A magyar megmaradás vára a Gólyavár Hetényen

Mindig öröm, ha egy település új létesítménnyel gazdagodik, így van ez Hetényben is. Szeptember 1-én ünnepélyes keretek között adták át a Gólyavár óvodát és bölcsődét. A nevet nem véletlenül választották, ebben a faluban mindig szívesen fészkeltek a gólyák, a címerükben is ott található.

Az óvodaudvaron megtartott rendezvényen Palcsóné Écsi Gyöngyi beosztott lelkész köszöntötte a meghívott vendégeket, az igeszolgálatot Géresi Róbert püspök tartotta. Elmondta, nehéz helyzetekben a mi magyar közösségünk is az Isten segítségét kéri, de a fohászokon kívül hálaadó zsoltárokat is szívesen énekel, azokkal köszönve meg, hogy imáink és a könyörgéseink meghallgatásra találtak. Palcsó Attila helyi lelkipásztor a Gólyavár történetét ismertetve elmondta, hogy amikor a magyar kormány meghirdette az óvodafejlesztési programot, a Hetényi Református Egyházközség azonnal élt a lehetőséggel, s elküldte a Gólyavár Óvoda és Bölcsőde létesítésére vonatkozó pályázatát, ami sikeres lett. Közel 850 ezer euró magyarországi állami támogatást kaptak a kiszemelt épület tervdokumentációjának elkészítésére, megvásárlására, felújítására, berendezésére és felszerelésére. 84 900 euróért vásárolták meg az e célra megfelelő községi ingatlant, még a szocializmus utolsó éveiből származó, az alapiskola éttermének, konyhájának és napközi otthonának szánt épületet. A rendszerváltás után azonban az építkezés félbemaradt, a tetőzettel ellátott épület három évtizeden át kihasználatlanul állt. Az átépítés egy évig, 2020 áprilisától 2021. április végéig tartott, és egy 48 férőhelyes, kétosztályos óvoda, egy 6 férőhelyes, egyosztályos bölcsőde, konyha, valamint étkező kapott helyet benne. A jelenlegi kétosztályos, önkormányzati fenntartású magyar óvoda átköltözik a Gólyavárba.

Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány e programjának keretében összesen 33 új, illetve 162 átépített óvodát és bölcsődét adtak, illetve adnak át. „Az emberhalászati verseny, illetve a demográfiai fogyás idején kulcskérdés, hogy melyik ország tud nagyobb humánerőforrást egybeszervezni. Aranytartalékunknak számít a határon túli magyarság, amellyel együtt erősebbé válhatunk – mondta. – Ma ,csak’ falakat, épületet adunk át, s mindezt a gyerekek töltik majd meg élettel. Mivel a néphit szerint a kisbabákat is a gólya hozza, e Gólyavár a magyar megmaradás egyik várának is tekinthető.” A bölcsődébe és óvodába természetesen nemcsak a református gyerekeket várják, hanem a más vallásúakat és a nem hívő családok csemetéit is.

Decsi Katalin, a szlovák oktatási tárca új főosztályvezetője, a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont korábbi igazgatója felszólalásában arra biztatta a pedagógusokat, hogy határozott, jó felvidéki magyarokat neveljenek, s megígérte, hogy ehhez igény esetén szakmai segítséget is igyekszik nyújtani.

A műsor és az ünnepélyes szalagátvágás után az utókornak szánt időkapszulát is elhelyeztek. A Himnusz közös eléneklése és az intézmény megtekintését követően a jelenlevők szeretetvendégségen vettek részt.

(miriák)

Top