Több mint ezer hívő imádkozott a bazilikában

„Isten fizesse meg” – mondta Orosch János nagyszombati érsek múlt vasárnap, miután a pápai küldött latinul, Tóth László püspöki helynök pedig magyarul felolvasta az oltár mellett Ferenc pápa dekrétumát, melyben basilica minorrá, kis bazilikává nyilvánította a Szent András-plébániatemplomot.

SONY DSC

SONY DSC

A XXIX. Komáromi Imanapon zajlott eseményre zsúfolásig megtelt a templom. A karzaton a Concordia Vegyeskar énekelt, Stubendek István karnagy vezényletével. Miután Kiss Róbert esperes-plébános, kanonok, püspöki helynök köszöntötte a megjelent vendégeket, Orosch János celebrált szentmisét, amelyet a rádió is közvetített. „Ennek a bazilikának Jézus, a Jópásztor a lényege. Továbbra is itt szeretnénk találkozni a Megváltóval, hogy elvezessen bennünket az örök akolba, a mennyek országába” – mondta. A szentmise végén Farkas Zsolt szőgyéni plébános mondott köszönetet az érseknek, a papoknak, a híveknek a megjelenésért, a szervezőknek pedig a két órás ünnepi szentmise lebonyolításáért. Farkas Veronika művészettörténész virágcsokrot adott át Orosch Jánosnak.

A szentmisét megelőzően a XXIX. Komáromi Imanap résztvevői keresztutat jártak a belvárosban; a tizennégy stációnál Procházka Ottokár katolikus egyházi író gondolatai hangzottak el, születésének 160. évfordulójára emlékezve. Brenner János hitvalló életéről is elmélkedtek a nap folyamán a résztvevők.

SONY DSC

SONY DSC

Az idei Komáromi Imanapon, melyet a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezett, ezúttal is a magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkozott a mintegy 1100 hívő.

A nagyszombati Szent Miklós Bazilika mellett, a Szent András Bazilika lett Nagyszombat Főegyházmegye második bazilikája, egyben a 14. basilica minor az országban.

Kép és szöveg: béjé

Hogyan lett bazilika a Szent András templomból?

Kihirdetik: bazilikává vált a Szent András templom

Top