Járdafelújítás kezdődhet

KOMÁROM. Múlt csütörtökön ismét ülésezett a képviselő-testület. Elfogadták, hogy még az idén 10 különböző járdaszakasz újuljon meg a városban. Amennyiben a korábban egyszer már jóváhagyott masszív utcafelújítási projektet is végleg jóváhagyják, évtizedek óta nem látott mértékben újulhatnak meg az utcák Komáromban.

kep-030

Komárom képviselő-testülete még márciusban hagyta jóvá azt a szándéknyilatkozatot, amelynek értelmében egy hitelkonstrukció segítségével több forgalmas utca újulhat meg az év végéig, amennyiben második körben is rábólintanak a javaslatra. Múlt csütörtökön pedig egy olyan javaslat került a képviselők elé, amely több járdaszakasz teljes körű felújításáról szólt. Patus Sándor, a kommunális osztály vezetője elmondta, az idei költségvetésben 150 ezer eurós keretet különítettek el, melyet eredetileg a Lehár utca rendbetételére akartak fordítani. Mivel azonban később ez az utca is bekerült az említett nagy útfelújítási projektbe, felszabadul a pénzösszeg. A hivatal nyolc járdaszakasz újraaszfaltozására javasolta fordítani, azzal, hogy az elkészülő projektek és a közbeszerzés mutatja meg, pontosan hány szakaszra lesz elég a 150 ezer euró. Előfordulhat, hogy a lista alján található járdaszakaszokra már nem marad pénzforrás.

Néhány képviselő pont ez utóbbi tényt kifogásolta, mondván, részletesebben kidolgozott javaslat alapján tudnának felelősségteljesen dönteni, amelyben pontos négyzetméterek, költségek vannak feltüntetve. Erre az a válasz érkezett, hogy a mintavételek és a projektek elkészülése után lehet megmondani, hogy egy-egy szakasz mennyiből valósulhat meg, de az árat a versenytárgyalás eredménye is befolyásolja. Amennyiben szükséges, kijavítanák a szegélyeket, akadálymentessé tennék a lejárókat, továbbá a vízelvezetésre is odafigyelnek – derül ki az indoklásából. Aggályok hangoztak el amiatt is, hogy ha a testület másodjára valamiért mégsem szavazza meg a nagy útfelújítási projektet, a Lehár utca felújítása elmaradhat. Elhangzott, Komárom város 105 kilométernyi út és 67 kilométernyi járda karbantartásáért felel.

Keszegh Béla apolgármester hangsúlyozta, a lakosok egyértelműen támogatják az utak és járdák felújítását, ezért itt az idő, hogy az önkormányzat tegyen is valamit. Andruskó Imre javasolta, hogy a felújítandó járdák közé kerüljön be a Király püspök utca is, míg Szabó Béla a Szövetkezet utca Bauring lakótelep felőli oldalán húzódó járdát javasolta megcsinálni lakossági jelzésekre hivatkozva. A testület végül nagy többséggel fogadta el a járdafelújítási projektet, kiegészítve a képviselői módosításokkal, így 10-re emelkedett a rendbehozandó járdák száma. A következő sorrendben újítanák fel a járdákat Komáromban:

