Beruházások sora Bátrokeszin

Az elmúlt években a község számtalan pályázatot dolgozott ki, és ahogy az lenni szokott, szinte egyszerre érett be ennek az előkészítő munkának a gyümölcse.

Bátorkeszi beruházások 1

A beruházásokról az önkormányzat és Labancz Roland polgármester tájékoztatta a lakosokat. A kultúrház épületén 1 millió euró összértékű felújítást hajtottak végre, ami magában foglalja a tetőt és az oldalfalak szigetelését, a nyílászárók cseréjét és a fűtésrendszer korszerűsítését. 200 ezer euróért újították fel a régi iskolai étkezde épületét, ahol a jövőben a közösségi központ működik majd. Júniusban kezdődött a Kis utcai óvoda rekonstrukciója 185 ezer euró ráfordítássa. Mivel a pályázat feltétele volt a gyermeklétszám időszakos növelése az intézményben, az önkormányzat döntése értelmében a következő tanévben csak ebben az óvodában tartanak beiratkozást. A Rét utcai óvoda felújítására ugyan megnyerték a pályázatot, de az adminisztráció lassabban haladt, így még nem kezdték el a munkálatokat. A 325 ezer eurós felújítás várhatóan a következő tanévben valósul meg, így előfordulhat, hogy a Rét utcai ovisokat időszakosan át kell költöztetni egy másik épületbe a felújítás idejére.

Folyamatban van a községi hivatal épületének külső-belső felújítása is, a tető cseréje után az irodák és kiegészítő helyiségek berendezése, valamint a bejárati lépcsőrész is megújult. Jelenleg a házasságkötő terem csempézése folyik. A több éve tartó beruházás költségeinek legnagyobb részét a község önerőből fedezi. Sikeresen pályáztak a tűzoltószertár épületének felújítására is, és hamarosan érkezik egy modern tűzoltóautó is, 160 ezer euró értékben, amely az önkéntes tűzoltók munkáját segíti majd. Megújul a Kováts József Alapiskola sportpályája is, erre a célra 10 ezer euró áll a község rendelkezésére. Ugyancsak pályázati pénzből korszerű nyelvi laboratórium, számítógépes szaktanterem és könyvtár létesül az iskolában. Komposztálók beszerzésére 150 ezer eurót nyert a község. Mivel a közbeszerzésen győztes vállalat visszalépett a szerződéstől, új versenyt kellett kiírni, de most már hamarosan megérkeznek a komposztálók. Az új egészségügyi központ építése – ha nem merülnek fel adminisztratív akadályok – az ősszel elkezdődhet, a beruházás összértéke 823 ezer euró. Régóta húzódó folyamat a csatornahálózat kiépítése. Mintegy 9 millió eurós fejlesztésről van szó, ezért a közbeszerzési hivatal kötelezően ellenőrzi; ennek pozitív lezárását követően kezdődhet a megvalósítás.

Az utóbbi évek időjárása fokozatosan indokolja a felszíni vízelvezető rendszer korszerűsítését, amelyet részben önerőből, részben pályázatok útján szeretnének megoldani. A két benyújtott pályázat közül az egyik sikertelen lett, a másik elbírálási szakaszban van. A következő években ez mindenképpen prioritásként kezeli a faluvezetés.

Kép és szöveg: miriák

Top