjuk a templom előtti járdát. Új gyermekpark kiépítését is tervezzük. Az óvoda és az alapiskola kerítését is felújítjuk. Szükség lenne a biztonsági kamerarendszer kiépítésére a község területén. A község tulajdonában lévő állami gazdaság irodájában napközi nyugdíjas klubot szeretnénk kialakítani. A község területén tovább növeljük a zöldövezetet. A tisztább községért és a környezetvédelem megóvása céljából az utcákon és a parkokban a szemétkosarak számát növeljük. Megalapítjuk a gondozói szolgálat a községben. Támogatjuk a sportot és a kultúrát, megszervezzük a falunapi ünnepséget, több figyelmet szentelünk az idős polgárainknak, megünnepeljük az Idősek Napját, felköszöntjük a jubilánsokat és az újszülötteket. A lehetőségeinkhez mérten több EU-s pályázatot szeretnénk benyújtani a helyi fejlesztési programok megvalósítása érdekében. Ez nem az ígéretek programja, hanem az elkezdett projektek folytatása” – zárta nyilatkozatát a polgármester.

(miriák)

Top