1. Belső körút – a Vág híd labától a Dohány utca kereszteződéséig és a Tiszti pavilontól a Sport utcáig)

2. Király püspök utca – az úttest mindkét oldalán

3. Temető sor – a temető melletti oldalon

4. Szövetkezet utca – a lakótelep felőli oldal

5. Gazda utca – mindkét oldalon

6. Petőfi utca – az Iparitól a Gazda utcáig

7. Nádor utca – a hídtól a Fürdő utcáig, mindkét oldalon

8. Duna rakpart – a Lehár utcától a Vilannytelepi útig, a parkolók felőli oldalon

9. E. B. Lukáč utca – a Szakszervezeti utcától a Barátság utcáig, mindkét oldalon

10. Nap utca – az Augusztus 29. utcától a Kassai utcáig, a garázsok felőli oldalon

Kovács Dávidnak, az idegenforgalmi bizottság elnökének beterjesztése nyomán a képviselők megszavazták, hogy a város az erre a célra kijelölt keretből 2 ezer euró támogatást adjon a Komáromi Nyár rendezvénysorozatra (10 ezer eurót szponzorok állnak), illetve ugyanennyit a helyi Matica slovenská által szervezett Národné Matičné Slávnosti elnevezésű programra. Elhangzott, a Komáromi Nyár tavalyi első szezonja nagyon jó visszajelzéseket kapott, sok komáromi és a turisták is dicsérték, idén pedig tovább bővül a programkínálat. A Maticás rendezvény pedig ugyancsak Komáromba vonz pár ezer embert, ezzel hozzájárulva a belváros újjáéledéséhez. A testület elfogadta a Comorra Servis, a VMK és az idősek otthona tavalyi gazdasági kiértékelését is.

Javítani a város gazdálkodását

Hosszabb vita alakult ki a város 2015-ös gazdálkodásának kiértékeléséről és az ezzel kapcsolatos főellenőri állásfoglalásról. Szabó Béla a pénzügyi bizottság elnökeként többek között rámutatott, tavaly csaknem 1 millió euróval több bevétele volt a városnak, mint 2014-ben. Úgy vélte, a városi hivatal magán is spórolhatna, hiszen egy év alatt 173 ezerrel növekedett a bérköltség, és 115 főről 118 főre emelkedett a város által fizetett alkalmazottak száma. Csintalan Miklós főellenőr a hiányosságok között említette, hogy több százezer euró értékű városi vagyon évek óta nincs leltárba véve, hogy a jogcím nélküli vagyonhasználat ellen nincs egységes fellépés, a szemétdíj kivetésével kapcsolatban pedig több panasz érkezett: a hivatal szerinte túl bürokratikusan kezeli azokat a komáromi lakosokat, akiket – mivel nem élnek életvitelszerűen Komáromban –, fel kellene menteni a szemétadó fizetése alól. Képviselők úgy fogalmaztak, a város anyagilag sokkal rosszabbul jár, ha ezek a lakosok a szemétdíjjal kapcsolatos „akadékoskodás“ miatt inkább kijelentkeznek a lakossági nyilvántartásból – ha ezer fővel csökkenne a lakosság, az évi 250 ezer euróval csökkentené az államtól érkező, részadókból befolyó pénzösszeget. Bohumír Kóňa, a pénzügyi osztály vezetője ellenben arra mutatott rá, a testület a hivatal kifogásai ellenére fogadta el a szemétadóról szóló hatályos rendeletet, a hivatal pedig ezt a rendeletet alkalmazza, ennek alapján történnek a bürokratikusnak nevezett döntések. A városatyák elfogadták a főellenőr intézkedéscsomagját, melyek a hatékonyabb városi gazdálkodás és a hiányosságok eltávolítását célozzák, a fentieken kívül például a városi fenntartású intézmények energetikai és fűtési rendszereinek újragondolását, hatékonyabbá tételét irányozzák elő.

A képviselőktől függ a KOMVaK

Elfogadták a komáromi vízgazdalkodási céggel kapcsolatos anyagokat is, többek között a város és a KOMVaK közötti új bérleti szerződést, mellyel a cég igazgatótanácsa is egyetértett. A programpont kapcsán Andruskó Imre aggályainak adott hangot, feltéve a kérdést: nem mozgatják-e a háttérből az igazgatótanács két új tagját, nem készítik-e elő a KOMVaK privatizálását? Balogh Zsolt, az igazgatótanács tavaly megválasztott elnöke határozattan visszautasította a feltételezést, mondván, egy pillanatig sem merült fel sem privatizáció, sem stratégiai partner bevonása a vízművel kapcsolatban. Hangsúlyozta, a tavaly elfogadott új alapszabály maximálisan korlátozza a cég tevékenységét, minden lényeges kérdésben a képviselők döntenek, a KOMVaK sokkal nagyobb mértékben függ a testülettől, mint korábban: „Mindent megteszünk a KOMVaK konszolidációjáért, semmi sem történik átláthatlanul.“

Mivel múlt csütörtökön sem sikerült minden betervezett programpontot átvenni, Stubednek László a jövő hétre rendkívüli testületi ülést hívott össze, ahol sort kerítenek az elmaradt ügyekre is.

(csá)

Top