Az ötödik legnagyobb város

KOMÁROM. Múlt pénteken emléktáblát avattak a Klapka téren az 1715. évi népszámlálás 300. évfordulója alkalmából. A tábla elhelyezését az észak-komáromi Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás és a dél-komáromi Endresz Csoport kezdeményezték.

emlektabla

A tábla annak állít emléket, hogy 300 évvel ezelőtt Komárom volt az ötödik legnépesebb város a történelmi Magyarországon, mintegy 8321 lakossal. Népesebb város volt mint Pozsony, Pest, Bécs, Győr vagy Kassa. Csupán Brassónak, Budának, Nagyszebennek és Kolozsvárnak volt több lakosa. A Komáromi Tájékoztatási Iroda falán elhelyezett táblát a két Komárom polgármestere leplezte le.

(d)

Top